Tijdens de unieke opleiding Wijnbouwer - Wijnmaker leer je alles over de druiventeelt, wijnbouw en het proces van wijn maken. Je doet de nodige kennis op van de specifieke druiven, de aanleg en het onderhoud van de wijngaard maar ook alles over wijn maken. Van druif tot fles, het wordt je haarfijn uitgelegd.

Naast een gedegen theoretische kennis wordt de opleiding ook met de nodige praktijk ingevuld: je zal daarbij niet alleen in de wijngaard aan de slag kunnen maar ook het proces van wijn maken praktisch mogen toepassen. Tenslotte sturen we je niet zomaar het bos (in dit geval de wijngaard) in, we geven je bovendien de nodige bagage mee waar je op professioneel vlak allemaal rekening mee moet houden: vestigingsreglementering, specifieke wetgeving maar ook hoe zet je de wijngaard op de www-kaart?

Kortom, na deze opleiding kan je jouw attest 'Wijnbouwer - Wijnmaker' met succes oogsten! Belangrijk is ook dat je, als Wijnbouwer - Wijnmaker, kennis hebt van smaken en wijn proeven. Daarom start deze opleiding met de module "Wijn leren proeven".

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot ieder die gepassioneerd met wijnen en vooral de productie van wijnen bezig is en de kennis hieromtrent wil uitdiepen. Meer specifiek richt de opleiding zich op:

 • Bestaande wijnbouwers die hun kennis willen uitdiepen
 • Startende wijnbouwers die hun kennis willen uitdiepen
 • Sommeliers, wijnconsulenten, wijnhandelaars, ...
 • Personen actief in de tuinbouw en fruitteelt die overwegen een wijngaard aan te leggen

Wat na de opleiding

Na de opleiding kan je:

 • een eigen wijngaard aanleggen en een keuze maken uit het meest geschikte plantgoed
 • de nodige technieken van het snoeien en beperken van het rendement toepassen, teneinde tot een kwalitatief product te komen
 • een gepaste remedie toepassen m.b.t. een ziektebeeld van de plant
 • zelf wijn maken en de nodige ingrepen doen om de wijn te optimaliseren
Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Avond04 november 2019lessenroosterGent600 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

AANGEPAST CURRICULUM VANAF CURSUSJAAR 2019-2020!

1e jaar: Medewerker wijnbouw

Technisch wijn leren proeven (6 sessies)

 • degustatietechnieken
 • de druif als basis
 • vinificatietechnieken en fouten in witte wijnen, rode wijnen en schuimwijnen
 • combinatie wijn en gerecht
 • examen

Wijngaardwerk deel 1 (12 sessies)

 • systematiek van de druif en eindwerkbegeleiding
 • morfologie en ontwikkeling van de druivelaar
 • keuze van het vegetatief materiaal en basisbescherming van de wijnstof
 • onderhoud van de grond en intelligente bemesting
 • opkweken en stekken van druivenplanten
 • examen

Vinificatie: basis (9 sessies)

 • chemische en fysische parameters van de materie
 • primaire materie in de wijnchemie
 • belangrijke begrippen in de wijnchemie
 • transformatie van de primaire elementen
 • examen

Wijngaardpraktijk (9 sessies)

 • morfologie en ontwikkeling van de druivelaar
 • aanleg van een wijngaard
 • loofwandbeheer
 • snoei
 • ziekten en plagen
 • bezoek beurs


 

 

Aanvullende info

Nieuw: Certificaat fytolicentie

De Europese richtlijn inzake het 'duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen' verplicht alle professionele gebruikers, verdelers en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen een kenniscertificaat van fytolicentie te behalen. Een fytolicentie bestaat uit een unieke cijfercode vergelijkbaar met een BTW nummer. Momenteel voldoet de opleiding wijnbouwer-wijnmaker nog niet aan de fytolicentie.

Toxicologie

 • Wetgeving op pesticiden en fytofarmaceutische producten
 • Algemene begrippen over fytofarmacie
 • Kennis herbiciden, fungiciden, insecticiden
 • Schadelijke nawerkingen op mens en huisdier
 • Omgaan met chemische en biologische bestrijdingsmiddelen
 • Veiligheidsaspecten, beschermde werkkledij
 • Symptomen van vergifing
 • Ecologische en alternatieve middelen
   

Ziekten en plagen

 • Ziekten en plagen in de tuin
 • Ziekten en plagen bij bomen/heesters/vaste planten
 • Inspecteren van de plant op aanwezigheid van ziekte/parasieten/knaagdieren
 • Analyseren van de vaststellingen
 • Toepassen biologische bestrijdingsmiddelen
 • Actualiteit/tendensen volgen
 • Link met bodemkennis
 • Preventief onkruid bestrijden

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimum 18 jaar zijn.
 • Aan de leerplicht hebben voldaan.
 • Interesse hebben in de sector.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Op het einde van elke module is een moduleproef voorzien. Bovendien maak je op het einde van je opleiding een eindwerk dat je voor je docenten en een externe jury verdedigt. Wie in dit alles slaagt ontvangt het erkende getuigschrift van beroepskennis ondernemersopleiding.

Wie daarnaast ook nog de module basiskennis bedrijfsbeheer met goed gevolg doorloopt, ontvangt een diploma ondernemersopleiding. Dit diploma is erkend door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en SYNTRA Vlaanderen.

Met de steun van