Veiligheidsmaatregelen op onze campussen rond Covid-19

 

In alle opleidingstrajecten van SYNTRA Midden-Vlaanderen worden de maatregelen ter verspreiding van COVID-19 nauwgezet opgevolgd. In onze campussen en tijdens begeleidingen op de werkplek zijn de nodige preventieve maatregelen genomen en worden de regels inzake hygiëne en sociale afstand gevolgd die in het onderwijs of in de bredere samenleving gelden. Er wordt in onze campussen en bij alle contacten in lesverband een mondmasker gedragen. Door een strikte naleving van deze regels wordt het risico op een verspreiding van COVID-19 tot een minimum herleid.

Omwille van een beslissing van de Vlaamse Overheid schakelen we over naar het pandemiescenario Rood. Dit blijft van toepassing tot nader bericht. We zorgen ervoor dat alle opleidingen kwaliteitsvol blijven verlopen, zodat jij alle competenties onder de knie krijgt. Ook in deze COVID-19 tijden zal iedere cursist in SYNTRA Midden-Vlaanderen van een kwalitatief hoogstaande opleiding of begeleiding genieten.

Op deze pagina kun je de belangrijkste maatregelen lezen die van toepassing zijn. Lees deze goed. Gelieve ook de (lokale) richtlijnen te volgen die in elke campus uithangen.

Bedankt voor jouw begrip en medewerking.
UPDATE LEERTIJD  (14/04/2021)

Op 14 april besliste het Overlegcomité over het einde van de paaspauze en het hernemen van de lessen vanaf 19 april volgens het regime van voor de paaspauze. Ook onze opleidingen Leertijd of Duaal leren vallen onder deze regeling.

Werkplekleren kan nog steeds indien de sectorale protocollen het toelaten.

 

UPDATE CONTACTBEROEPEN (14/04/2021)

Op 14 april besliste het Overlegcomité om de niet medische contactberoepen terug te heropenen vanaf 26 april.

Vanaf 26 april treffen wij hierdoor volgende maatregelen

  • Afstandsleren blijft de norm.
  • Theoretische en geplande examens gaan door op de campus mits de nodige preventieve maatregelen.
  • Essentiële praktijklessen (essentieel in het kader van het programma) en praktijklessen voor contactberoepen gaan door op de campus mits de nodige preventieve maatregelen.
  • We werken in een 1 op 1 verband tussen cursist en model en op een oppervlakte van minimaal 10 m² per werkpost.
  • Werkplekleren en stages volgen de voorschriften van de sectorale coronaprotocollen.

 

Vanaf 9 november 2020 geldt CODE ROOD. Volgende maatregelen zijn tot nader bericht van kracht:

We zetten maximaal in op afstandsleren.

Alle theoretische lessen zullen vanaf 9 november 2020 via afstandsleren worden georganiseerd. Via MijnSYNTRA heb je een overzicht of een les online zal verlopen of op de campus.

Check zeker nogmaals op de dag vóór jouw volgende les de lesagenda. Wanneer na het lesmoment de rode tekst ‘online’ wordt vermeld, word je niet op de campus verwacht maar neem je deel aan de online les via ons leerplatform SYNTRA Cloud (tenzij anders gecommuniceerd door jouw docent). Het is aangewezen om hiervoor Google Chrome te gebruiken. Bekijk via deze link hoe je kan inloggen op het leerplatform en deelnemen aan de online les.

Voor Leertijd volgen we de richtlijnen van het Onderwijs. Alle lessen van Leertijd worden dus nog steeds op de campus georganiseerd. Ook het werkplekleren zal – indien de sector en het leerbedrijf dit toelaten – blijven doorlopen.

Praktijklessen kunnen nog doorgaan op de campus.

Praktijklessen die niet kunnen vervangen worden door online-lessen, mogen nog verder plaats hebben op de campussen. We houden bij de organisatie rekening met alle preventieve maatregelen die door de overheid gevraagd worden.

Beperkte grootte groep: afhankelijk van de beschikbare ruimte in de ateliers worden (grote) groepen opgesplitst zodat een afstand van 1,5m kan gegarandeerd worden. De kleinere groepen komen dan afwisselend aan bod. Op die manier kan iedereen de nodige praktijkervaring blijven aanleren. Dit wordt voor de opleidingen in kwestie tijdig gecommuniceerd door de trajectbegeleider.

