De zorgadviseur is een onafhankelijke partij die de langdurig medisch zorgbehoevende gidst doorheen de complexe zorgsector en de diverse instanties die een meerwaarde kunnen betekenen voor de zorgbehoevende, vertrekkend van de concrete zorgvraag. Dit op praktisch vlak door voor de verschillende residentiële en niet-residentiële zorgvormen de voor- en nadelen concreet voor de zorgbehoevende te analyseren, door te verwijzen naar diverse instanties die praktische hulp kunnen bieden (bv. hulp aan huis, hulpmiddelen via sociaal assistent van ziekenfonds…..). Op emotioneel vlak door te verwijzen naar de huisarts, psychologen van het ziekenhuis, psychologen van het ziekenfonds, … of de vrije markt telkens met voor- en nadelen. Op financieel vlak door een mooi overzicht te bieden van de verschillende tussenkomende partijen (ziekenfonds, ziekteverzekering, patiëntenverenigingen, premies van gemeenten, …) en hoe je dit kan aanvragen.

De zorgadviseur is iemand die zorgbehoevenden en hun familie kan ondersteunen in het in kaart brengen van de concrete zorgvraag en hen wegwijs maakt in de verschillende instanties en zorginstellingen waarbij ze terecht kunnen voor praktische, emotionele en financiële ondersteuning. Als zelfstandige coach, niet gelinkt aan één of meerdere organisaties, zal dit garanderen dat de zorgbehoevende vanuit zijn eigen noden en vertrekkend vanuit zijn totaalbeeld, gericht wordt begeleid naar de meest optimale oplossing op de drie domeinen.

Wat en voor wie?

Voor wie

De opleiding richt zich tot mensen die de zorg sector genegen zijn, het hart op de juiste plaats hebben, over voldoende empathie beschikken om langdurig zorgbehoevenden en hun familie bij te staan doorheen hun zorgtraject.

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Weekend03 oktober 2020lessenroosterGent450 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Zorgsector (44u)

 • Beleidsnota welzijn, zorg en gezondheid
 • Verschillende zorgvormen
 • Patiëntenverenigingen
 • Ziekenfondsen, ziekteverzekeringen
 • OCMW en beschermingsstatuten
 • Technologie in de zorgsector
 • Case regionale sociale kaart

Bedrijfsbezoeken (24u)

Beroep zorgadviseur (12u)

 • Deontologie, beroepsethiek, rechten van de patiënt
 • Netwerken

Zorgbehoevende (8u)

 • Demografie en evolutie van zorgbehoevenden
 • Gedrag en noden van zorgbehoevenden

Coaching (28u)

 • Definitie en situering coaching
 • Coachingstraject
 • Coachingsvaardigheden

Toegepaste bedrijfsvoering (12u)

 • Strategie
 • Administratie en financiën van de eigen sociale onderneming

Eindwerkbegeleiding (4u)

Eindproef (1u)

Aanvullende info

Toelatingsvoorwaarden

Volden aan volgende 3 criteria :

-minstens een bachelor diploma

-ervaring in de omgang met langdurig zorgbehoevenden als werknemer, zelfstandige of vrijwilliger

-geslaagd op de intake (online persoonlijkheidstest + gesprek)

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt in alle examens en het eindwerk krijgt een getuigschrift ‘Zorgadviseur’. Wie binnen SYNTRA ook bedrijfsbeheer volgt of gevolgd heeft, krijgt een diploma ‘Zorgadviseur’

Met de steun van