Het kopen van een woning is niet vanzelfsprekend. Het vergt veel tijd en kennis.

Als aankoopmakelaar neem je al die zorgen uit handen van je klant en help je hem met je professionele kennis zoeken naar zijn droomhuis.

Je kan een pand beoordelen op renovatiekosten, ligging, verhuur opties, verbouw opties, enz. Je adviseert je klant en zorgt dat hij de beste prijs krijgt voor zijn pand.

Wat en voor wie?

Voor wie

De opleiding " Aankoopmakelaar " richt zich naar vastgoedmakelaars in spe die zich als zelfstandig aankoopmakelaar willen vestigen of  vastgoedmakelaars die zich willen focussen op het aankopen van woningen voor particulieren. Als aankoopmakelaar neem je veel zorgen uit handen van je klant en help je hem zoeken naar zijn droompand. Je kan een pand beoordelen op renovatiekosten, ligging, verbouwmogelijkeden ...

Je adviseert je klant en je zorgt dat hij de juiste prijs betaalt voor dit pand.

 

In deze opleiding leren we je alles over klantengedrag, onderhandelingstechnieken, bouwkunde, schattingen, toegepast recht.

De cursist heeft een vooropleiding vastgoedmakelaar gevolgd, is makelaar of heeft minstens een bachelor-diploma.

 

Deze opleiding wordt aangeboden in de vorm van een flexibel traject waardoor je niet altijd moet aanwezig zijn in op de campus. Je studeert een deel online via een digitaal platform. Je studeert dus voor een stuk wanneer het past in jouw planning.

 

Waar en wanneer?
Programma

1 JAAR

Inleiding tot het beroep (2 sessies blended learning)

 • Inleiding tot de sector (BIV, CIB, …) ->
 • Deontologie
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Taken aankoopmakelaar
 • Berekenen van honorarium en vergoedingen
 • Vakjargon en inzicht krijgen in de vastgoedtermen

Klantengedrag (2 sessies)

 • Klantengedrag
 • Prospecteren
 • dISC-model (of ander vergelijkbaar model)
 • Psychologische aspecten bij een aankoopproces
 • Behoefteanalyse van de koper

Onderhandelingstechnieken (2 sessies)

 • Prijs
 • Onderhandelingstechnieken

Bouwkunde (8 sessies)

 • Constructiemethodes
 • Bouwtechnische aspecten bij een aankoop (elektriciteit, CV, sanitair ..)
 • Statuten van het gebouw
 • Planlezen
 • Afwerking (binnen afwerking)
 • Samenstelling van het gebouw en installaties
 • Veiligheid
 • Optimalisatie/renovatie

Schattingen (5 sessies)

 • Stedenbouwkundige regelgeving
 • Ruimtelijke ordening
 • Dossierkennis bij aankoopproces
 • Praktijkbezoek van panden (3 bezoeken)

Toegepast recht (6 sessies)

 • Grondige dossierkennis
 • Verkoopdossier
 • Zakenrecht
 • Lastgeving, persoonlijke en zakelijke zekerheden.
 • Stedenbouwkundige regelgeving
 • Woningbouwwet
 • Fiscale optimalisatie

Toegepaste bedrijfsvoering (5 sessies blended learning)

 • Financieel beleid (blended learning): Ondernemingsplan - Financieringsplan - Break-even analyse - Omzetprognose
 • Commercieel beleid (blended learning): Marktanalyse - Prijssetting diensten/commissie - Klantenbeheer/klantenportefeuille - Sectorspecifieke profilering (website, imago, PR) - Publiciteit & Marketing
 • Juridische aspecten (blended learning): Rechten en plichten van zelfstandige - Juridische vorm van een onderneming - Sociaal statuut van de zelfstandige - Verzekeringen - Beroepsaansprakelijkheid voor de vastgoedsector - Belangenvermenging (sectorspecifiek)

Individuele coaching

 • Individuele coaching bij digitaal deel klantengedrag
 • Individuele coaching bij digitaal deel onderhandelingstechnieken
 • Individuele coaching bij eindproef

 

 

Aanvullende info

Lesmethodologie:

Praktijkgericht, blended learning en individuele coaching. Blended learning: een combinatie van klassikaal en digitaal afstandsleren.

 

Info bij de trajectbegeleider:
Patricia De Backer: patricia.de.backer@syntra-mvl.be

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

• Je beschikt over een erkend diploma om te kunnen starten aan de BIV-stage voor vastgoedmakelaars: Dit betekent een diploma van hoger onderwijs met een minimum niveau van bachelor dat minstens overeenkomt met niveau 6 van het Europees Kwalificatiekader (Dit betekent dat professionele en academische bachelor-diploma's, uitgereikt door Vlaamse hogescholen en universiteiten, volstaan en dat graduaatsdiploma's van het volwassenenonderwijs niet volstaan).

of


• Je bent een erkend BIV-vastgoedmakelaar

Met de steun van