"Gewaarschuwde personen" mogen bepaalde werkzaamheden in de omgeving van elektrische installaties verrichten. Dit zijn personen die de nodige richtlijnen ontvangen hebben in verband met de gevaren en de correcte werkwijze van de uit te voeren taken. Het gaat hier bijvoorbeeld om het vervangen van lampen en opnieuw inschakelen van thermische beveiligingen.

Uiteraard dienen deze medewerkers op de hoogte te worden gebracht van de risico’s die met elektrische installaties gepaard gaan.

Betreft het hier uitvoerend personeel dat niet-elektrisch geschoold is, dan is deze specifieke BA4 opleiding ideaal om hen te voorzien van de nodige basisinformatie.

Wat en voor wie?

Voor wie

De opleiding "BA4 gewaarschuwd persoon voor niet-elektrisch geschoolden" is bedoeld voor alle werknemers die een taak moeten uitvoeren aan of in de buurt van elektrische installaties en die niet elektrisch geschoold zijn.

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Dag13 oktober 2021Sint-Niklaas121 Euro
Dag22 december 2021Gent121 Euro
Dag04 februari 2022Aalst121 Euro
Dag25 maart 2022Sint-Niklaas121 Euro
Dag01 juni 2022Gent121 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma
 • Doel van de opleiding
 • Elektrische lokalen
 • Begrippen en basiswetten elektriciteit (wet van Ohm, DC/AC)
 • Spanningsgebieden: geleiders en isolatoren
 • Werken onder spanning
 • Gevaren van elektriciteit:
  • Stroomdoorgang door lichaam
  • Verwonding door stroom
  • Invloed van U, I, R
  • Blootstellingtijd
 • Elektrisch materiaal:
  • Zekering
  • Automaat
  • Verliesstroomschakelaar
  • Aarding
  • Schakelaars
  • IP-beschermingsgraad
 • Bepalingen van overstroom en overstroombeveiliging
 • Afwijkende spanning
 • Voorkoming en werkprocedure
 • Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking
 • Uitschakelcurven
 • Tijd/stroomkarakteristieken
 • Gebruik van verliesstroomschakelaars
 • Kortsluitstromen en kortsluitstroombeveiliging
 • Onderbrekingsvermogen beveiligingen
 • Zone onder spanning, nabijheidszone, zone buiten spanning
 • Veiligheidsafstanden en vitale veiligheidsregels
 • Max. stroom in leidingen (I in functie van Diameter)
 • Pictogrammen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Meten en meetfouten

Werk steeds op een veilige manier aan of in de buurt van elektrische installaties!

Aanvullende info

Er bestaat geen standaard cursus BA4 of BA5 als dusdanig.

Er kunnen opleidingen aangeboden worden:

 • die als een onderdeel moeten beschouwd worden van vereiste kennis
 • en waarbij de werkgever geoordeeld heeft dat de inhoud van de aangeboden cursus relevant is

Dergelijke algemene (generieke) opleidingen kunnen verwijzen naar bijvoorbeeld:

 • de vereiste vaktechnische competenties
 • het begrijpen van risicofactoren
 • algemene inzichten over veilige werkprocedures (de 8 gouden regels…)  

Maar de werkgever zal tenslotte zelf bijkomende noodzakelijke informatie moeten geven, die vereist is om te voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in art. 47 van het AREI. Die bijkomende informatie moet inspelen op de situationele toestand van zijn elektrische installatie op een locatie in zijn bedrijf.

Deze complementaire vereiste kennis, die de werkgever moet verschaffen onder de vorm van een specifieke opleiding, omvat minstens:

 • De kennis van de risico’s van zijn installatie (toepassing van de Wet Welzijn op het Werk: de risicoanalyse, waarbij bvb ook de plaatselijke externe invloeden in rekening worden gebracht, …)
 • De werkprocedures, rekening houdend met een strikte hiërarchie in de te nemen preventiemaatregelen: collectieve preventiemaatregelen primeren op persoonlijke; het gebruik van PBM
 • De aard van de installatie:
  • Welk soort elektrisch netstelsel is van toepassing?
  • Onderscheid tussen laagspanning, hoogspanning?
  • Welk onderdeel van de installatie is toegankelijk voor betrokkene?
 • De aard van de toegelaten werkzaamheden: welke handelingen mag de betrokkene expliciet uitvoeren?

De bevoegdheidsverklaring is bijgevolg 'situationeel', dwz afhankelijk van de plaatselijke elektrische situatie, de werkomstandigheden en taken.

Met de steun van