Het ADR is een Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. De opleiding ADR basiscursus Colli- en Tankvervoer richt zich tot chauffeurs die gevaarlijke goederen in grote tanks vervoeren.

De opleiding duurt in totaal 5 dagen, waarbij dag 1 tot 3 de basisopleiding ADR collitransport wordt gegeven en dag 4 en 5 de specialisatie ADR tanktransport.

U kan ook enkel inschrijven voor de basiscursus ADR collitransport, die de eerste 3 dagen uitmaken van deze opleiding.  Dit kan u hier doen.  

Beschikt u reeds over het basisattest ADR collitransport dan kan u ook apart inschrijven voor de specialisatiemodule ADR tanktransport (dag 4 en 5). 

Wat en voor wie?

Voor wie

Chauffeurs die over een ADR getuigschrift Cat. II dienen te beschikken.

Wat na de opleiding

Na het volgen van deze opleidingen en het slagen voor het examen, beschikt de chauffeur over een ADR-attest, dat 5 jaar geldig is.

Na deze periode, moet het attest verlengd worden via een bijscholing en examen via het ITLB.

Vanaf 1 jaar voor het vervallen van het attest, kan men reeds de opleiding volgen en het examen afleggen met het behoud van de oorspronkelijke referentiedatum.

Opgelet: chauffeurs die beschikken over een ADR getuigschrift moeten dit dus om de vijf jaar hernieuwen. De kandidaat moet echter geslaagd zijn voor het examen dat volgt op de bijscholingscursus, vóór het vervallen van zijn ADR-getuigschrift.

Indien dit niet het geval is, dient de kandidaat terug een volledige basiscursus te volgen en te slagen voor deze examens.

Waar en wanneer?
Programma

Inhoud van de opleiding ADR basis Colli- en tanktransport (Cat I & II)

Module ADR Collitransport - Cat I (3 dagen)

 • Reglementering mbt het vervoer van gevaarlijke goederen
 • Indeling van de klassen, voorschriften, houders voor gevaarlijke goederen en boorddocumenten
 • Signalisatie, voorschriften voor tijdens het vervoer, uitrusting van de voertuigen, beschermingsuitrusting, vrijstellingen
 • Preventie en noodmaatregelen in geval van incident of ongeval
 • EHBO
 • Brandblusoefeningen

Module specialisatie ADR tanktransport - Cat II (2 dagen) 

 • Soorten tanks
 • Gedrag van een tankvoertuig
 • Boorddocumenten
 • Signalisatie
 • Uitrusting van het voertuig
 • Laden en lossen van tanks
 • Vervoer van gassen
 • Vervoer van vaste stoffen en vloeistoffen

Deze opleiding duurt 2 dagen en kan gevolgd worden

 • als "specialisatie tankvervoer" indien men reeds beschikt over het ADR-attest Cat. 1
 • als aanvulling op de basisopleiding ADR collitransport.
 • Reglementering mbt het vervoer van gevaarlijke goederen
 • Indeling van de klassen, voorschriften, houders voor gevaarlijke goederen en boorddocumenten
 • Signalisatie, voorschriften voor tijdens het vervoer, uitrusting van de voertuigen, beschermingsuitrusting, vrijstellingen
 • Preventie en noodmaatregelen in geval van incident of ongeval
 • EHBO
 • Brandblusoefeningen
Aanvullende info

Sectorpremies

Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u voor deze opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS. Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving.

Het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek (SFTL) kent jaarlijks een opleidingsbudget toe aan elke werkgever uit de sector transport en logistiek. Dit budget kan de werkgever aanwenden om opleidingen te bekostigen voor zijn arbeiders die hij bij de RSZ in de categorie 083 aangeeft. Klik hier voor meer info over het SFTL.

Deze opleiding is erkend door het Constructiv.  Voor arbeiders uit PC124 kan je als bedrijf aanspraak maken op zowel een (verhoogde) tussenkomst in de opleidingskost als een tegemoetkoming in de loonkost van de arbeider.  Meer info via www.fvb.constructiv.be 

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden voor deze opleiding.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Het ADR-attest kan hernieuwd worden na het slagen voor een examen, georganiseerd door het ITLB (Instituut wegTransport & Logistiek België). Deze examens worden centraal georganiseerd per provincie.

U wordt door ons aangemeld bij het ITLB voor dit examen. 

U kan enkel deelnemen aan een examen bij het ITLB na het volgen van een door MOW erkende basisopleiding of bijscholing. 

U dient ons bij inschrijving of uiterlijk bij de start van de opleiding een recente pasfoto te bezorgen.

Met de steun van