Impact corona op onze opleidingen

Beste cursist, ouder, medewerker,

De maatregelen die we nemen om de verspreiding van het covid-19 virus tegen te gaan, hebben een grote impact op ons dagelijks leven. Ook in onderwijs en vorming zijn de gevolgen ingrijpend. Toch doen we al wat mogelijk is om iedereen de kans te geven de voorgeschreven competenties uit de opleiding te verwerven en het lopende cursusjaar vlot af te werken. Op die manier is het cursusjaar 2019-2020 voor niemand een verloren jaar.

Een aantal lessen bieden we verder aan via afstandsonderwijs. Dit is niet voor alle opleidingen of voor alle lessen mogelijk. Waar dit niet mogelijk is, worden de lessen in de campus georganiseerd. Om dit voor iedereen op een veilige manier te laten verlopen, volgen we de preventieve maatregelen strikt op: een sociale afstand van 1,5 meter, het verplicht dragen van een mondmasker, het ontsmetten van de handen, enz. Daarnaast hebben we in onze campussen verschillende organisatorische maatregelen genomen die in het belang zijn van ieders veiligheid.

 

Een andere maatregel is het aanpassen van de cursuskalender. We geven les tot eind juni 2020. Deze verlenging voldoet voor vrijwel alle opleidingen. Voor een beperkt aantal opleidingen loopt dit door tot de eerste week van juli, terwijl er nog enkele opleidingen zijn waar de lessen afgewerkt worden vanaf midden augustus. Praktijkexamens worden verschoven tot na de zomer.

Weldra informeren we iedereen welke maatregelen er voor welke opleiding uitgewerkt werden.

 

We bedanken de Vlaamse Overheid om de nodige aanpassingen aan ons les- en examenreglement goed te keuren, waardoor - mits een flexibele instelling van ons allen gedurende de komende weken - het cursusjaar 2019-2020 inderdaad voor niemand een verloren jaar zal zijn.

 De aanpassingen aan ons les- en examenreglement zijn hier te raadplegen. 

 

Bedankt voor uw inzet en begrip,

Directie SYNTRA Midden-Vlaanderen Groep

Dit bericht gaat over: corona
Dit bericht werd aangemaakt op 25 mei 2020.

Met de steun van