Na het volgen van de "initiële basisopleiding tankvervoer" en het slagen voor het examen, beschikt de chauffeur 5 jaar over een ADR-attest tankvervoer (Cat I & II).

Wil men na 5 jaar de geldigheid van het ADR-attest verlengen, dient de chauffeur een bijscholing tanktransport (CAT. I & II) te volgen en te slagen voor een examen bij het ITLB.

 

Wat en voor wie?

Voor wie

Chauffeurs die beschikken over een geldig ADR-attest tank Cat. II en dit wensen te hernieuwen.

Wat na de opleiding

Na het volgen van deze opleiding en het slagen voor het examen, wordt het ADR-attest van de chauffeur met 5 jaar verlengd.

Vanaf 1 jaar voor het vervallen van het attest, kan men reeds de opleiding volgen en het examen afleggen met het behoud van de oorspronkelijke referentiedatum.

Opgelet: chauffeurs die beschikken over een ADR getuigschrift moeten dit dus om de vijf jaar hernieuwen. De kandidaat moet echter geslaagd zijn voor het examen dat volgt op de bijscholingscursus, vóór het vervallen van zijn ADR-getuigschrift.

Indien dit niet het geval is, dient de kandidaat terug een volledige basiscursus te volgen en te slagen voor deze examens.

Waar en wanneer?
Programma

Deze cursus is een heropfrissing van de initiële opleiding ADR tanktransport (Cat I & II).

De bijscholing ADR tanktransport duurt 2,5 dagen.

 • Reglementering inzake het vervoer van gevaarlijke goederen
 • Indeling van de klassen, voorschriften, houders voor gevaarlijke goederen en boorddocumenten
 • Signalisatie, voorschriften voor tijdens het vervoer, uitrusting van de voertuigen, beschermingsuitrusting, vrijstellingen
 • Preventie en noodmaatregelen in geval van incident of ongeval
 • Soorten tanks
 • Gedrag van een tankvoertuig
 • Boorddocumenten
 • Signalisatie
 • Uitrusting van het voertuig
 • Laden en lossen van tanks
 • Vervoer van gassen
 • Vervoer van vaste stoffen en vloeistoffen
 • Oefeningen als voorbereiding op het examen
Aanvullende info

Sectorpremies

Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u voor deze opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS. Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving.

Het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek (SFTL) kent jaarlijks een opleidingsbudget toe aan elke werkgever uit de sector transport en logistiek. Dit budget kan de werkgever aanwenden om opleidingen te bekostigen voor zijn arbeiders die hij bij de RSZ in de categorie 083 aangeeft. Klik hier voor meer info over het SFTL.

Deze opleiding is erkend door Constructiv.  Voor arbeiders uit PC124 kan je als bedrijf aanspraak maken op zowel een (verhoogde) tussenkomst in de opleidingskost als een tegemoetkoming in de loonkost van de arbeider.  Meer info via www.constructiv.be 

Toelatingsvoorwaarden

U kan pas deelnemen aan de opleiding en het examen indien u beschikt over een nog geldig ADR-attest Cat. II.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

U dient ons bij inschrijving of uiterlijk bij de start van de opleiding een recente pasfoto te bezorgen.

Examen

U kan enkel deelnemen aan een examen ADR bij het ITLB na het volgen van een door MOW erkende basisopleiding of bijscholing. 

Het ADR-attest wordt behaald na het slagen voor een examen, georganiseerd door het ITLB. Deze examens worden centraal georganiseerd per provincie en zijn altijd op een zaterdag.

U wordt door ons aangemeld voor dit examen. 

De kosten voor het examen bij het ITLB zijn niet inbegrepen in het cursusgeld.  U heb de keuze om dit rechtstreeks te betalen aan het ITLB of via ons te laten factureren.  Eventuele herexamens bij het ITLB zijn eveneens betalend.

Met de steun van