De opleiding Fiscalist biedt een gespecialiseerde en kwaliteitsvolle opleiding op het vlak van de beroepskennis waarover een boekhouder-fiscalist vandaag moet beschikken. De fiscale wetgeving is een materie voor specialisten geworden zodat een ver doorgedreven kennis onontbeerlijk is. De kracht van deze opleiding, die voortbouwt op een grondige boekhoudkundige voorkennis, ligt vooral in zijn praktijkgerichtheid en in de behandeling van concrete probleemsituaties.

Het doel van deze opleiding is dat de cursisten na 2 jaar, hetzij als zelfstandige, hetzij als medewerker in een boekhoudkantoor of boekhoudafdeling van een firma, ten behoeve van het cliënteel of de firma, alle fiscale verplichtingen kunnen vervullen. Daarnaast kan de opgedane kennis eveneens toegepast worden in aanverwante sectoren zoals het bank- en verzekeringswezen.

Deze opleiding is erkend door het BIBF en geeft toegang tot de stage en het bekwaamheidsexamen. Let op :men kan geen erkend fiscalist zonder ook erkend boekhouder te zijn.

 

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze praktijkgerichte opleiding is bestemd voor personen zich wensen te vestigen als zelfstandig fiscalist (na het doorlopen van een procedure via BIBF) of die een job ambiëren in:

 • een boekhoudkantoor
 • financiële diensten van een KMO of grote bedrijven
 • overheidsdiensten
Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond20 september 2021Gent490 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

De opleiding duurt twee jaar (75 sessies per jaar à rato van 2 sessies per week en 11 extra lessen op een bijkomende lesdag).

Eerste jaar

 • BTW + practicum + procedure (76 uur)
  Begrippen, verplichtingen, documenten, diensten, werken in onroerende staat, intracommunautaire verrichtingen, tarieven en forfaits, procedures, practicum.

 • PB + practicum (192 uur)
  Taxatieproces, onroerende inkomsten, bedrijfsinkomsten loontrekkende, roerende inkomsten, aftrekbare bestedingen, personenbelasting zelfstandigen, meerwaarden, meerwaarden bij stopzetting, toepassingen, practicum.

 • Vennootschapsrecht (32 uur)
  Begrippen, naamloze vennootschap, andere vennootschapsvormen, aansprakelijkheid, algemene vergadering.

Tweede jaar

 • BTW + practicum + procedure (88 uur)
  BTW, practicum, procedure.

 • VenB + practicum (124 uur)
  Begrippen, belastbare reserves, verworpen uitgaven, niet-belastbare bestanddelen aftrekken, investeringsaftrek, belastbaar resultaat, overzicht heffingen, practicum, meerwaarden, praktische toepassingen.

 • Registratie & successie (28 uur)
  Registratierechten, algemene beginselen successie, successierechten.

 • Procedure directe belastingen (20 uur)
  Aangifte, onderzoek, bewijsmiddelen, vestiging, ontheffing van ambtswege, bezwaar.

 • Douane & accijnzen (16 uur)
  Begrippen internationaal goederenverkeer, douanestelsels, accijnzen en accijnsproducten, documenten.

 • Beroepsorganisatie & deontologie (4 uur)
  Beroepsorganisaties en beroepsplichtenleer, reglementering beroep.

 • Eindwerkbegeleiding (4 uur)
  Opvolging van de vorderingen in het eindwerk.

 • Update BTW (16 uur)
  Nieuwe wetten, fiscale wijzigingen.

 

Dit programma is onder voorbehoud. Bovenstaande modules en het aantal uren per module kunnen nog wijzigen.

Aanvullende info

Hoewel het beroep niet valt onder de vestigingsreglementering, is het toch gereglementeerd. Niemand mag als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, het beroep van boekhouder-fiscalist uitoefenen of de beroepstitel voeren van ‘erkend boekhouder-fiscalist’, of van ‘stagiair boekhouder-fiscalist’ als hij/zij niet ingeschreven is hetzij op het tableau van titularissen van het beroep, hetzij op het tableau van stagiairs. Deze tableaus worden bijgehouden door het BIBF (Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten).

Alleen de erkende boekhouders die lid zijn van het BIBF kunnen de titel van ‘erkend boekhouder-fiscalist’ verkrijgen. Binnen het BIBF bestaat geen afzonderlijke lijst van erkende fiscalisten. Men kan dus de titel van erkend fiscalist niet verkrijgen zonder ook erkend boekhouder te zijn.

Om erkend te worden als zelfstandig boekhouder-fiscalist moet de erkende boekhouder houder zijn van o.m. het diploma ondernemersopleiding fiscalist. Om de titel ‘erkend boekhouder-fiscalist’ te mogen voeren volstaat het niet alleen om de ondernemersopleiding met goed gevolg te doorlopen, men dient ook nog een aanvullende praktijkstage van 200 dagen te doorlopen (o.l.v. een stagemeester), en dit binnen een periode van ten minste 12 en hoogstens 36 maanden.De stage wordt afgesloten met een praktisch bekwaamheidsexamen, georganiseerd door het BIBF (art. 51).

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimum 18 jaar zijn en voldaan hebben aan de leerplicht.
 • Daarnaast in het bezit zijn van het diploma ‘boekhouder’ van de ondernemersopleiding
  OF
  in het bezit zijn van een diploma met boekhoudkundige-fiscale basis type hoger onderwijs buiten de universiteit (korte of lange type) of universiteit.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een diploma dat officieel erkend is door de Vlaamse Gemeenschap en voldoet aan alle reglementaire bepalingen inzake de uitoefening van het beroep, voor de beroepsvereniging BIBF.

Met de steun van