Na het volgen van de "basisopleiding" en het slagen voor het examen, beschikt de chauffeur 5 jaar over een "ADR-attest".

Wil men daarna de geldigheid van het ADR-attest verlengen, dient de chauffeur een bijscholing tanktransport (CAT. II) te volgen en te slagen voor een examen.

De chauffeur van een voertuig dat gevaarlijke goederen vervoert, die niet vallen onder de vrijstelling ADR, dient in het bezit te zijn van een geldig ADR-attest. Dit ongeacht de maximum toegelaten massa van het voertuig.

 

Wat en voor wie?

Voor wie

Chauffeurs die beschikken over een geldig ADR-attest tank Cat. II en dit wensen te hernieuwen.

Wat na de opleiding

Na het volgen van deze opleidingen en het slagen voor het examen, beschikt de chauffeur opnieuw over een ADR-attest Cat.II tankvervoer, dat 5 jaar geldig is.

Na deze periode, moet het attest terug verlengd worden via een bijscholing en examen via het ITLB.

Chauffeurs die beschikken over een ADR getuigschrift moeten dit dus om de vijf jaar hernieuwen.

De kandidaat moet echter geslaagd zijn voor het examen dat volgt op de bijscholingscursus, vóór het vervallen van zijn ADR-getuigschrift.

Indien dit niet het geval is, dient de kandidaat terug een volledige basiscursus te volgen en te slagen voor deze examens.

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
18 september 2021Sint-Niklaas381,15 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Deze cursus is een heropfrissing van de kennis inzake ADR voor tanktransport.

De bijscholing ADR tanktransport duurt 2,5 dagen.

Aanvullende info

Sectorpremies

Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u voor deze opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS. Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving.

Het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek (SFTL) kent jaarlijks een opleidingsbudget toe aan elke werkgever uit de sector transport en logistiek. Dit budget kan de werkgever aanwenden om opleidingen te bekostigen voor zijn arbeiders die hij bij de RSZ in de categorie 083 aangeeft. Klik hier voor meer info over het SFTL.

Deze opleiding is erkend door Constructiv.  Voor arbeiders uit PC124 kan je als bedrijf aanspraak maken op zowel een (verhoogde) tussenkomst in de opleidingskost als een tegemoetkoming in de loonkost van de arbeider.  Meer info via www.constructiv.be 

Toelatingsvoorwaarden

U kan pas deelnemen aan de opleiding en het examen indien u beschikt over een nog geldig ADR-attest Cat. II.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Het ADR-attest tankvervoer Cat. II kan bekomen of hernieuwd worden na het slagen voor een examen, georganiseerd door het ITLB (Instituut wegTransport & Logistiek België). Deze examens worden centraal georganiseerd per provincie.

U wordt door ons aangemeld bij het ITLB voor dit examen. 

U kan enkel deelnemen aan een examen bij het ITLB na het volgen van een door MOW erkende basisopleiding of bijscholing. 

Uiterlijk bij de start van de opleiding dient u ons een recente pasfoto te bezorgen.

 

Met de steun van