Of het nu om renovatie of nieuwbouw gaat, in beide gevallen doe je beroep op een deskundig aannemer metsel- en betonwerken. Voel jij je aangetrokken om in een rendabele markt met veel toekomstmogelijkheden te stappen? Dan is deze opleiding op jouw maat geschreven. Heb je voorkennis en slaag je in de instapproef, dan kan je meteen in de ondernemersmodule aan de slag. Als je te weinig voorkennis hebt, doe je ervaring op in de basisopleiding en leg je een prima fundering voor je toekomst. Na het volgen van de ondernemersmodules dien je in staat te zijn het bouwdossier te analyseren, de kosten te ramen, de werken te plannen, een onderbouwde keuze naar uitvoering en materiaalgebruik te maken, het geleverde werk te beoordelen op zijn kwaliteit en uiteraard de werf te leiden en op te volgen.

Deze opleiding wordt gegeven in campus Gent.

Waar en wanneer?
Programma

De opleiding tot aannemer van metsel- en betonwerken is een modulaire opleiding. Dit betekent dat de duur van de opleiding afhankelijk is van de voorkennis die je bezit. Als je genoeg voorkennis hebt dienen de inleidende modules "basis ruwbouw" en "basis praktijk metsel- en betonwerken" niet gevolgd te worden en kan je direct instappen in de ondernemersmodules. Je voorkennis kan je aantonen door het afleggen van een instaptest. Het volledig traject bestaat uit 2 inleidende modules en de ondernemersmodules en de modules bouwadministratie, basisveiligheidscoördinatie, asbest eenvoudige handelingen en werken op hoogte. De inleidende modules duren 1 cursusjaar (1 maal les per week). De duurtijd van de ondernemersmodules en de andere modules is 2 cursusjaren (1 tot 2 maal les per week).

VOORBEREIDEND JAAR 32 sessies (4 uur)

Basis ruwbouw : inleidende module (16  sessies)  (4 uur)

Leg meteen een grondige basis voor je mooie professionele toekomst.  In deze module maak je kennis met alle kenmerken van de ruwbouw.
Technologie, veiligheid, milieu: het komt gegarandeerd aan bod.  
Plan lezen en plan rekenen (16 lesuren)
Bouwtechnologie (40 lesuren)
Veiligheid en milieu (4 lesuren)
Moduleproef (4 lesuren)

Basis praktijk metsel- en betonwerken: inleidende module  16  sessies  (4 uur) 

De noodzakelijke theorie heb je achter de rug. Nu ga je al je kennis omzetten in de praktijk en je bent klaar om de modules te volgen die je stap voor stap naar een professionele carrière leiden.    
Praktijk (56 lesuren)
De Basistechnieken van de uitvoering van metselwerk. Het vervaardigen van een eenvoudige betonconstructie.
Moduleproef (8 lesuren)

EERSTE OPLEIDINGSJAAR 41 sessies (4 uur)


Grondwerk, fundering en riolering: ondernemersmodule 14  sessies  (4 uur) 

Grondwerk, fundering en riolering hebben voor jou geen geheimen meer. Alles begint bij een goede planning en een fatsoenlijke organisatie.  Vanzelfsprekend staan ook delfwerken, funderingen en drainage op het programma. Een mooi waardevol en boeiend pakket.  

Grondwerk&fundering (36 lesuren)

1. Plannen en organisatie (grondproeven, planlezen, planrekenen, werforganisatie, materieel)
2. Delfwerken (grondsoorten, bemaling, uitgraven, grondverzet, grondverzet, aanaardingswerken)
3. Funderingen (types, voorbereidende werken, bekisten, storten van funderingsbeton) 

Riolering (16 lesuren)

1. Plannen en organisatie (planlezen en -rekenen, normen, werforganisatie, gereedschap)
2. Riolering: materialen, uitvoering, begrijpen van de noodzaak van een goed uitgevoerd rioleringsstelsel.
3. Drainage: materialen, uitvoering.
4. Bijkomende werken: wachtkokers, aansluitingen op openbaar net, energiebocht.
5. Veiligheid en milieu/VCA: stutten en schoren. 

Moduleproef 
 
Metselwerk: ondernemersmodule  18  sessies  (4 uur) 

Wat moet je weten over metselwerk? In deze module ontdek je het allemaal: materiaalkennis en technologie, muuropbouw en materieel.   Maar ook verbouwing en renovatie komen ruim aan bod. Dat is geen toeval. Renovatie zit in Vlaanderen immers volop in de lift.

Plannen&organisatie

planlezen, opmeting (materiaalhoeveelheden), werforganisatie (planning, kostprijsbepaling) 

Materiaalkennis&technologie

Metselwerk (stenen, mortel, lijmen, wapening, spouwisolatie, vochtslabben, raamdorpels) - uitvoering van metselwerk (ondergronds, spouwmuur, gevelopbouw, overspanningen, lagenmaat, koudebruggen, akoestische isolatie) - voegwerk 

Muuropbouw

funderingsmetselwerk, aanzet opgaand metselwerk, aanzet spouwmuur, dakdoorbouwen

Materieel

Schoren, stellingen, kraanwerk

Verbouwing&renovatie

koudebruggen, opstijgend vocht, regendoorslag, scheurvorming

Moduleproef 

Bouwadministratie 9  sessies (4 uur) 

Aan de hand van voorbeelden uit de dagdagelijkse praktijk verwerf je inzicht in de basiswetgeving rond zelfstandig ondernemen en leer je de revelante documenten kennen bij een aannemingsovereenkomst.  Ook de basisprincipes en de praktische toepassingen van de milieuwetgeving zijn belangrijke onderdelen, net als de opbouw van offerteprijzen.
 
