Als paardenhouder heb je, je handen vol met de verzorging en onderhoud van je paarden. Vergeet echter niet dat je ook een aantal administratieve verplichtingen hebt. Heb je een vergunning voor je paarden? Zorg je voor een correcte mestverwerking? Sinds 1 januari 2018 is “de omgevingsvergunning” van kracht. Zowel de bouw- en milieuvergunning vallen onder deze term.

Zo heb je een vergunning nodig voor het bouwen, verbouwen of uitbreiding van je paardenstal.
Wil je een piste aanleggen? Dan heb je ook hiervoor een vergunning nodig. Ook al wil je slechts een gewone zandpiste voorzien.
Heb je een bepaalde hoeveelheid opslag van mest of opslag van stro? Dan moet je hiervoor ook milieuvergund zijn.

In deze korte opleiding geven we je de basis en aandachtspunten mee over vergunningen, regelgeving over ruimtelijke ordening en milieuregelgeving voor de paardenhouder

Wat en voor wie?

Voor wie

Al wie actief is in de paardensector als (semi-)professional of dienstverlener:

 • eigenaars
 • start in de paardensector
 • trainers
 • instructeurs
 • beroepsruiters
 • handelaars
 • manegehouders
 • uitbaters van pensionstallen
 • dierenartsen
 • hoefsmeden
 • zadelpassers
 • ….

Wat na de opleiding

 • Na de opleiding weet je waarvoor je een vergunning nodig hebt.
 • Je weet welke milieuzaken je moet in orde brengen. Denk maar aan opslag van mest en stro
 • Je weet wat je mag bouwen, verbouwen, herbouwen of uitbreiden. Dit zowel voor
  • voor een stal en mestvaalt
  • voor de aanleg van een binnen of buitenpiste
  • voor de uitbreiding van uw paardenhouderij

 

Waar en wanneer?
Programma

Algemeen: Wat is omgeving?
Planologie en Ruimtelijke ordening
De omgevingsvergunning
Stedenbouwkundig luik van de vergunningsplicht

Paardenhouders
Categorieën van paardenhouders
Vestiging

Bouw en aanleg
Wat mag?
Alternatieve mogelijkheden

Milieu
Waarover gaat dit precies?
Welke verplichtingen heb je?

Praktisch
Aanpak van een vergunningsaanvraag
Aandachtspunten
Dierenwelzijn

 

Aanvullende info

Deze opleiding loopt in samenwerking met DLV.

DLV is een studie- en adviesbureau voor iedereen die iets wil realiseren in het agrarisch gebied. Zowel landbouwers, bewoners en paardenhouders helpen we graag verder.

Aangezien de overheid niet alle facetten van de paardenhouderij erkent als agrarische activiteit is het niet altijd gemakkelijk om een plaatsje op het platteland te veroveren.
Door de strenge normen en ingewikkelde wetgeving is het daarnaast niet vanzelfsprekend om bepaalde projecten te realiseren, maar met de nodige kennis en juiste strategie zijn er wel degelijk mogelijkheden.

DLV heeft meer dan 20 jaar ervaring in de land- en tuinbouw. We kennen de wetgeving dan ook tot in de puntjes. Op deze manier kunnen we steeds snel en efficiënt adviseren. Een partner die met je meedenkt, dat is DLV.”

Met de steun van