Lagere drempels voor starter

Een onderneming neemt zelden een vliegende start. Het duurde jammer genoeg nogal lang voor men dat in de gaten had. Starters hebben immers vaak niet de mogelijkheid om snel een inkomen op te bouwen waarmee ze probleemloos de verschuldigde bijdragen kunnen betalen.

Pagina's

Met de steun van