Wil je werken aan de zijde van de apotheker in een gewone apotheek, ziekenhuisapotheek of in de farmaceutische industrie? Deze opleiding bereidt je voor op een job als assistent in een apotheek. Je bouwt een grondige kennis op van verzorgingsartikelen, geneesmiddelen en bereidingen in de apotheek. Ook leer je hoe je op voorschrift van de arts zalven, gelullen, poeders en medicatie bereidt. Daarnaast krijg je ook algemene vakken zoals verkoops- en presentatietechnieken, communicatietraining en sociale vaardigheden

Wat en voor wie?

Voor wie

Het ministerie van volksgezondheid legt strenge eisen op betreffende de competenties, kennis en vaardigheden van een medewerker in een apotheek. Niet iedereen mag zomaar in een apotheek werken. Wil je in een (ziekenhuis-) apotheek werken dan moet je verplicht een erkende opleiding volgen én stage doen. Wie deze paramedische opleiding volgt bij SYNTRA en de bijhorende stage doet, voldoet daarmee aan de wettelijke verplichtingen! Werken in een apotheek betekent dat je werkuren gebonden zijn aan de openingsuren van de zaak (doorgaans van 9 tot 19 en op zaterdagvoormiddag). Je werkt meestal rechtopstaand om de klanten te bedienen en bereidingen te maken dus een goede lichamelijke conditie is aangewezen. Tevens dien je over een goed paar ogen te beschikken om de doktersvoorschriften de bijsluiters te lezen, fijne motoriek om pillen en zalven te maken en goede communicatieve vaardigheden om de klanten, vertegenwoordigers en artsen te woord te staan.

Wat na de opleiding

Nadat je het SYNTRA getuigschrift Farmaceutisch Technisch Assistent behaald hebt kan je verschillende beroepskeuzes maken.

• als medewerker in dienst werken bij een zelfstandige apotheker

• werken in de farmaceutisch industrie.

• als medisch afgevaardigde werken.

• werken in dienstverband in zaken en gezondheidswinkels die (para) medische artikelen verkopen.

• als medewerker in dienst werken in een ziekenhuisapotheek.

• je verder vervolmaken om als docent of leerkracht je kennis en ervaring te delen in scholen en opleidingscentra.

• verder bijscholen en vervolmakingscursussen volgen bij SYNTRA MiddenVlaanderen zoals herborist, aromatherapie,…

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond20 september 2022Gent545 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

De avondopleiding duurt 2 jaar, met gemiddeld twee avonden les per week.

Algemene anatomie en fysiologie (afstandsleren met coaching)
Endocriene anatomie en fysiologie (afstandsleren met coaching)
Toegepaste wetenschappen
Deontologie, wetgeving en communicatie
Algemene galenica
Galenische bereidingsvormen deel 1
Galenische bereidingsvormen deel 2
Farmacologie deel 1
Farmacologie deel 2
Parafarmacie
Plantkunde en toxicologie
Industriële bereidingsvormen en homeopathische bereidingen
Communicatie en verkooptechnieken
Stage (300u)
Stage- en eindwerkbegeleiding

 

 

Aanvullende info
  • Extra kosten


Cursusteksten

Het inschrijvingsgeld omvat het lesgeld en toegang tot het online leerplatform waar het lesmateriaal te vinden is (instructievideo's, cursustekst,...). Bijkomende kosten zijn prints en kopies.

Werkmateriaal

Aanvullend op het inschrijvingsgeld heb je voor deze opleiding nog volgend materiaal nodig:

• Witte schort

De richtprijs hiervoor bedraagt €40.

  • Vrijstellingen

Je kan een vrijstelling aanvragen voor iedere module. Hiervoor bezorg je een bewijs dat je de competenties van die module bezit bijv. door een getuigschrift of attest van een erkende onderwijsinstantie voor te leggen.

  • RIZIV

De erkenning van gezondheidszorgberoepen gebeurt vanaf 1 januari 2016 door Zorg en Gezondheid. Tot 31 december 2015 moet de erkenning aangevraagd worden bij de FOD Volksgezondheid. Met het diploma en het stagebewijs kan de erkenning vanaf 01/01/2016 aangevraagd worden via het e-loket van Zorg en Gezondheid. Voor meer info: http://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/

  • Corona

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

 

 

Toelatingsvoorwaarden

Je bent minimum 18 jaar (of je wordt 18 in de loop van het kalenderjaar waarin de opleiding start).
Om toegelaten te worden tot de opleiding is een diploma van hoger secundair onderwijs vereist (ASO, TSO, KSO of BSO mét 7de specialisatiejaar). Voor aanvang van de opleiding bezorg je een kopie van het behaalde diploma HSO aan de campus.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

PRAKTIJK
Alle klassikale lessen gaan door op de SYNTRA campus.

STAGE
Je loopt 300 u stage in officina en/of ziekenhuisapotheken (beperkt!) naar keuze om beroepservaring op te doen en de theorie te toetsen aan de praktijk. Deze stage is verplicht en onbezoldigd. Je dient zelf een stageplaats te zoeken binnen een straal van 20 km van de campus of in overleg met je docent/stagebegeleider.

AFSTANDSLEREN
De leerstof van de vakken algemene en toegepaste anatomie wordt aangeboden via het digitaal leerplatform van SYNTRA. Dit betekent dat je door zelfstudie thuis studeert en gerichte vragen stelt aan de docent op de campus. De docent heeft een coachende rol en zal je begeleiden bij het zelfstandig verwerken van de leerstof. De coaching en het beantwoorden van vragen gebeurt tijdens klassikale lesmomenten op de campus.

EXAMENS
Op het einde van het jaar wordt je kennis geëvalueerd met theoretische en praktische examens. Deze evaluatie geeft je een zicht op je reeds verworven kennis en competenties. Hou er rekening mee dat de examens verplicht in het Nederlands worden afgelegd. Op het einde van het opleidingstraject wordt er een groot eindexamen afgenomen door de docent waarbij al je praktijkkennis van farmaceutisch technisch assistent wordt getoetst in aanwezigheid van een jurylid.

GETUIGSCHRIFT
SYNTRA reikt na het slagen voor het eindexamen het getuigschrift Farmaceutisch technisch assistent uit, erkend door de Vlaamse Gemeenschap en het Riziv.

 

Met de steun van