CORONA maatregelen: update 19/03

Werkplekleren wordt geschorst tot en met 5 april. Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen, zie verder) in alternerende opleidingen (OAO 'Overeenkomst Alternerende Opleiding' of DA 'Deeltijdse Arbeid') worden met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april. De overeenkomst wordt volledig geschorst wegens overmacht, er is geen leervergoeding verschuldigd. Dit wil zeggen dat je, voorlopig, tijdelijk niet mag gaan werken tot en met 5 april.

Uitzondering

Een uitzondering wordt enkel toegestaan als jij als leerling opgeleid wordt in een cruciale sector en essentiële dienst. Het gaat dan om de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking. De volledige lijst hiervan kan je hier terugvinden. 

Overeenkomsten in deze ondernemingen en diensten kunnen onder bepaalde voorwaarden verder lopen, namelijk:

  • wanneer de betrokken sector het mogelijk acht en wenselijk vindt dat de werkplekcomponent wordt verdergezet

én

  • wanneer de onderneming het opportuun vindt om de opleiding op de werkplek verder te zetten en de beschermingsmaatregelen kan garanderen.

Tijdelijke werkloosheid

Indien de onderneming waar je nu werkt moet stoppen omwille van de maatregelen die nu genomen worden, vraagt je onderneming voor jou tijdelijke werkloosheid aan. (zoals voor gewone werknemers) Als je onderneming zelf nog verder blijft werken, maar jouw overeenkomst moet schorsen omwille van de maatregelen die nu genomen worden, vraagt ze ook best tijdelijke werkloosheid voor jou aan.

 

 

Dit bericht gaat over: Updates rond maatregelen tegen coronavirus
Dit bericht werd aangemaakt op 19 maart 2020.

Met de steun van