De vraag naar goed opgeleide installateurs centrale verwarming en sanitair is groot op de arbeidsmarkt.  Mede door de snelle ontwikkelingen in deze sector werd dit opleidingstraject recent vernieuwd, opgebouwd uit de nodige theorie in combinatie met praktische oefeningen.

Je leert alles over centrale verwarming en sanitair: van monteren tot bevestigen, maar ook het plaatsen. Stap voor stap leer je de traditionele technieken aan, maar er gaat ook de nodige aandacht naar de nieuwste technologieën die in opmars zijn. Daarnaast leer je alles over materialenkennis, planlezen en plantekenen. Ook kostprijsberekening, veiligheid en werkorganisatie komen aan bod, zodat je je klanten correct, veilig en efficiënt kan helpen.     

Als installateur is het van groot belang dat je je klant correct kunt adviseren over de verschillende keuzemogelijkheden.  Ontwerpen, berekenen en dimensioneren van centrale verwarmingsinstallaties en sanitaire installaties, in combinatie met hernieuwbare energie en EPB wetgeving, is van elementair belang.

Dit is een driejarige opleiding.

Waar en wanneer?
Programma

Jaar 1

Eenvoudige verbindingstechnieken [10 SESSIES]

 • Inleiding, veiligheid en welzijn
 • Eenvoudige verbindingstechnieken: theorie en praktijk gecombineerd
 • Examen

Vakkennis en montage van ventilatie, sanitaire en verwarmingsinstallaties [21 sessies]

 • Vakkennis van ventilatie, sanitaire en verwarmingsinstallaties
 • Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten:
 • sanitaire, ventilatie- en verwarmingsbuizen verbinden en aansluiten volgens de regels van de kunst
 • ophang- en bevestigingssystemen
 • sanitaire en verwarmingstoestellen plaatsen en aansluiten
 • leidingen isoleren
 • Examen

Jaar 2

Toegepaste elektriciteit voor de monteur / installateur centrale verwarming en sanitair [10 SESSIES]

 • Basisbegrippen en materialenkennis
 • Toegepaste elektriciteit voor de monteur installatiewerken / installateur centrale verwarming en sanitair
 • Veiliigheid en gevaren van elektriciteit
 • Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten:
 • draden en kabels in toestellen plaatsen & kabels ontmantelen
 • elektrische aansluitingen uitvoeren en controleren
 • elektrische componenten vervangen of herstellen
 • metingen uitvoeren met diverse meetapparaten
 • Examen

Werken op hoogte - gebruik van steigers en stellingen [1 sessie]

Asbest - eenvoudige handelingen [2 sessies]

Toegepaste installatietechnieken - basis [7 SESSIES]

 • Planlezen en isometrisch tekenen
 • Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten:
 • rookgasafvoer en vloerverwarming plaatsen
 • inbouwelement aansluiten voor een hangtoilet
 • Examen

Na het volgen van bovenvermelde modules heb je een certificaat uitstroom KMO medewerker "Monteur installatietechnieken"

 Ontwerpen, berekenen en dimensioneren van productie-eenheden en verwarmingselementen [10 SESSIES]

 • Fysische begrippen en wetten
 • EPB eisen
 • Warmtebelasting en warmteafgiftesystemen
 • Examen

Jaar 3

Ontwerpen, berekenen en dimensioneren van het leidingnet [22 SESSIES]

 • Leidingnet en hydraulische kringen
 • Regeltechniek
 • Comptabiliteit van materialen
 • Hemelwatertechnologie
 • Berekenen en dimensioneren van sanitaire installaties
 • Eindproefbegeleiding
 • Examen

Toegepaste installatietechnieken - gevorderd [6 SESSIES]

 • Infosessie over nieuwe evoluties binnen het beroep van de installateur
 • Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten:
 • een waterteller aansluiten
 • hydrofoorpomp en pompengroep monteren en aansluiten
 • sanitair inbouwthermostaat
 • Examen

 Basisveiligheid door aannemers - niveau 12 [4 SESSIES]

 Toegepaste bedrijfsvoering cluster installatieberoepen [9 SESSIES]

 • Toekomstvisie - MVO - marketing
 • Algemeen bedrijfskostenplan - uurloonberekening
 • Wetgeving en administratieve formaliteiten
 • Examen

Eindproef:

Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een projectdossier dat achteraf verdedigd wordt voor een externe jury.

Aanvullende info

Elke cursist dient over een persoonlijke veiligheidsuitrusting te beschikken (veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, werkplunje enz.).

EXTRA AANDACHT: Er is 100% aanwezigheid vereist bij de modules: asbest eenvoudige handeling, werken op hoogte en basisveiligheidscoördinatie door de aannemer niveau 12.  

Deze opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) hebben daardoor recht op volgende sectorpremies:

 • premies voor avond- en zaterdagopleidingen rechtstreeks aan de deelnemer
 • tussenkomst in de kost van opleiding aan de werkgever (opleiding tijdens en na de werkuren)
 • tussenkomst van 15€ per uur in de loonkost aan de werkgever (opleiding tijdens de werkuren)

Bij opleidingen in de periode 1 december tot 31 maart (van maandag tot vrijdag tijdens de werkuren ) is ook het stelsel van tijdelijke werkloosheid via “winteropleiding” van toepassing. Meer info op de website van Constructiv of via 09 338 55 10.Tijdens de praktijklessen draag je volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: werkbroek met kniestukken, lage veiligheidsschoenen, 1 paar werkhandschoenen, stofmasker, veiligheidsbril, lasbril, oorbeschermers. Indien je hier niet zelf over beschikt, dan biedt SYNTRA MVL je de mogelijkheid om deze centraal aan te kopen.

Heb je reeds voorkennis?  
Dit kan je bewijzen op zaterdag 31 augustus 2019 om 09.00 in campus Aalst.  Indien je slaagt in de testen kan je het eerste jaar overslaan.
Vooraf inschrijven via Aalst@syntra-mvl.be 

 

Toelatingsvoorwaarden

Minimum achttien jaar zijn.

 

 

 

 

 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie niet alleen slaagt in de moduleproeven, maar ook nog lukt in de afsluitende eindproef, verkrijgt het getuigschrift 'Installatieactiviteiten - aannemer installateur van centrale verwarming'. In combinatie met het 'Attest basiskennis bedrijfsbeheer' kan je dan alle installatie-activiteiten verrichten voor centrale verwarming, gas, sanitair en klimaatregeling. Onder klimaatregeling verstaat de vestigingswetgeving: het plaatsen en herstellen (met inbegrip van alle leidingen) van klimaatregelingsinstallaties waarvoor alleen water of luchtgebruik wordt als koelmiddel.

Gelinkte filmpjes

Droom jij van een job als installateur? Ontdek hier hoe de opleiding er aan toe gaat...

Met de steun van