Ten strijd voor de leertijd - pleidooi voor herontwikkeling van het werkplekleren

Guy Tegenbos pleit in zijn opiniestuk van 30 juli in De Standaard voor de herontwikkeling van het werkplek-leren zoals het leercontract. Volgens Nico Nieuwborg, directeur Product- en Kwaliteitsbeleid SYNTRA Midden-Vlaanderen, stelt Tegenbos ten onrechte vast dat de leertijd tot voor kort nog werd afgebouwd.

"Het is inderdaad zo dat de leertijd reeds een aantal jaar geconfronteerd wordt met een dalende instroom. Onder beleids- en opiniemakers en bij patroon-opleiders telt het leercontract echter heel wat believers. Niet-schoolse opleidingsvormen krijgen in Vlaanderen niet altijd de aandacht en waardering die ze verdienen. Dit is ongetwijfeld één van de oorzaken van een dalende interesse in de leertijd."

Het verschil tussen leertijd en de klassieke opleidingsvormen legt Nieuwborg als volgt uit: "Fundamenteel anders dan in het traditioneel onderwijs, worden in de leertijd de noodzakelijke competenties op de werkplek en niet op de schoolbanken aangeleerd. Kiezen voor de leertijd is dan ook eerder een beroeps- dan een studiekeuze. De jongere draait vier dagen per week mee bij een bedrijf waar hij/zij de knepen van het vak leert. Op die manier krijgt de ondernemer-opleider de kans om zelf zijn toekomstige medewerker te vormen."

Dat de leertijd succesvol genoemd kan worden blijkt uit de cijfers: "Meer dan 85% van de jongeren heeft meteen een job na zijn opleiding. Opvallend hierbij is dat de recente schoolverlaterstudie van VDAB aantoont dat het studiegebied "administratie en onthaal" het beste resultaat kan voorleggen: slechts 10% van de afgestudeerden is na 1 jaar ingeschreven als werkzoekende. Dit toont aan dat werkplekleren niet beperkt hoeft te blijven tot de traditionele nijverheidsrichtingen".

Nieuwborg sluit zijn pleidooi af met een oproep om werkplekleren en andere niet-strikt schoolse vormen van leren dringend te ontwikkelen. "De leertijd zou een antwoord kunnen bieden op een aantal hardnekkige maatschappelijke en socio-economische uitdagingen zoals het invullen van knelpuntberoepen, het tegengaan van de ongekwalificeerde uitstroom en het bevorderen van de tewerkstelling van kansengroepen (al dan niet binnen een grootstedelijke context). Dit veronderstelt dat de beleidsmakers gezamenlijk hun schouders zetten onder een (ver)nieuw(end)e leertijd en ervoor zorgen dat aan de nodige randvoorwaarden wordt voldaan om dit succesverhaal te kunnen blijven waarmaken".
 

Geinteresseerd in leertijd? Surf naar www.leertijd.be voor alle praktische informatie over de combinatie van leren en werken via SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Dit bericht gaat over: werkplekleren, leertijd, Leercontract, niet-schoolse en alternatieve opleidingsvormen
Dit bericht werd aangemaakt op 1 augustus 2013.

Met de steun van