De vraag naar goed opgeleide installateurs centrale verwarming en sanitair is groot op de arbeidsmarkt.  Mede door de snelle ontwikkelingen in deze sector werd dit opleidingstraject recent vernieuwd, opgebouwd uit de nodige theorie in combinatie met praktische oefeningen.

Je leert alles over centrale verwarming en sanitair: van monteren tot bevestigen, maar ook het plaatsen. Stap voor stap leer je de traditionele technieken aan, maar er gaat ook de nodige aandacht naar de nieuwste technologieën die in opmars zijn. Daarnaast leer je alles over materialenkennis, planlezen en plantekenen. Ook kostprijsberekening, veiligheid en werkorganisatie komen aan bod, zodat je je klanten correct, veilig en efficiënt kan helpen.     

Als installateur is het van groot belang dat je je klant correct kunt adviseren over de verschillende keuzemogelijkheden.  Ontwerpen, berekenen en dimensioneren van centrale verwarmingsinstallaties en sanitaire installaties, in combinatie met hernieuwbare energie en EPB wetgeving, is van elementair belang.

Dit is een driejarige opleiding.

Wat en voor wie?

Voor wie

Voor beginners : geen voorkennis nodig.

Minimum 18 jaar

Al wie gepassioneerd is door centrale verwarming en sanitair en hier professioneel mee aan de slag wil.

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond13 september 2022Aalst410 Euro
Avond15 september 2022Aalst410 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

De avondopleiding duurt 3 jaar, met gemiddeld twee avonden les per week

EERSTE OPLEIDINGSJAAR

Eenvoudige verbindingstechnieken [10 sessies]

 • Inleiding, veiligheid en welzijn
 • Eenvoudige verbindingstechnieken: theorie en praktijk gecombineerd
 • Examen

Vakkennis en montage van ventilatie, sanitaire en verwarmingsinstallaties [21 sessies]

 • Vakkennis van ventilatie, sanitaire en verwarmingsinstallaties
 • Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten:
 • sanitaire, ventilatie- en verwarmingsbuizen verbinden en aansluiten volgens de regels van de kunst
 • ophang- en bevestigingssystemen
 • sanitaire en verwarmingstoestellen plaatsen en aansluiten
 • leidingen isoleren
 • Examen

Werken op hoogte - gebruik van steigers en stellingen [1 sessie]

Asbest - eenvoudige handelingen [2 sessies]

TWEEDE OPLEIDINGSJAAR

Toegepaste elektriciteit voor de monteur / installateur centrale verwarming en sanitair [10 sessies]

 • Basisbegrippen en materialenkennis
 • Toegepaste elektriciteit voor de monteur installatiewerken / installateur centrale verwarming en sanitair
 • Veiliigheid en gevaren van elektriciteit
 • Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten:
 • draden en kabels in toestellen plaatsen & kabels ontmantelen
 • elektrische aansluitingen uitvoeren en controleren
 • elektrische componenten vervangen of herstellen
 • metingen uitvoeren met diverse meetapparaten
 • Examen

 

Toegepaste installatietechnieken - basis [7 sessies]

 • Planlezen en isometrisch tekenen
 • Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten:
 • rookgasafvoer en vloerverwarming plaatsen
 • inbouwelement aansluiten voor een hangtoilet
 • Examen

Na het volgen van bovenvermelde modules heb je een certificaat uitstroom KMO medewerker "Monteur installatietechnieken"

 Ontwerpen, berekenen en dimensioneren van productie-eenheden en verwarmingselementen [10 sessies]

 • Fysische begrippen en wetten
 • EPB eisen
 • Warmtebelasting en warmteafgiftesystemen
 • Examen

DERDE OPLEIDINGSJAAR

Ontwerpen, berekenen en dimensioneren van het leidingnet [22 sessies]

 • Leidingnet en hydraulische kringen
 • Regeltechniek
 • Comptabiliteit van materialen
 • Hemelwatertechnologie
 • Berekenen en dimensioneren van sanitaire installaties
 • Eindproefbegeleiding
 • Examen

Toegepaste installatietechnieken - gevorderd [6 sessies]

 • Infosessie over nieuwe evoluties binnen het beroep van de installateur
 • Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten:
 • een waterteller aansluiten
 • hydrofoorpomp en pompengroep monteren en aansluiten
 • sanitair inbouwthermostaat
 • Examen

 Basisveiligheid door aannemers voor kleine werven - niveau 12 [4 sessies]

 Toegepaste bedrijfsvoering cluster installatieberoepen [9 sessies]

 • Toekomstvisie - MVO - marketing
 • Algemeen bedrijfskostenplan - uurloonberekening
 • Wetgeving en administratieve formaliteiten
 • Examen

Eindproef:

Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een projectdossier dat achteraf verdedigd wordt voor een externe jury.

Aanvullende info

Elke cursist dient over een persoonlijke veiligheidsuitrusting te beschikken (veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, werkplunje enz.).

EXTRA AANDACHT: Er is 100% aanwezigheid vereist bij de modules: asbest eenvoudige handeling, werken op hoogte en basisveiligheidscoördinatie door de aannemer niveau 12.  

Deze opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) hebben daardoor recht op volgende sectorpremies:

 • premies voor avond- en zaterdagopleidingen rechtstreeks aan de deelnemer
 • tussenkomst in de kost van opleiding aan de werkgever (opleiding tijdens en na de werkuren)
 • tussenkomst van 15€ per uur in de loonkost aan de werkgever (opleiding tijdens de werkuren)

Bij opleidingen in de periode 1 december tot 31 maart (van maandag tot vrijdag tijdens de werkuren ) is ook het stelsel van tijdelijke werkloosheid via “winteropleiding” van toepassing. Meer info op de website van Constructiv of via 09 338 55 10.Tijdens de praktijklessen draag je volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: werkbroek met kniestukken, lage veiligheidsschoenen, 1 paar werkhandschoenen, stofmasker, veiligheidsbril, lasbril, oorbeschermers. Indien je hier niet zelf over beschikt, dan biedt SYNTRA MVL je de mogelijkheid om deze centraal aan te kopen.

Heb je reeds voorkennis?  
Dit kan je bewijzen door een test af te leggen.  Indien je slaagt in de testen kan je het eerste jaar overslaan.
Vooraf inschrijven via info@syntra-mvl.be

 

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Minimum achttien jaar zijn.

 

 

 

 

 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Gelinkte filmpjes

Droom jij van een job als installateur? Ontdek hier hoe de opleiding er aan toe gaat...

Met de steun van