Deze unieke opleiding is een vorm van begeleid individueel leren. Een lesgever-coach begeleidt je in deze opleiding ter voorbereiding van binnenvaartondernemer. Voor deze opleiding is dan ook geen vast startmoment voorzien, je kan het hele cursusjaar door inschrijven.

J
e wil als zelfstandig ondernemer één of meerdere binnenschepen beheren en instaan voor een vlot transport via waterwegen? Wel, dan boeit onze opleiding binnenvaartondernemer je gegarandeerd.

SYNTRA Midden-Vlaanderen biedt je deze opleiding immers via internet aan (e-learning). Na inschrijving ontvang je een gebruikersnaam en paswoord, net als de juiste internetlocatie. Een handleiding helpt je vertrouwd te maken met de webinterface en geeft een aantal contactpersonen die je zullen begeleiden.

Je kan de lessen één na één verwerken en instuderen op eigen tempo. Ervaar je onderweg moeilijkheden met de leerinhoud of bij de oefeningen? Geen nood, je belt of mailt op geregelde tijdstippen met een deskundige coach. Hij luistert naar al je vragen en noden en helpt je meteen vooruit.

Wat en voor wie?

Voor wie

Je wil als zelfstandig ondernemer één of meerdere binnenschepen beheren en instaan voor een vlot transport via waterwegen? Wel, dan boeit onze opleiding binnenvaartondernemer je gegarandeerd. En, transport is er voor jou niet bij. Je hoeft je niet eens te verplaatsen. Syntra Midden-Vlaanderen biedt je deze opleiding immers via internet aan (E-learning).

Waar en wanneer?
Programma

Toegepaste bedrijfsvoering binnenvaartondernemer

 • Inleiding & toegang tot de markt, steunmaatregelen
 • Juridisch statuut van de onderneming
 • Handels- en specifieke vervoersdocumenten
 • Technische normen en exploitatie
 • Contractenleer en verzekeringen
 • Partijen in goederenvervoer
 • Internationaal goederenvervoer
 • Onderhandelingstechnieken
 • Kostprijsberekening
 • Veiligheid en milieu
 • Rivierbevrachting, wet 5 mei 1936
 • Automatisering en informatica
 • Logistiek en transport


E-Bedrijfsbeheer voor de binnenvaartondernemer

 • Projectomschrijving
 • Administratie en boekhouden
 • Commercieel beleid
 • Juridische aspecten en formaliteiten
 • Financieel beleid
 • Haalbaarheidsstudie: bouwstenen en werkwijze
Aanvullende info

Deze opleiding kan elk willekeurig moment opgestart worden. De opleiding wordt georganiseerd en begeleid vanuit campus Sint-Niklaas. Om de cursus af te werken krijg je 18 maanden de tijd na het vrijgeven van de eerste 2 lessen. Na overschrijden van deze termijn vervalt je inschrijving en is je gebruikersnaam en paswoord niet meer geldig. Dan ben je verplicht opnieuw in te schrijven.

Voor deze opleiding kan op elk moment worden ingeschreven en gestart. Online inschrijven is niet mogelijk. Wens je in te schrijven, neem dan contact op met binnenvaart@syntra-mvl.be. Wens je meer inlichtingen, bel dan naar 0471 98 04 06.

Is werken in de binnenvaart iets voor jou? Volgend filmpje doet je watertanden: https://www.youtube.com/watch?v=kZFzutQNDRE.

 

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 18 jaar zijn.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Gedurende de cursus kom je een 5-tal maal naar de campus Sint-Niklaas om tussentijdse testen af te leggen. Daarnaast wordt verwacht dat je aan het einde van de opleiding een haalbaarheidsstudie uitwerkt en deze aan een jury toelicht. Als je deze proeven met succes afwerkt, ontvang je een erkend diploma van ondernemersopleiding voor het beroep van Binnenvaartondernemer. Bij het afleggen van je examens is ons examenreglement van toepassing. Dit reglement wordt op eenvoudig verzoek toegestuurd.

Met de steun van