Wat en voor wie?

Voor wie

Chauffeurs die onder de verplichting vallen van ADR Collitransport Cat. I

Wat na de opleiding

Na het volgen van deze opleidingen en het slagen voor het examen, beschikt de chauffeur over een ADR-attest, dat 5 jaar geldig is.

Na deze periode, moet het attest verlengd worden via een bijscholing en examen via het ITLB.

Vanaf 1 jaar voor het vervallen van het attest, kan men reeds de opleiding volgen en het examen afleggen met het behoud van de oorspronkelijke referentiedatum.

Opgelet: chauffeurs die beschikken over een ADR getuigschrift moeten dit dus om de vijf jaar hernieuwen. De kandidaat moet echter geslaagd zijn voor het examen dat volgt op de bijscholingscursus, vóór het vervallen van zijn ADR-getuigschrift.

Indien dit niet het geval is, dient de kandidaat terug een volledige basiscursus te volgen en te slagen voor deze examens.

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
22 september 2021Sint-Niklaas375,10 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Inhoud

  • Reglementering met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen.
  • Indeling van de klassen, voorschriften, houders voor gevaarlijke goederen en boorddocumenten.
  • Signalisatie, voorschriften voor tijdens het vervoer
  • Uitrusting van de voertuigen, beschermingsuitrusting
  • Vrijstellingen
  • Preventie en noodmaatregelen in geval van incident of ongeval
  • EHBO
  • Brandblusoefeningen

Opleidingsduur:  3 dagen

Na de opleiding is de kandidaat klaar voor het afleggen van het examen georganiseerd door het ITLB.

Aanvullende info

Sectorpremies

Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u voor deze opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS. Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving.

Het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek (SFTL) kent jaarlijks een opleidingsbudget toe aan elke werkgever uit de sector transport en logistiek. Dit budget kan de werkgever aanwenden om opleidingen te bekostigen voor zijn arbeiders die hij bij de RSZ in de categorie 083 aangeeft. Klik hier voor meer info over het SFTL.

Deze opleiding is erkend door Constructiv.  Voor arbeiders uit PC124 kan je als bedrijf aanspraak maken op zowel een (verhoogde) tussenkomst in de opleidingskost als een tegemoetkoming in de loonkost van de arbeider.  Meer info via www.constructiv.be 

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden aan deze opleiding verbonden.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

U dient ons bij inschrijving of uiterlijk bij de start van de opleiding een recente pasfoto te bezorgen.

Examen

U kan enkel deelnemen aan een examen ADR bij het ITLB na het volgen van een door MOW erkende basisopleiding of bijscholing. 

Het ADR-attest wordt behaald na het slagen voor een examen, georganiseerd door het ITLB (Instituut wegTransport & Logistiek België). Deze examens worden centraal georganiseerd per provincie en zijn altijd op een zaterdag.

U wordt door ons aangemeld voor dit examen. 

De kosten voor het examen bij het ITLB zijn niet inbegrepen in het cursusgeld.  U heb de keuze om dit rechtstreeks te betalen aan het ITLB of via ons te laten factureren.  Eventuele herexamens bij het ITLB zijn eveneens betalend.

Met de steun van