Een veel voorkomend probleem binnen de voetverzorging zijn schimmelinfecties aan huid en nagels. Een voetverzorger kan voor de cliënt een belangrijk aandeel leveren tijdens het gehele proces van herkenning, behandeling en adviesverlening.

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de soorten schimmelinfecties aan de voet (huid en nagels), de mogelijke behandelingen en de maatregelen ter preventie van deze huid- en nagelinfecties. De rol van de voetverzorger vóór, tijdens en na de behandeling van de huid- of nagelmycose zal tijdens deze cursus uitvoerig aan bod komen.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze cursus richt zich tot alle actieve professionele zorgverstrekkers die tijdens de uitoefening van hun praktijk ook voetverzorging doen.

Waar en wanneer?
Programma
  • Wat zijn schimmels?
  • Symptomen van huid- en nagelschimmel
  • Bestaande behandelingen op geneeskundige of natuurlijke wijze
  • Behandeling door de voetverzorger
  • Preventie
  • Adviesverlening aan de cliënt
  • Diagnose door de arts en de rol van de voetverzorger
  • Casusbesprekingen

 

Aanvullende info

Pen en papier

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding is toegankelijk voor iedereen die beroepshalve met voetverzorging bezig is: pedicures, gespecialiseerde voetverzorgers, schoonheidsspecialistes, podologen, etc.

Basiskennis (esthetische) voetverzorging is vereist (nagels knippen, vijlen, eelt verwijderen)

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van deze opleiding een attest.

Deze opleiding komt in aanmerking voor accreditatie door de BVV.

Met de steun van