Omdat alle leerinhouden zo praktijkgericht mogelijk aangeleerd worden, is het vaak niet mogelijk om vrijstellingen aan te vragen voor bepaalde vakken of modules.

Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden op basis van SYNTRA puntenattesten; diploma’s, credits of punten behaald in onderwijsinstellingen voor vakken/modules met dezelfde of ruimere leerinhouden. De vrijstellingsaanvraag voor vakken (lineaire opleidingen) mag max. 1/3 van het totaal aantal lesuren per cursusjaar omvatten (of per semester of trimester bij een voltijdse dagopleiding).

Vrijstellingsaanvragen voor modules (modulaire opleidingen) gebeuren telkens voor de volledige module. 

Voor eindproeven kunnen geen vrijstellingen verleend worden.

Hoe vrijstellingen aanvragen?

  • Vraag het aanvraagformulier aan in de campus of download hier.
  • Gebruik de juiste benaming van de vakken of modules en de betreffende uren om vrijstellingen aan te vragen en zorg ervoor dat de aanvraag voorzien is van alle bewijsstukken (kopie diploma’s, attesten… + eventueel lessenrooster en behaalde resultaten). Indien de aanvraag niet volledig is, kan geen vrijstelling verleend worden.
  • Vrijstellingen dienen tijdig én jaarlijks aangevraagd te worden, uiterlijk voor de 4de lesdag.
 

Met de steun van