De administratieve vastgoedbediende is een administratieve werkkracht, die gespecialiseerd is in de vastgoedmaterie. Op deze manier kan hij/zij de vastgoedmakelaar op een efficiënte en professionele wijze bijstaan in de werking van het vastgoedkantoor. De administratieve vastgoedbediende zal hoofdzakelijk ondersteunend en dossiervoorbereidend werk verrichten. In deze éénjarige opleiding worden zowel de basiskennis, vaardigheden als de attitudes aangebracht waarover een vastgoedbediende moet beschikken.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze gecertificeerde opleiding is bestemd voor personen die een administratieve functie ambiëren in een vastgoedkantoor. De activiteiten van de vastgoedbediende hebben tot doel de beroepsactiviteiten van de vastgoedmakelaar (bemiddelen met het oog op de verkoop, aankoop, verhuur van onroerende goederen en het beheer van onroerende goederen) te ondersteunen.
Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond04 oktober 2021Gent439 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Dit programma is onder voorbehoud. Onderstaande modules en het aantal uren per module kunnen nog wijzigen.

1 JAAR (43 sessies)

Inleiding tot de vastgoedsector (8uur)

 • Lessencurriculum van de opleidingen
 • Het beroepsinstituut en de verschillende organen met bevoegdheden
 • Deontologie
 • Taken vastgoedmakelaar
 • Termen in de vastgoedsector

Inleiding tot het gerechtelijk en burgerlijk recht (56uur)

 • Bronnen van wetgeving
 • Overzicht van de diverse takken van het recht
 • Principes van het gerechtelijk recht en procedures
 • Personenrecht

Zakelijke administratie in het vastgoedkantoor (24uur)

 • Verwerking binnenkomende briefwisseling en emailverkeer
 • Verwerkingsssystemen
 • BIN-normen
 • Soorten brieven en documenten
 • Notulen
 • Soorten verslagen
 • Taalgebruik

Praktijk van een vastgoeddossier (32uur)

 • Wetgeving en gevolgen
 • Juridische begippen
 • Samenstellen van een verhuur- en verkoopdossier
 • De praktische gevolgen bij verkoop of verhuur van een vastgoed

Praktijk van het vastgoedbeheer (24uur)

 • Statuten
 • Reglement van inwendige orde
 • Het globaal beheer van een mede-eigendom (reglement en documenten)
 • Rentmeesterschap

Onthaalmanagement (20uur)

 • Klantgerichtheid
  - Voordelen
  - Dossieropvolging
  - Time-management
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Onthaal in het kantoor
 • Administratieve formaliteiten

Begeleiding eindwerk (8uur)

 • Inhoudbeschrijving met o.m. verkoop- en verhuurdossier
 • Commerciële documenten
 • Financiële verwerking van het dossier
Aanvullende info

Het behaalde gecertificeerde getuigschrift "Administratief vastgoedbediende" geeft geen toegang tot de stage (en het beroep) van vastgoedmakelaar. Hiervoor dient de ondernemersopleiding vastgoedmakelaar te worden gevolgd. De opleiding wordt volledig terugbetaald door sectorfonds 323 voor werknemers onder PC 323 (Info omtrent te volgen procedure via campus: eerste les cursusjaar).

 

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Voldaan hebben aan de leerplicht. In deze ondernemersopleiding zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Getuigschriften zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Gelinkte filmpjes

Opleidingen in de vastgoed

Met de steun van