Sinds 16 maart 2006 is een KB van kracht rond de behandeling van asbest in al zijn vormen en toepassingen. Dit KB vermeldt de verplichting voor alle bouwvakarbeiders, die sporadisch of regelmatig met asbest in contact komen, tot het volgen van een gepaste opleiding. Deze opleidingen zijn afhankelijk van de werkzaamheden en frequentie waarmee men met asbest in contact komt. Onderstaande opleiding is specifi ek bestemd voor arbeiders die in beperkte mate afbraakwerken uitvoeren. Aangezien in oudere gebouwen, technische installaties, industriële complexen, bepaalde wegenbouwsituaties, … veelvuldig gebruik gemaakt is van asbesthoudende materialen.

Wat en voor wie?

Voor wie

Arbeiders wegenbouw

Waar en wanneer?
Programma
 • Algemeen kader
 • Eigenschappen van asbest
 • Gezondheidsrisico's bij blootstelling aan asbest (+synergetisch effect bij roken)
 • Herkenning van materialen
 • Wanneer word ik blootgesteld aan asbest?
 • Gezondheidstoezicht
 • Veilige werkmethoden en meettechnieken
 • Het dragen en gebruiken van PBM's
 • Noodprocedures + EHBO op de bouwplaats
 • Ontsmettingsprocedures
 • Technieken voor slopen van asbest + risico's voor gezondheid en veiligheid
 • Verwijdering van asbestafval
Aanvullende info

In samenwerking met Edutec VZW, www.edutec.be.

Deze opleiding is erkend door het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwsector, waardoor je recht hebt op een sectorpremie. Voor een avondopleiding ontvang je maximum € 250 als premie en voor een zaterdagopleiding € 50 per gevolgde zaterdag. Indien jouw werkgever akkoord gaat met deze opleiding kan ook een belangrijk gedeelte van de opleidingsfactuur vanuit het sectorfonds bouw FVB Constructiv betaald worden. Meer info op www.fvb.constructiv.be

Bedienden
uit het paritair comité 218 kunnen deze opleiding kosteloos volgen via de tussenkomst van CEVORA. SYNTRA biedt deze opleiding eveneens aan onder de vorm van een training in jouw bedrijf. De opleiding duurt 8 uur. Dagindeling: van 8.30 u. tot 17 u. De cursisten nemen zelf hun lunchpakket mee.

Voor de praktijkopleiding van module 2 is het noodzakelijk dat de deelnemers hun persoonlijke beschermingsmiddelen meebrengen naar de opleiding (helm, veiligheidsschoenen, harnas).

OPGELET: Online inschrijven is niet mogelijk. Neem contact op met Kristel De Jaeck, 03 760 08 26 of kristel.de.jaeck@syntra-mvl.be.

Met de steun van