De beheerder van een woon-en zorgcentrum staat in voor de organisatie, leiding en dagelijkse werking van de instelling. Als dusdanig is hij/zij verantwoordelijk voor het uittekenen en toepassen van het zorgbeleid dat afgestemd is op de behoeften van de (individuele) bewoner die in de hedendaagse zorgvisie niet langer als patiënt wordt bejegend, maar als een cliënt die een kwaliteitsvolle zorg op maat eist.

Deze opleiding overloopt de verschillende aspecten waarmee je als beheerder in deze sector wordt geconfronteerd en dit van een ervaringsgerichte insteek.

Wat en voor wie?

Voor wie

Werk je al in een woonzorgcentrum en wil je doorgroeien naar een leidinggevende functie of zelfstandige uitbater worden? Deze opleiding maakt je dan startensklaar.

Wie geen ervaring heeft in de sector maar wel interesse heeft om deze te leren kennen om er bv. als consultant voor te werken, kan ook in deze opleiding terecht. een stage van 40 uur is dan wel verplicht. Gelieve daarvoor contact op te nemen met opleidingscoördinator Marleen Vanlierde: marleen.vanlierde@syntra-mvl.be

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Dag13 oktober 2020lessenroosterAsse650 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Ouderenproblematiek (17 sessies)

 • Demografie (4 uur)
 • Gerontologie (4 uur)
 • Gedrag van ouderen (8 uur)
 • Geriatrie (28 uur)
 • Moduleproef op basis van voorstelling cases (4 uur)

Wetgeving (23 sessies)

 • Woonzorgdecreet (20 uur)
 • Kwaliteitsdecreet (8 uur)
 • Financiering van gebouwen (8 uur)
 • Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie Brussel (4 uur)
 • HACCP (4 uur)
 • Inspectie (4 uur)
 • Prijsreglementering (4 uur)
 • RIZIV (8 uur)
 • Samenwerkingsverbanden (4 uur)
 • Lokaal sociaal beleid (4 uur)
 • Rechten patiënt (4 uur)
 • Juridische vormen (4 uur)
 • Milieu/afval (4 uur)
 • Brandweer (4 uur)
 • Legionella (4 uur)
 • Moduleproef op basis van voorstelling cases (4 uur)
Aanvullende info

De opleiding bestaat uit vier hoofdmodules, verdeeld over de campussen Asse en Gent:

Het volgende opleidingsjaar wisselen de locaties waar de modules gegeven worden.

Dit betekent dat je als cursist twee opties hebt:

 • Je volgt de opleiding in 1 jaar over 2 campussen. Je verplaatst je op dinsdag naar de ene campus en op donderdag naar de andere.
 • Je spreidt de opleiding over 2 jaar zodat je de vier modules in 1 campus van keuze kan volgen: Asse of Gent.

Voor alle modules kan je telkens een deelcertificaat bekomen.

Om het erkende getuigschrift “beheerder woonzorgcentrum” te behalen, wordt verwacht dat je enkele bedrijfsbezoeken aflegt en een eindwerk maakt. Uiteraard krijg je hierbij de nodige begeleiding.

Toelatingsvoorwaarden

 • Houder zijn van een diploma / studiegetuigschrift H.S.O
 • Voeling hebben met de sector, hetzij door werkervaring hetzij door opleiding

Gezien de specifieke praktijkgerichte invalshoek worden geen vrijstellingen verleend.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Binnen dit traject kunnen vier deelcertificaten worden behaald na het slagen in de modules:

 • Wetgeving
 • Ouderenproblematiek
 • Management
 • Personeelsbeleid

Het erkende getuigschrift “beheerder woonzorgcentrum” wordt afgeleverd aan de cursisten die geslaagd zijn in de 4 hierboven genoemde modules, de bedrijfsbezoeken afleggen én slagen voor het eindwerk.

Met de steun van