Zijn bepaalde risico’s niet uit te sluiten tijdens het werken aan elektrische installaties? Dan mogen die enkel uitgevoerd worden door BA4 gewaarschuwde werknemers. Zij zijn op hoogte van de risico’s van specifieke installaties en de werkprocedures en zijn hiertoe bevoegd verklaard door hun werkgever.

Deze opleiding levert de noodzakelijke basisinformatie rond elektrische risico’s en geeft de deelnemers inzicht in de gevaren verbonden bij het werken aan elektrische installaties.  Het slagen voor deze opleiding vormt een onderdeel van de bevoegdverklaring als BA4 gewaarschuwd persoon. 

Wie een opleiding BA5 wil volgen hoeft niet eerst BA4 te volgen.  In de opleiding BA5 zit het onderdeel BA4 immers in vervat.

Wat en voor wie?

Voor wie

Alle uitvoerende werknemers die taken moeten uitvoeren aan of in de nabijheid van een elektrische installatie. Voorkennis van elektriciteit is aangewezen.

Wat na de opleiding

Na de opleiding kennen de cursisten de componenten van de elektrische installaties, kennen ze de correcte werkwijze voor het uitvoeren van kleine wijzigingen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Ze kennen de gevaren verbonden met het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Dag08 oktober 2021Sint-Niklaas229,90 Euro
Dag15 november 2021Gent229,90 Euro
Dag07 december 2021Asse229,90 Euro
Dag17 maart 2022Gent229,90 Euro
Dag06 mei 2022Sint-Niklaas229,90 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma
 • Veiligheid elektrisch bekeken
 • Basisbegrippen in een notendop
 • Wetgeving
 • Gevaren van elektriciteit
 • Elektrische lokalen
 • Gevolgen van elektriciteit: (on)rechtstreekse aanraking
 • Begrippen met betrekking tot aardingen
 • Beschermingsmaatregelen
 • Klassen van elektrisch materieel
 • Voorkoming en werkmethodiek
 • Elektrische handgereedschappen
 • Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Werken aan elektrische installaties
Aanvullende info

Een opleiding BA4 moet beschouwd worden als een algemene opleiding inzake de risico's die verbonden zijn aan elektrische installaties. 

De algemene opleiding kan verwijzen naar de vereiste vaktechnische competenties, het begrijpen van risicofactoren, algemene inzichten over veilige werkprocedures (de 8 gouden regels…), etc.

De werkgever zal zelf bijkomende noodzakelijke informatie moeten geven, die vereist is om te voldoen aan de in art. 47 van het AREI vermelde voorwaarden, inspelend op de situationele toestand van zijn elektrische installatie op een locatie in zijn bedrijf. Dit noemt men de specifieke opleiding die door de werkgever zelf moet verschaft worden.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Deelnemers die slagen voor de eindtest krijgen een attest.  Dit is geen attest BA4, maar wel een instrument waarop de werkgever zich kan baseren om de betrokken werknemer bevoegd te verklaren, rekening houdend met de modaliteiten van de regelgeving hieromtrent.

 

Inschrijvingen & inlichtingen

Aan de opleiding "BA4 gewaarschuwd persoon "is een test verbonden. Als u slaagt in deze test, krijgt u van ons een attest dat u deze opleiding met succes volgde.

Pauzes en broodjesmaaltijd op de middag zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Deze opleidingen vinden plaats in een campus van SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Winteropleiding

Wenst u gebruik te maken van het stelsel van winteropleiding, dan kan dit door onze structurele samenwerking met Bouwunie.  U kan hiervan genieten, ongeacht of u al dan niet lid bent van Bouwunie.  Er is een (beperkte) administratieve kost aan verbonden, waarover wij u bij inschrijving graag informeren.

Sectorpremie De opleiding is erkend door Constructiv. Voor een avondopleiding ontvang je maximum € 250 als premie en voor een zaterdagopleiding € 50 per gevolgde zaterdag. Indien je werkgever akkoord gaat met deze opleiding, wordt een belangrijk deel van de opleidingsfactuur vanuit het sectorfonds bouw Constructiv betaald. Meer info: www.constructiv.be

Gelieve bij inschrijving te vermelden of u gebruik wil maken van winteropleiding of weekdagopleiding.

Met de steun van