In de geschiedenis van de valkerij in Europa bekleedt Vlaanderen een vooraanstaande positie. Er ontstond namelijk een erg belangrijke valkerijactiviteit, gestoeld op een vernuftige vangtechniek. 

Ook vandaag vervult de valkerij een belangrijke rol. Zo worden valken afgericht voor de jacht en worden ze naast de recreatie (vogelshows) ook ingezet voor de verjaging/overlastbestrijding van bv. meeuwen en kraaien. Valkeniers worden tegenwoordig ook meer en meer ingezet in de landbouw en de fruitsector om kraaien en eksters te verjagen.

De opleiding tot valkenier heeft tot doel een algemene opleiding te bieden waarbij alle aspecten van het beroep valkenier aan bod komen. Naast een ruime theoretische basis en wetgeving wordt de praktijk aangeleerd. Hierbij wordt aandacht besteed aan demonstraties en overlastbestrijding.

Wat en voor wie?

Wat na de opleiding

Na de opleiding kan je aan de slag bij het verdelgen - bestrijden - verjagen van schadelijke vogels, dit op industriële terreinen of in oplsagplaatsen en loodsen.
Ook het vogelvrij houden van bepaalde gebieden hoort daar bij.
Tevens kan je her en der op festiviteiten demo's verzorgen.

Waar en wanneer?
Programma
Valkenier: 1ste jaar  32  sessies  ( 4  uur) 
                                 
VALKERIJ  64u
Terminologie; houden van roofvogels, trainen van roofvogels; jagen met roofvogels; wetgeving; ethiek 
ROOFVOGELS  36u
Algemene kenmerken en anatomie;soorten; woongebieden en populatie; voedingsgewoonten en jachtwijze; sociaal gedrag; voortplanting; trek en migratie; sterfte, ziekte en menselijke invloeden 
PRAKTIJK  16u
Lederbewerking; manipulatie van de vogel; praktijk loeren, huiven en knopen maken
BEDRIJFSBEZOEKEN  8u
Bezoek aan kwekers, vervaardigers materiaal, voedingleveranciers, Falconry fair
EXAMEN  4u

 
Valkenier: 2de jaar  32  sessies  ( 4  uur)  
 
VALKERIJ  40u
Roofvogels houden en trainen; transport; wetgeving; verdelgen 
ROOFVOGELS  16u
Voortplanting; volières en paarvorming;incuberen; soorten 
PRAKTIJK  64u
Jagen met roofvogels; lage en hoge vlucht, al of niet met de hond; voorbereiding van de jachtproef; methodiek demonstratie 
BEDRIJFSBEZOEKEN  4u
Bezoek aan een kweker
EXAMEN  4u
 

 
Aanvullende info
Bij de start in de opleiding moet je nog niet noodzakelijkerwijs over een eigen roofvogel beschikken. Bedoeling van het eerste jaar is onder andere dat men zich net goed op de aanschaf voorbereidt en een duidelijk zicht krijgt op alle aspectien die dit engagement met zich meebrengt.
De keuze van de vogel groeit wellicht automatisch gedurende het eerste jaar en de lesgevers kunnen je daarbij met raad bijstaan. Gewapend met de opgedane kennis, vangt dan zo de eigenlijke training aan.
Bij aanvang van het tweede jaar is men minstens in het bezit van een dagroofvogel zodat kan deelgenomen worden aan de jachtproef.
Het is niet noodzakelijk dat de jacht- en demoproef met dezelfde vogel worden afgelegd.
De verzorging en training van de roofvogel(s) omvat het belangrijkste onderdeel binnen het programma van valkenier 2. Dit proces wordt in het logboek stipt bijgehouden.
De syllabi zijn inbegrepen in de kostprijs van de opleiding.

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

De minimumleeftijd bedraagt 18 jaar.
Cursisten die zich voor deze opleiding wensen in te schrijven moeten beseffen dat hierbij een sterk engagement wordt verwacht. Daarnaast moeten zij het geduld kunnen opbrengen in alle rust en zonder dwang de roofvogel zo ver te krijgen dat het de mens als “partner” accepteert en er graag mee samenwerkt. Een roofvogel ziet ons nu eenmaal niet als meerdere en laat zich niet "temmen"! Vergeet bovendien ook niet de dagelijkse specifieke zorgen! Al is de uitdaging dus groot, de beloning als je met de loer de vogel weer bij je hebt, laat alle inspanning in het niets verdwijnen.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door het  Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

In beeld

Met de steun van