Coronamaatregelen op onze campussen

In alle opleidingstrajecten van Syntra Midden-Vlaanderen worden de maatregelen ter verspreiding van COVID-19 nauwgezet opgevolgd. In onze campussen en tijdens begeleidingen op de werkplek zijn de nodige preventieve maatregelen genomen en worden de regels inzake hygiëne en sociale afstand gevolgd die in het onderwijs of in de bredere samenleving gelden. Er wordt in onze campussen en bij alle contacten in lesverband een mondmasker gedragen. Door een strikte naleving van deze regels wordt het risico op een verspreiding van COVID-19 tot een minimum herleid.

Bedankt voor jouw begrip en medewerking.

 Update 19/11/2021: aangepaste maatregelen

Mondmaskerplicht

Binnen de campus is het dragen van een mondmasker verplicht.  Lesgeven en les volgen kan zonder mondmasker als je stilzit of stilstaat én er voldoende afstand kan gehouden worden t.o.v. andere personen. Bij onvoldoende afstand hou je het mondmasker aan.

Concrete voorbeelden:

  • een cursist die alleen aan een draaibank werkt, mag het mondmasker afzetten
  • docenten die vooraan, aan het bord, lesgeven mogen het mondmasker afzetten. Hij/zij zet het mondmasker op wanneer hij/zij door de klas begint te lopen.
Praktijklessen: mondmasker dragen als cursist niet aan de eigen werkpost blijft of indien geen afstand gehouden wordt
Contactberoepen (kapper, schoonheidsspecialist,...): iedereen draagt altijd een mondmasker.

Ventilatie en hygiëne

We voorzien goede ventilatie in de opleidingslokalen en ontsmettingsmiddel om je handen regelmatig te ontsmetten. Tijdens de lessen wordt de luchtkwaliteit gemeten via CO2-meters. Toont de meter aan dat de luchtkwaliteit onvoldoende is, dan neemt de docent de nodige acties. 

Geen beperkende maatregelen voor:

Stages en werkplekleren: dit kan doorgaan volgens de regels die van toepassing zijn voor de sector en in de onderneming. Stagebegeleiding op locatie is toegelaten.

Om ieders veiligheid te waarborgen, vragen wij om:

  • je handen regelmatig te desinfecteren
  • een mondmasker te dragen wanneer je rondloopt, dit is niet nodig als je neerzit
  • Respecteer steeds de social distancing regel van 1,5.
  • als je symptomen hebt die verdacht zijn, gelieve de dokter te raadplegen en niet naar de campus te komen.

Wat als ik positief getest heb op corona?

Verwittig meteen onze preventie-adviseur Wim Blommaert. Hij zal jouw contacten tijdens de lessen nagaan, zodat deze personen ook verwittigd kunnen worden. Bij het verwittigen is jouw anonimiteit gegarandeerd, wij vermelden nooit jouw naam.  Wim Blommaert kun je bereiken via het nummer 03 760 08 48 (enkel tijdens kantooruren) of via wim [dot] blommaert [at] syntra-mvl [dot] be. Vergeet zeker niet jouw GSM nummer te vermelden in de e-mail, zodat we jou kunnen opbellen.

 

Klik hier voor meer informatie

Met de steun van