TWEEDE OPLEIDINGSJAAR  36 sessies (4 uur)

Betonconstructie: ondernemersmodule  17  sessies  (4 uur)

Leer de verschillende soorten beton kennen. Ervaar hoe je beton aanmaakt en verwerkt. Maar maak ook kennis met alle elementen eigen aan de bekisting: profielstaal en wapening. Uiteraard leer je ook hoe een stabiliteitsstudie te maken.

Aanmaken & verwerken van beton: Aanmaak (manueel en machinaal), transport, levering en verwerken van beton, prefab beton

Bekisting: Wat is bekisting ? onderdelen, soorten, materiaal, maken van bekisting, prefab-bekisting, verloren bekisting, bekistingsplan

Profielstaal & wapening: Wat is staal ?, soorten staal, functie en soorten van wapeningsstaal, onderdelen en kenmerken van de wapeningskorf, wapening op de werf, wapening in praktijk

Stabiliteitsstudie, -plannen & organisatie: de stabiliteitsstudie, planlezen stabiliteit (betonplan, bekisitingsplan, wapeningsplan), opmetingen, bepalen materiaalhoeveelheden en planning

Renovatie: renovatie kelders en liftputten, betonschade (betonrot, corrosie, aantasting sulfaten), staal en beton in renovatie (plaatsen metalen liggers bij het maken van openingen, chemische verankering)

Samenstelling en soorten beton: Wat is beton ? - samenstellende delen van beton - beton en Europese normering

Moduleproef

Asbest eenvoudige handelingen  2  sessies  (4 uur)

Deze module komt tegemoet aan het KB van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan "asbest".
De werknemers en/of aannemers die tijdens hun werkzaamheden blootgesteld kunnen worden aan asbest worden in deze module bijgebracht waar men wel of niet mag werken en welke veiligheidsmaatregelen men moet treffen.


Werken op hoogte 1  sessies  (4 uur)

Deze module speelt in op het KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte.  Dit KB is de omzetting in de Belgische wetgeving van richtlijnen 2001/45/EG die maatregelen voorschreef om het risico van vallen op hoogte in te dijken.  Deze bepalingen vormen Afdeling IV, van Hoofdstuk II van Titel IV van de codex over het welzijn op het werk.

Basisveiligheidscoördinatie door aannemers - niveau 12  4  sessies  (4 uur)

Deze cursus legt de nadruk op de wetgeving van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
Daarnaast verneem je alles over risicoanalyse en je neemt deel aan een boeiende workshop. Zo kan je later in bepaalde gevallen zelf de veiligheidscoördinatie uitvoeren. 

Uitvoeringsdossier en -organisatie ruwbouwwerken 12 sessies  (4 uur)

Behandelen offerte-aanvraag
Organisatie van uitvoering na toekenning werken
Moduleproef
 

Aanvullende info

Deze opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) hebben daardoor recht op volgende sectorpremies:

 • premies voor avond- en zaterdagopleidingen rechtstreeks aan de deelnemer
 • tussenkomst in de kost van opleiding aan de werkgever (opleiding tijdens en na de werkuren)
 • tussenkomst van 15€ per uur in de loonkost aan de werkgever (opleiding tijdens de werkuren)

Bij opleidingen in de periode 1 december tot 31 maart (van maandag tot vrijdag tijdens de werkuren ) is ook het stelsel van tijdelijke werkloosheid via “winteropleiding” van toepassing. Meer info op de website van Constructiv of via 09 338 55 10.EXTRA AANDACHT: Er is 100% aanwezigheid vereist bij de modules: asbest eenvoudige handeling, werken op hoogte en basisveiligheidscoördinatie door de aannemer niveau 12.

Mee te brengen tijdens praktijksessies:

 • Werkkoffer
 • Metserstruweel 180 mm
 • Buigzame voeger 180x10mm
 • Waterpas 40 cm
 • Handveger
 • Afbreekmes 9mm
 • Klauwhamer 450 gr
 • Potlood
 • Vouwmeter
 • Opspanblokjes (2)
 • Metserkoord 1mm x 100m

Tijdens de praktijklessen draag je volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: werkbroek met knielappen, hoge veiligheidsschoenen, 1 paar werkhandschoenen, stofmasker, veiligheidsbril. Indien je hier niet zelf over beschikt, dan biedt SYNTRA MVL je de mogelijkheid om deze centraal aan te kopen.

Toelatingsvoorwaarden

- Minimum 18 jaar zijn

 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

De eindproef bestaat uit een kostprijsberekening en offerte van een bouwproject, met verantwoording, op basis van een ter beschikking gesteld bouwdossier.
De verdediging van de opdracht is een mondelinge verantwoording met- uitleggen technische beschrijving van de werken- materiaalverantwoording- toelichten kostprijsberekening Bijkomende bemerking: voordat u tot de eindproef wordt toegelaten, dient u de module van “16 uur Basisveiligheidscoördinatie door aannemers - niveau 12” gevolgd te hebben.
Wie slaagt in de theoretische examens en in de afsluitende eindproef, ontvangt het erkende getuigschrift van praktijk en beroepskennis ondernemersopleiding.
Wie daarnaast ook nog de module basiskennis bedrijfsbeheer met goed gevolg doorloopt, ontvangt een diploma ondernemersopleiding en is in regel met de vestigingsreglementering daar waar deze van toepassing is.
Dit diploma is erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Syntra Vlaanderen.

Met de steun van