De opleiding tot stukadoor (plafonneerder-cementwerker) is een modulaire opleiding. Dit betekent dat de cursusduur afhankelijk is van de voorkennis die je bezit. Heb je al praktijkervaring opgedaan of heb je in een andere school al een soortgelijke opleiding gevolgd en kan je dit aantonen door het afleggen van een instaptest, dan mag je het voorbereidende jaar overslaan.

Waar en wanneer?
Programma

EERSTE OPLEIDINGSJAAR

Basis ruwbouwafwerking (16 sessies)

Dit onderdeel spitst zich toe op de theoretische basiskennis van de ruwbouwafwerking. Hier verwerf je de broodnodige kennis om te kunnen instappen in het ondernemerschapstraject. De onderdelen van deze opleiding zijn ruwbouwkenmerken, technologie, het stappenplan en tot slot veiligheid en milieu. Na deze module kan je aan de hand van een plan of project de symbolen en afmetingen lezen. De soorten wanden en vloeren hebben geen geheimen meer voor jou en je kan zonder enig probleem bestaande ruimten opmeten.

 • Ruwbouwkenmerken:
  - Planlezen
  - Opmeting
  - Algemene ruwbouwkenmerken
  - Ondergronden herkennen
  - Bijzondere afwerkingsconstructies
  - Voorbehandelen van de diverse ondergronden
 • Technologie:
  - Kennis van de basisgrondstoffen
  - Lijmen en mortels
  - Kennis van de materialen
  - Kennis van gereedschap
  - Uitrusting en inrichting van een interieur
 • Het stappenplan:
  - De werkvolgorde
  - Werfinrichting- en onderhoud
  - Tijdsbesteding
 • Veiligheid en milieu / VCA:
  - Veiligheidsuitrusting
  - Veilig gebruik van gereedschap en machines
  - EHBO
  - Sorteren van afval
 • Moduleproef

Basis praktijk stukadoor (15 sessies)

In dit onderdeel sta je uitsluitend op de werkvloer. Alles wordt in de praktijk gebracht. De eerste les leer je gereedschap te hanteren en te onderhouden. Verder leer je hier de basistechnieken van pleisterwerken. Het plaatsen van een stelling er er veilig op werken komt ter sprake net zoals werfinrichting en -onderhoud.

 • Uitvoering:
  - Kunnen hanteren en onderhouden van gereedschap en machines
  - Werken op stellingen
  - Werfinrichting en -onderhoud
  - De basistechnieken van pleisterwerk uitvoeren
 • Moduleproef

TWEEDE OPLEIDINGSJAAR (39 sessies)

Bouwadministratie (9 sessies)

Tijdens deze module leer je inzicht verwerven in de basiswetgeving m.b.t. zelfstandig ondernemen,leer je de relevante documenten bij een aannemingsovereenkomst, krijg je inzicht in de basisprincipes en de praktische toepassingen van de milieuwetgeving en in de opbouw van offerteprijzen.

Basisveiligheidscoördinatie door aannemers - niveau 12 (4 sessies)

Deze cursus legt de nadruk op de wetgeving van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Daarnaast verneem je alles over risicoanalyse en je neemt deel aan een boeiende workshop. Zo kan je later in bepaalde gevallen zelf de veiligheidscoördinatie uitvoeren.

Pleisterwerken (18 sessies)

Je leert welke materialen en technieken je nodig hebt voor het afwerken van plafonds en binnenwanden. De nodige kennis wordt doorgegeven om pleisterwerken aan te brengen om zo plafonds en binnenwanden af te werken. Praktisch wordt er aangeleerd hoe je stellingen opzet, hoe je een te bewerken oppervlakte uitlijnt. Je leert pleisterlagen aanbrengen van verschillende samenstelling op plafonds en wanden.

 • Warenkennis en technologie:
  - Soorten gereedschap
  - Ondergronden
  - Probleemanalyse
  - Materialenkennis
  - Droge afbouw
  - Buitenbepleidtering en cementering
  - EPB en luchtdicht bouwen
 • Uitvoering:
  - Bouwplaatsorganisatie
  - Voorbereiding ondergrond
  - Beoordelen van de ondergrond
  - Oppervlakken voorbereiden
  - Uitlijnen en uitzetten van de raaplaag
  - Aanbrengen van afreilatjes
  - Aanmaken van pleistermortel
  - Aanbrengen van profielen
  - Aanbrengen van pleisterdragers
  - Wapeningsmiddelen
  - Vertinnen
  - Geleijkschaven, opruwen en controleren van de onderlaag
  - Behandelen in functie van de latere afwerklaag
  - Pleisterwerken
  - Afwerkingsvormen
  - Aanmaken en aanbrengen van cementmortel voor natte cellen
  - Moduleproef

Asbest eenvoudige handelingen (2 sessies)

Deze module komt tegemoet aan het KB van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan "asbest". De werknemers en/of aannemers die tijdens hun werkzaamheden blootgesteld kunnen worden aan asbest worden in deze module bijgebracht waar men wel of niet mag werken en welke veiligheidsmaatregelen men moet treffen.

Werken op hoogte (1 sessie)

Deze module speelt in op het KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Dit KB is de omzetting in de Belgische wetgeving van richtlijnen 2001/45/EG die maatregelen voorschreef om het risico van vallen op hoogte in te dijken. Deze bepalingen vormen Afdeling IV, van Hoofdstuk II van Titel IV van de codex over het welzijn op het werk.  

Uitvoeringsdossier (5 sessies)

Je leert een bouwplan en lastenboek ontleden. Alle aspecten van de meetstaat komen aan bod. Er wordt aangeleerd hoe je een materiaalstaat opmaakt. Je leert wat er allemaal bij de werfvoorbereiding komt kijken.   

Eindproef (1 sessie)  

Aanvullende info

Voor meer informatie over deze opleiding: bel +32 475 70 06 88.

 

Als cursist dien je in het bezit te zijn van basisgereedschap:

 • Plakkerstruweel
 • Plakspaan
 • Paletmes
 • Spons

Deze opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) hebben daardoor recht op volgende sectorpremies:

 • premies voor avond- en zaterdagopleidingen rechtstreeks aan de deelnemer
 • tussenkomst in de kost van opleiding aan de werkgever (opleiding tijdens en na de werkuren)
 • tussenkomst van 15€ per uur in de loonkost aan de werkgever (opleiding tijdens de werkuren)

Bij opleidingen in de periode 1 december tot 31 maart (van maandag tot vrijdag tijdens de werkuren ) is ook het stelsel van tijdelijke werkloosheid via “winteropleiding” van toepassing. Meer info op de website van Constructiv of via 09 338 55 10.EXTRA AANDACHT: Er is 100% aanwezigheid vereist bij de modules: asbest sporadische handeling, werken op hoogte en basisveiligheidscoördinatie door de aannemer niveau 12.

Tijdens de praktijklessen draag je volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: overall of werkbroek met kniestukken, hoge veiligheidsschoenen, 1 paar werkhandschoenen, stofmasker, veiligheidsbril. Indien je hier niet zelf over beschikt, dan biedt SYNTRA MVL je de mogelijkheid om deze centraal aan te kopen.

 

 


Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online


Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 18 jaar zijn.

 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Op het einde van elke module is er een moduleproef. Op het einde van de opleiding is er een praktijkproef. Wie slaagt in de moduleproeven en in de afsluitende eindproef, ontvangt het getuigschrift van praktijk en beroepskennis ondernermersopleiding. Wie daarnaast ook nog de module basiskennis bedrijfsbeheer met goed gevolg doorloopt, ontvangt een diploma ondernemersopleiding.

Met de steun van