De beheerder van een woon-en zorgcentrum staat in voor de organisatie, leiding en dagelijkse werking van de instelling. Als dusdanig is hij/zij verantwoordelijk voor het uittekenen en toepassen van het zorgbeleid dat afgestemd is op de behoeften van de (individuele) bewoner die in de hedendaagse zorgvisie niet langer als patiënt wordt bejegend, maar als een cliënt die een kwaliteitsvolle zorg op maat eist.

Deze opleiding overloopt de verschillende aspecten waarmee je als beheerder in deze sector wordt geconfronteerd en dit vanuit een ervaringsgerichte insteek.

Wat en voor wie?

Voor wie

Werk je al in een woonzorgcentrum en wil je doorgroeien naar een leidinggevende functie of zelfstandige uitbater worden? Deze opleiding maakt je dan startensklaar.

Wie geen ervaring heeft in de sector maar wel interesse heeft om deze te leren kennen om er bv. als consultant voor te werken, kan ook in deze opleiding terecht. een stage van 40 uur is dan wel verplicht. Gelieve daarvoor contact op te nemen met opleidingscoördinator Marleen Vanlierde: marleen.vanlierde@syntra-mvl.be

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Dag15 september 2022Gent685,01 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

De opleiding duurt 1 jaar, met gemiddeld één volledige dag les per week.  

De totale opleiding bestaat uit 4 hoofdmodules : management (108u), wetgeving (92u), personeelsbeleid (44u) en ouderenproblematiek (68u). Wie het volledige traject wil afronden zal ook aansluiten bij bedrijfsbezoeken (20u) en de eindwerkbegeleiding (12u).

Dit schooljaar worden 3 basis modules gegeven aangevuld met bedrijfsbezoeken en eindwerkbegeleiding :

Ouderenproblematiek (17 sessies)

 • Demografie (4 uur)
 • Gerontologie (4 uur)
 • Gedrag van ouderen (8 uur)
 • Geriatrie (28 uur)
 • Moduleproef op basis van voorstelling cases (4 uur)

Wetgeving (23 sessies)

 • Woonzorgdecreet (20 uur)
 • Kwaliteitsdecreet (8 uur)
 • Financiering van gebouwen (8 uur)
 • Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie Brussel (4 uur)
 • HACCP (4 uur)
 • Inspectie (4 uur)
 • Prijsreglementering (4 uur)
 • RIZIV (8 uur)
 • Samenwerkingsverbanden (4 uur)
 • Lokaal sociaal beleid (4 uur)
 • Rechten patiënt (4 uur)
 • Juridische vormen (4 uur)
 • Milieu/afval (4 uur)
 • Brandweer (4 uur)
 • Legionella (4 uur)
 • Moduleproef op basis van voorstelling cases (4 uur)

Personeelsbeleid (11 sessies)

 • Strategisch HR (2 uur)
 • Werving, selectie en onthaal (8 uur)
 • Competentiemanagement, vorming en training (6 uur)
 • Beoordelingsbeleid, loopbaanbeleid en retentiebeleid (4 uur)
 • Loon- en arbeidsvoorwaarden (8 uur)
 • Thema's (12 uur)
 • Moduleproef op basis van voorstelling cases (4 uur)

Bedrijfsbezoeken (5 sessies)

Eindwerkbegeleiding (3 sessies)

Aanvullende info

De module management wordt opnieuw aangeboden in het schooljaar 22-23

Voor alle modules kan je telkens een deelcertificaat bekomen.

Om het erkende getuigschrift “beheerder woonzorgcentrum” te behalen, wordt verwacht dat je enkele bedrijfsbezoeken aflegt en een eindwerk maakt. Uiteraard krijg je hierbij de nodige begeleiding.

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

 • Houder zijn van een diploma / studiegetuigschrift H.S.O
 • Voeling hebben met de sector, hetzij door werkervaring hetzij door opleiding

Gezien de specifieke praktijkgerichte invalshoek worden geen vrijstellingen verleend.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Binnen dit traject kunnen vier deelcertificaten worden behaald na het slagen in de modules:

 • Wetgeving
 • Ouderenproblematiek
 • Management
 • Personeelsbeleid

Het erkende getuigschrift “beheerder woonzorgcentrum” wordt afgeleverd aan de cursisten die geslaagd zijn in de 4 hierboven genoemde modules, de bedrijfsbezoeken afleggen én slagen voor het eindwerk.

Met de steun van