Contactberoepen en modellen: ook hier werken we zoveel mogelijk online. Vanaf 1 maart 2021 worden in de praktijklessen voor contactberoepen (kapper, schoonheidsspecialist…) wel opnieuw modellen toegelaten. Belangrijk: we volgen daarbij de sectorprotocollen van de betreffende contactberoepen. Zo wordt er bijvoorbeeld bij de kappers gewerkt in een 1 op 1 verband tussen cursist en model en is er minimaal 10m² per werkpost voorzien.

We houden rekening met de richtlijnen die gelden per sector: er kunnen daardoor enkele bijkomende maatregelen of beperkingen van toepassing zijn voor specifieke opleidingen.

Grondige schoonmaak: elk atelier en alle materialen worden na de les grondig gereinigd en geventileerd.

Stages en werkplekleren – ook in code rood (indien sector dit toelaat).

Voor stages en werkplekleren volgen we bovenop de algemene preventieve maatregelen ook de sectorale protocollen. Zolang er geen sectorale beperkingen zijn, kunnen stages en werkplekleren in feite doorlopen zoals gepland. Als dit voor jouw sector niet langer mogelijk is, bekijken we wat mogelijk is als alternatief. Jouw competentiecoach houdt je op de hoogte.

Indien een leerbedrijf aangeeft dat dit momenteel niet mogelijk is (wegens bijv. beperkte werkdruk of indien ze geen veilige manier van werken kan garanderen), zal de stage of het werkplekleren opgeschort worden. Gelieve dan contact op te nemen met je competentiecoach. We zoeken samen naar een alternatief.

Wanneer je naar de campus komt, blijven onderstaande maatregelen van toepassing:

Mondmasker is altijd en overal verplicht, ook tijdens de lessen.

Wij rekenen erop dat je zelf zorgt voor je eigen mondmasker. Draag dit al vooraleer je binnenkomt in de campus. In geval van nood - bv. omdat je eigen mondmasker stuk is – kunnen wij zorgen voor een vervangexemplaar.

Vanwege CODE ROOD is een mondmasker altijd en overal verplicht. Mondmaskers blijven dus ook op tijdens de les zelf, ongeacht de social distancing maatregelen die in de klas van toepassing zijn.

Buiten (bijv. tijdens pauzes) is het mondmasker enkel verplicht indien de anderhalve meter regel niet kan gerespecteerd worden. Bij voldoende afstand mag het mondmasker buiten af.

Respecteer steeds de social distancing regel van 1,5.

Zowel bij het binnenkomen van de campus als in de klaslokalen, respecteer je de regels van social distancing indien mogelijk.

Ontsmet regelmatig je handen.

Ontsmet je handen bij het binnenkomen van de campus. Wij voorzien ook ontsmettingsgel aan de ingang van elk klaslokaal, evenals aan de toiletten.

We volgen de veiligheidsrichtlijnen die in de sector van jouw opleiding gelden (voor praktijklessen, stages en werkplekleren).

We houden rekening met de richtlijnen die gelden per sector. Hierdoor kunnen enkele bijkomende maatregelen van toepassing zijn voor specifieke opleidingen. In dat geval wordt dit door de trajectbegeleider naar de opleiding in kwestie gecommuniceerd. Dit is ook van toepassing op stages en werkplekleren. Deze gaan door zoals gepland indien het leerbedrijf op een veilige manier kan verder werken.

Rechtstreeks naar het lokaal.

Bij aankomst op de campus vragen we je om rechtstreeks naar jouw klaslokaal te gaan.

Wat als ik positief getest heb op corona?

Verwittig meteen onze preventie-adviseur Wim Blommaert. Hij zal jouw contacten tijdens de lessen nagaan, zodat deze personen ook verwittigd kunnen worden. Bij het verwittigen is jouw anonimiteit gegarandeerd, wij vermelden nooit jouw naam.  Wim Blommaert kun je bereiken via het nummer 03 760 08 48 (enkel tijdens kantooruren) of via wim [dot] blommaert [at] syntra-mvl [dot] be. Vergeet zeker niet jouw GSM nummer te vermelden in de e-mail, zodat we jou kunnen opbellen.

Wat als ik ben ingeschreven maar wegens corona mijn opleiding niet kan/wil starten?

Wegens deze uitzonderlijke situatie hebben we onze bijzondere annuleringsvoorwaarden tijdelijk aangepast, zodat die meer flexibiliteit bieden.

Ook voor onze NXT-PRO opleidingen hebben we een 100%-switch garantie.

Klik hier voor meer informatie.

Met de steun van