We herwerken momenteel deze opleiding. Vanaf september 2018 gaat ze in een nieuwe kleedje van start, met heel wat nadruk op werkplekleren: Al doende leren in de praktijk dus.  
Voorlopig vind je hieronder de opleiding terug zoals ze momenteel wordt aangeboden. Dit is richtinggevend voor de opleiding die in september van start gaat.

Als zelfstandig instructeur paardrijden begeleid en train je een ruim ruitercliënteel – van recreatie- tot wedstrijdruiter – en dit individueel of in groep. Het aanrijden van paarden of deze op wedstrijd uitbrengen, behoort eveneens tot je taak. Tijdens de praktijklessen wordt je eigen rijvaardigheid verder verfijnd onder begeleiding van ervaren docenten die zelf in de sport actief zijn. Ook wordt veel aandacht besteed aan de wijze waarop je verantwoord lesgeeft en traint. Verder komen theoretische inzichten aan bod over de manier waarop mens en paard leert en zich ontwikkelt.

De opleiding loopt over enkele dagen per week waarbij op maandag het theoretische luik wordt behandeld en je die dag dus geen paard nodig hebt.
Op dinsdag en woensdag, heb je een halve dag praktijk. De resterende dagen van de week moet je uiteraard met paarden en sport bezig blijven: dat kan in de eigen stal of in een andere manege - sportstal - fokkerij - handelsstal.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot elkeen die reeds over een meer dan behoorlijk rijvaardigheidsniveau in dressuur en/of springen beschikt. Bij voorkeur neem je binnen minstens één discipline al regelmatig deel aan officiële wedstrijden. Je kennis en kunde met anderen delen, spreekt je ook wel aan. 
Met de opleiding “zelfstandig instructeur paardrijden” wed je dan zeker op het juiste paard.

Wat na de opleiding

Na deze tweejarige opleiding kan je aan de slag als ruiter en/of lesgever - trainer.
Je eigen niveau van rijvaardigheid is daarbij belangrijk. Pas als je zelf regelmatig op wedstrijd goed presteert, zal men je ook als lesgever of trainer aanspreken. 

Tijdens de opleiding wordt veel aandacht geschonken aan de wijze waarop jij lesgeeft of combinaties traint want zelf goed presteren biedt niet automatisch de garantie dat je deze vaardigheden ook correct kunt doorgeven.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Dag24 september 2018lessenroosterSint-Niklaas1300 Euro
Alle prijzen inclusief BTW
Programma
 • Didactiek
  Algemene en specifieke vakdidactiek
  Leerstofopbouw rijden, lesgeven en trainen
   
 • Mens en Paard
  Anatomie en sportfysiologie
  Trainingsmethodiek
  Sportpsychologie en coaching
  Motorisch leren en ontwikkelingsleer,…
   
 • Hippologie
  Psychologie van het paard
  Genetica en exterieur
  Kennis van gebruikte materialen, bewegingsleer, traumatologie, voeding, doping,...
   
 • Praktijk rijvaardigheid
  Verdieping en verfijning van je praktijk dressuur en/of springen
   
 • Praktijk lesgeven en trainen
  Didactisch verantwoorde aanbreng, communicatie en opbouw van een les of training, inspelend op de situatie en het prestatie verbeterend optreden
   
 • Praktijk stage
  In onderlinge afspraak, verspreid over het jaar en op een zelf gekozen locatie
   
 • Ondernemen
  Scherp je ondernemersskills aan en sla je vleugels uit. We dompelen we je onder in de verschillende aspecten van het ondernemen 
Aanvullende info

