Het ondernemerschapstraject aannemer binnenschrijnwerk leidt cursisten op tot startende aannemers. De veelzijdige opleiding houdt de perfecte balans tussen vakmanschap en ondernemerschap. Voel jij je aangetrokken om in een rendabele markt met veel toekomstmogelijkheden te stappen? Dan is deze kwaliteitsvolle opleiding op jouw maat geschreven. De opleiding spitst zich voornamelijk toe op wat de hedendaagse binnenschrijnwerker in de praktijk dient te doen.

Waar en wanneer?
Programma

VOORBEREIDEND JAAR

Basis werkvoorbereiding en machinale houtbewerking:  34 sessies


EERSTE OPLEIDINGSJAAR

Werkvoorbereiding productie binnenschrijnwerk 34 sessies

CAD werktekeningen cluster hout: 6 sessies


TWEEDE OPLEIDINGSJAAR

Werkvoorbereiding plaatsen binnenschrijnwerk: 18 sessies

Toegepaste bedrijfsvoering cluster hout: 9 sessiesJe verwerft inzicht in de kritische factoren bij het oprichten en het beheren van een onderneming binnen de cluster hout en meubel. Deze module richt zich inhoudelijk op alle activiteiten binnen de cluster nl. parket (plaatsen en advies), interrieurbouw productie en/of plaatsen, binnenschrijnwerk productie en/of plaatsen en buitenschrijnwerk (alu, pvc, hout) productie en/of plaatsen.

Basisveiligheidscoördinatie door aannemers - niveau 12: 4 sessies
Deze cursus legt de nadruk op de wetgeving van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Daarnaast verneem je alles over risicoanalyse en je neemt deel aan een boeiende workshop. Zo kan je later in bepaalde gevallen zelf de veiligheidscoördinatie uitvoeren.

Asbest eenvoudige handelingen: 2 sessies
D
eze module komt tegemoet aan het KB van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan "asbest". De werknemers en/of aannemers die tijdens hun werkzaamheden blootgesteld kunnen worden aan asbest worden in deze module bijgebracht waar men wel of niet mag werken en welke veiligheidsmaatregelen men moet treffen.

Werken op hoogte: 1 sessie
Deze module speelt in op het KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Dit KB is de omzetting in de Belgische wetgeving van richtlijnen 2001/45/EG die maatregelen voorschreef om het risico van vallen op hoogte in te dijken. Deze bepalingen vormen Afdeling IV, van Hoofdstuk II van Titel IV van de codex over het welzijn op het werk.

Afsluitende eindproef: 1 sessie
Ter afsluiting van de opleiding maak je een monografie met daarin een specifiek uitvoeringsdossier inclusief offerte, bouwdossier, administratieve documenten en een risico-analyse, conform de wetgevingen en met motivatie naar de klant en/of architect toe. Dit eindwerk verdedig je voor een vakjury.

Aanvullende info

Deze opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) hebben daardoor recht op volgende sectorpremies:

  • premies voor avond- en zaterdagopleidingen rechtstreeks aan de deelnemer
  • tussenkomst in de kost van opleiding aan de werkgever (opleiding tijdens en na de werkuren)
  • tussenkomst van 15€ per uur in de loonkost aan de werkgever (opleiding tijdens de werkuren)

Bij opleidingen in de periode 1 december tot 31 maart (van maandag tot vrijdag tijdens de werkuren ) is ook het stelsel van tijdelijke werkloosheid via “winteropleiding” van toepassing. Meer info op de website van Constructiv of via 09 338 55 10.


Extra aandacht
Er is 100% aanwezigheid vereist bij de modules: asbest eenvoudige handeling en basisveiligheidscoördinatie door de aannemer niveau 12.

Tijdens de praktijklessen draag je volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: werkbroek, lage veiligheidsschoenen, 1 paar werkhandschoenen, stofmasker, veiligheidsbril en oorbeschermers. Indien je hier niet zelf over beschikt, dan biedt SYNTRA MVL je de mogelijkheid om deze centraal aan te kopen.

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 18 jaar zijn

 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Slaag je voor alle modules en de eindproef, dan ontvang je het 'Getuigschrift ondernemerschapstraject cluster schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten - aannemer binnenschrijnwerk', waarmee je voldoet aan de vestigingsreglementering.

Met de steun van