Over het beroep van privédetective hangt een waas van geheimzinnigheid. Dit beroep wordt vaak in verband gebracht met allerlei televisieseries, afluisterpraktijken, compromitterende foto's en semicriminaliteit. Deze mythe wordt in de opleiding doorbroken. Het werkelijke beroep van privédetective komt tijdens de lessen in al zijn facetten aan bod. Een privédetective is een zelfstandig ondernemer, met nood aan en verplichting tot een degelijke opleiding.

Via deze opleiding krijg je een gespecialiseerd en kwaliteitsvol inzicht in de technische en deontologische beroepskennis. Deze kennis is een absolute noodzaak om het beroep vandaag te kunnen uitoefenen conform de wetgeving. Concreet betekent dit dat je na het volgen van deze opleiding het bij wet voorgeschreven ‘getuigschrift van basisopleiding voor het uitoefenen van het beroep van privédetective’ behaalt, waarna je jouw vergunning kan aanvragen bij de FOD Binnenlandse Zaken. De docenten van deze opleiding beschikken over een ruime praktijkervaring en benaderen daarom de lesinhouden op een praktische manier. Onze aanpak is een waarborg op succes in jouw beroepsloopbaan!

Wat en voor wie?

Voor wie

Iedereen die als privédetective wil starten en die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.


Toelatingsvoorwaarden

 • Je hebt minimum hoger secundair onderwijs gevolgd.
 • Je hebt een rijbewijs B.
 • Je voldoet aan de vergunningsvoorwaarden.
 • Je voegt een uitgebreide geschreven motivatie aan je inschrijving toe, waarin je duidelijk maakt waarom je deze cursus wilt volgen.

Wat na de opleiding

Hoe ga je aan de slag als privédetective?

 • De fraudeinspecteur bij een verzekeringsmaatschappij gaat uiteraard aan de slag binnen het verzekeringswezen.
 • Solliciteren bij een "groter" bedrijf.
  Grootwarenhuizen, telecombedrijven, postoderbedrijven, enz. werken nogal eens met één of meerdere privédetective's in loondienst.
 • Solliciteren bij een detectivekantoor. Dergelijke kantoren aanvaarden doorgaans niemand zonder de vergunning van privédetective.
 • Starten als zelfstandig privédetective. Zich hierbij richtend naar de privé-markt of de markt van de bedrijfswereld. Het zich "in de markt zetten" bij een vestiging als zelfstandige dient uiteraard op een min of meer discrete manier te gebeuren.
Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond13 september 2022Asse1050 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma
De avondopleiding duurt 2 jaar met gemiddeld 2 avonden les per week in het eerste jaar, en 1 avond per week in het tweede jaar. 
 
 
Juridische vorming (84u)
 • Grondwettelijk recht (8u)
 • Strafrecht (12u)
 • Burgerlijk recht (8u)
 • Gerechtelijk recht (4u)
 • Toegepaste wetgeving privé-detectives (40u)
 • Examens (12u)

 

Socio-psychologische vorming (44u)

 • Psychologie (12u)
 • Deontologie (8u)
 • Criminologie (16u)
 • Examens (8u)

 

Beroepstechnische vorming (84u)
 • Detectievetechnieken (40u) 
 • Informatieverwerking en rapportering (12u)
 • Informatieverwerking en rapportering - praktijk (20u)
 • Examens (12u)

 

Praktijkoefeningen (132u)

 • Omgaan met verbale agressie (8u)
 • Verbale en non-verbale leugendetectie (28u)
 • Verhoor- en onderhandelingstechnieken (16u)
 • Fraudebestrijding (8u)
 • Fotografie (8u)
 • Oefening 1 – Intake, voorbereiding, uitvoering, ervaringsuitwisseling (24u)
 • Oefening 2 – Intake, voorbereiding, uitvoering, ervaringsuitwisseing (20u)
 • Praktijkoefeningen – Meedelen resultaat aan klant (4u)
 • Geïntegreerde eindoefening / ervaringsuitwisseling (12u)
 • Voorbereiding eindwerk (4u)

 

Eindproef (4u)

Aanvullende info

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

- Minimum 18 jaar zijn - Diploma Hoger Secundair Onderwijs of gelijkgesteld- Attest goed gedrag en zeden- Houder van een rijbewijs B- Uitgebreide motivatie die goedgekeurd dient te worden door de cursuscoördinator

Wie niet over een diploma Hoger Secundair Onderwijs beschikt, kan eventueel alsnog worden toegelaten na goedkeuring door de cursuscoördinator, op basis van zijn uitgebreide motivatiebrief en CV.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Voor deze opleiding is er een specifiek examenreglement dat voorrang heeft op dit van onze andere opleidingen. Betreffend reglement zal worden overhandigd en toegelicht tijdens de eerste lesweek. Op dat moment zal je eveneens ingelicht worden over de specifieke voorwaarden om toegang tot het beroep te krijgen.

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook slaagt voor de opleiding Succesvol ondernemer (Start Me Up), behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Dit getuigschrift voldoet ook voor het aanvragen van de vergunning bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Inschrijvingen & inlichtingen

Het inschrijvingsgeld voor het eerste jaar bedraagt €1050. Het tweede jaar kost €735.

 

Met de steun van