Om toegelaten te worden tot deze opleiding, moet je voorafgaandelijk je rijvaardigheidsniveau in de discipline dressuur OF springen bewijzen. Dit gebeurt door deel te nemen aan een oriënterende instapproef praktijk: cursisten met voorkeursdicipline dressuur, rijden een L-proef; cursisten met voorkeursdiscipline springen, krijgen een basisparcours 1,1 m voorgeschoteld. Aan de hand van deze instapproef worden onder andere zaken als zit en houding, inwerking, ruitergevoel - klassieke 'Horsemanship' in de breedts mogelijke betekenis van het woord dus - geëvalueerd. Aansluitend wordt onder de vorm van een intakegesprek de beroepsaspiratie verder bepsroken.
Bewust kiezen we ervoor dat - los van je voorkeursdiscipline - elkeen, bij voorkeur actief, aan de praktijklessen van beide disciplines deelneemt omdat we willen bereiken dat elkeen na met succes te zijn afgestudeerd, minimaal sterk onderlegd is in het rijden en trainen binnen die voorkeursdiscipline, maar tevens voldoende bekaam is om beginnende ruiters/combinaties in de andere discipline les te geven en te trainen.
We gaan ervan uit dat elke springruiter heden ten dage wel overtuigd is van de waarde van dressuur binnen het africhtingsproces van het springpaard. Voor deze cursisten lijkt dit ons een logische keuze. Van onze cursisten uit de voorkeursdiscipline dressuur, verwachten we minimaal dat men tijdens de springles aanwezig is en de opbouw mee-beleeft. Aangeraden wordt echter om - zeker tijdens het eerste jaar - actief aan deze praktijk springen deel te nemen, desnoods door het gebruik van een ervaren schoolpaard waardoor deze 'dressuurruiter' een meer dan behoorlijk basispraktijkniveau springen aanleert.

Heb jij school gelopen in de hippische secundaire scholen Torhout of Bilzen of kan je al een regelmatig wedstrijdpalmares op dat niveau aantonen, bestaat de kans om waar nodig vrijgesteld te worden van de praktijk instapproef. Het intakegesprek blijft dan wel noodzakelijk.
 

Ben je al in één der disciplines (dressuur of springen) op hoog wedstrijdniveau actief, bestaat zelfs de kans om vrijgesteld te worden van de praktijklessen rijden waardoor jouw opleidingstraject minder intensief kan verlopen en je alleen verplicht aanwezig moet zijn op de theoretische lessen én de praktijklessen lesgeven-trainen (9 'weken', verspreid over het cursusjaar) waarbij heel specifiek wordt gewerkt aan het leren lesgeven en trainen. Daarvoor moet minimaal aan volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Voor dressuur: minstens drie keer winstpunten hebben behaald op niveau Saint-Georges
 • Voor springen: minstens drie foutloze basisparcours 1,40m hebben afgelegd

Verdere algemene concrete info:

Alle cursisten volgen de praktijklessen in een uniform van de school. Dit kan je in september ter plaatse aankopen.

De lessen vinden steeds plaats op volgende momenten:

 • Maandagvoormiddag: bedrijfsbeheer, dit alleen gedurende het eerste jaar
 • Maandagnamiddag: theoretische beroepsvakken
 • Dinsdagvoormiddag: praktijk rijden en lesgeven, discipline springen
 • Woensdagvoormiddag:praktijk rijden en lesgeven, discipline dressuur

De syllabi zijn inbegrepen in de kostprijs van de opleiding.

Om je te kunnen inschrijven in deze opleiding, dien je vooraf deel te nemen aan een praktische instapproef dressuur OF springen. Daardoor is online inschrijven niet mogelijk. Neem hiervoor contact op met de opleidingscoördinator Leentje Onderbeke (leentje.onderbeke@syntra-mvl.be)

Na inschrijving word je uitgenodigd voor de oriënterende instapproef. 

Data instapproeven 2016-2017: 

* donderdag 7 juli, volgens vooraf opgemaakte timing, vanaf 15 uur
* zaterdag 27 augustus, volgens vooraf opgemaakte timing vanaf 10 uur
* ..... of op een ander moment na afspraak.
    

Toelatingsvoorwaarden

 • Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start 
 • Slagen voor een rijvaardigheidsproef dressuur of springen

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Naast het getuigschrift/diploma zelfstandig instructeur,verwerf je tevens de VTS-diploma's Initiator, Instructeur B en Trainer B. Bovendien kan je al een aantal vakken op niveau Trainer A afleggen.

Gelinkte filmpjes

Ontdek of de opleiding zelfstandig instructeur paardrijden iets voor jou is