Wat en voor wie?

Voor wie

Deze praktijkgerichte opleiding is bestemd voor iedereen die een job ambieert in een boekhoudkantoor, in financiële diensten van een kmo of grote bedrijven, in overheidsdiensten of die zich wenst te vestigen als gecertificieerd accountant of belastingadviseur (na het doorlopen van een procedure via ITAA).

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Een diploma ondernemerschapstraject accountant (boekhouder) OF
 • Een bachelordiploma in bedrijfsmanagement afstudeerrichting 'accountancy-fiscaliteit' OF
 • Een masterdiploma studiegebied rechten, specialisatie fiscaliteit OF
 • Een diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs (voormalige HBO5), studiegebied 'handelswetenschappen en bedrijfskunde', opleidingen 'boekhouden' of 'fiscale wetenschappen' of 'accounting administration'

Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden dan kun je meteen aanmelden bij het ITAA om de procedure tot gecertificieerd accountant of belastingadviseur op te starten. Heel wat modules van deze opleiding genereren vrijstelling bij het toelatingsexamen van het ITAA. De opleiding telt mee als permanente vorming bij het ITAA.

Waar en wanneer?
Programma

De opleiding duurt twee jaar met gemiddeld 2 à 3 sessies per week.

 

EERSTE JAAR (295u + 26u afstandsleren)

 • Inzicht in het boekhouden voor de belastingadviseur (28u) vrijstelbaar op basis van een proef
 • Beroepskosten (22u)
 • Aangifte personenbelasting I (124u)
 • Vennootschapsbelasting fiscaal resultaat (60u)
 • BTW, belastingplichtige en belastbare handelingen (41u)
 • BTW, vrijstelling, maatstaf heffing, tarieven (17u)
 • BTW, intracommunautaire handelingen (29u)

 

TWEEDE JAAR (265u + 8u afstandsleren)

 • Fiscale procedure (20u) 
 • Basisbeginselen internationale fiscaliteit (32u)
 • Douane en accijnzen (20u)
 • Vennootschapsbelasting, aftrekposten en berekening (64u)
 • Aangifte Personenbelasting II (44u)
 • Deontologie (8u)
 • BTW, bijzondere regelingen (21u)
 • BTW, recht op aftrek, herziening, teruggaaf (37u)
 • BTW, onroerende goederen (9u)
 • BTW, invoer en uitvoer (13u)
 • Eindwerkbegeleiding, geïntegreerde case (4u)
 • Eindproef (1u)
Aanvullende info

Handboeken dien je zelf nog aan te kopen. De lijst met aan te kopen handboeken ontvang je in de eerste les. Als je aankoopt via onze Student Shop geniet je van de groepskorting. Via het LMS MijnSYNTRA krijg je na inschrijving via jouw persoonlijk account toegang tot syllabi, presentaties en ander didactisch materiaal.

Hoewel het beroep niet valt onder de vestigingsreglementering, is het toch gereglementeerd. Niemand mag als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, het beroep van boekhouder-fiscalist uitoefenen of de beroepstitel voeren van ‘erkend boekhouder-fiscalist’, of van ‘stagiair boekhouder-fiscalist’ als hij/zij niet ingeschreven is hetzij op het tableau van titularissen van het beroep, hetzij op het tableau van stagiairs. Deze tableaus worden bijgehouden door het ITAA.

Alleen de erkende boekhouders die lid zijn van het ITAA kunnen de titel van ‘erkend boekhouder-fiscalist’ verkrijgen. Binnen het ITAA bestaat geen afzonderlijke lijst van erkende fiscalisten. Men kan dus de titel van erkend fiscalist niet verkrijgen zonder ook erkend boekhouder te zijn.

Om erkend te worden als zelfstandig boekhouder-fiscalist moet de erkende boekhouder houder zijn van o.m. het diploma ondernemersopleiding fiscalist. Om de titel ‘erkend boekhouder-fiscalist’ te mogen voeren volstaat het niet alleen om de ondernemersopleiding met goed gevolg te doorlopen, men dient ook nog een aanvullende praktijkstage van 200 dagen te doorlopen (o.l.v. een stagemeester), en dit binnen een periode van ten minste 12 en hoogstens 36 maanden.De stage wordt afgesloten met een praktisch bekwaamheidsexamen, georganiseerd door het ITAA (art. 51).

Tijdens de eerste les ontvang je een lijst van de aan te kopen handboeken. Via onze partner Standaard Boekhandel bieden wij de mogelijkheid om aan te kopen en thuis geleverd te krijgen: https://syntra-mvl.standaardstudentshop.be.

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een diploma dat officieel erkend is door de Vlaamse Gemeenschap en voldoet aan alle reglementaire bepalingen inzake de uitoefening van het beroep, voor de beroepsvereniging ITAA.

Met de steun van