Onderzoek toont aan dat de asbestcementdaken en -gevels in Vlaanderen sterk verweerd zijn. Sterker nog, die verwering neemt alleen maar toe. Door een jarenlange blootstelling aan vorst en neerslag komen de asbestvezels los te zitten en worden ze meegespoeld naar de bodem.

Wat en voor wie?

Voor wie

Dakwerkers die tijdens de uitoefening van hun job in aanraking kunnen komen met asbest.

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
29 oktober 2021E-Learning175,45 Euro
03 december 2021Gent175,45 Euro
17 december 2021Aalst175,45 Euro
14 januari 2022Sint-Niklaas175,45 Euro
28 januari 2022Gent175,45 Euro
18 februari 2022Aalst175,45 Euro
25 maart 2022Sint-Niklaas175,45 Euro
20 mei 2022Gent175,45 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma
  • Eigenschappen en herkenning van asbest
  • Werkmethoden en gezondheidsrisico's bij blootstelling
  • Gezondheidstoezicht
  • Asbestinventaris
  • Noodprocedures en EHBO op de bouwplaats
  • Verwijderen van asbestafval
  • Asbest bij daken en dakwerken

 

Aanvullende info

Winteropleiding

Wenst u gebruik te maken van het stelsel van winteropleiding, dan kan dit door onze structurele samenwerking met Bouwunie.  U kan hiervan genieten, ongeacht of u al dan niet lid bent van Bouwunie.  Er is een (beperkte) administratieve kost aan verbonden, waarover wij u bij inschrijving graag informeren.

Gelieve bij inschrijving te vermelden of u gebruik wil maken van winteropleiding of weekdagopleiding.

Sectorpremie De opleiding is erkend door Constructiv. Voor een avondopleiding ontvang je maximum € 250 als premie en voor een zaterdagopleiding € 50 per gevolgde zaterdag. Indien je werkgever akkoord gaat met deze opleiding, wordt een belangrijk deel van de opleidingsfactuur vanuit het sectorfonds bouw Constructiv betaald. Meer info: www.constructiv.be

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Na de opleiding ontvangt u een attest "Asbestverwijdering daken".  Dit attest is 1 jaar geldig.  Om in regel te blijven met de regelgeving dient u zich jaarlijks 8u bij te scholen inzake asbestverwijdering daken of eenvoudige handelingen.

Deze opleiding geldt natuurlijk ook voor wie zich in regel moet stellen met de 8u jaarlijkse bijscholing voor asbestverwijdering eenvoudige handelingen.

Met de steun van