De opleiding ‘Boekhouder’ is een gespecialiseerde en kwaliteitsvolle opleiding die alle aspecten behandelt die een boekhouder vandaag moet beheersen om het beroep uit te oefenen conform de wetgeving en de voorschriften van de beroepsvereniging. De basis van deze opleiding wordt gevormd door de 3 vakken boekhouden: algemeen boekhouden, vennootschapsboekhouden en analytisch boekhouden.
 
 
Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding is bestemd ofwel voor personen die  de intentie hebben om zich als zelfstandig boekhouder te vestigen  ( na een specifieke proceduren via het BIBF ) , ofwel voor personen die in een KMO of op een boekhoudkantoor dagdagelijks betrokken zijn bij de boekhouding van ondernemingen.
Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Avond13 september 2021Gent499 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma
De opleiding bestaat uit 3 modules, verspreid over 3 cursusjaren à rato van 64 sessies per cursusjaar en 2 sessies per week.
 

EERSTE JAAR
 • Algemeen boekhouden (128u)
 • BTW (40u)
 • Sociale wetgeving (24u)
 • Personenbelasting (32u)
 • Burgerlijk recht (16u
 • Handels- en vennootschapsrecht (16u)
 

Tweede jaar
 •  Boekhouden & vennootschapsboekhouden (104u)
 • Financieel beleid (44u)
 • BTW (36u)
 • Personenbelasting (24u)
 • Vennootschapsbelasting (24u)
 • Handels- en vennootschapsrecht (24u)

Derde jaar 
 •  Analytisch boekhouden (60u)
 • Gevalstudie boekhouden & ven. boekhouden (80u)
 • Vennootschapsbelasting (60u)
 • Registratie & successie (20u)
 • Financiële doorlichting v/d jaarrekening (24u)
 • Beroepsorganisatie en deontologie (4u)
 • Actualia (8u)
 • Eindproef (4u)

In het kader van de eindproef is het sterk aangeraden om met een laptop te werken. Je krijgt tijdens het laatste jaar van deze driejarige opleiding een licentie van een boekhoudprogramma (voor de duur van het cursusjaar).
 
Dit programma is onder voorbehoud. Bovenstaande modules en het aantal uren per module kunnen nog wijzigen.
 
 
 
 
 
Aanvullende info
Handboeken dien je zelf nog aan te kopen (max. 150 euro per cursusjaar). De lijst met aan te kopen handboeken ontvang je in de eerste les. Als je aankoopt via onze Student Shop geniet je van de groepskorting. Via het LMS MijnSYNTRA krijg je na inschrijving via jouw persoonlijk account toegang tot syllabi, presentaties en ander didactisch materiaal.
 
Hoewel er geen vestigingswet meer bestaat, mag niemand als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, het beroep van boekhouder uitoefenen of de beroepstitel voeren van ‘erkend boekhouder’ of van ‘stagiair boekhouder’ als hij/zij niet ingeschreven is hetzij op het tableau van titularissen van het beroep, hetzij op het tableau van stagiairs. Deze tableaus worden bijgehouden door het ITAA. Om erkend te worden als zelfstandig boekhouder moet de betrokkene houder zijn van het diploma  ondernemersopleiding boekhouder. Om de titel ‘erkend boekhouder’ te mogen voeren volstaat het niet alleen om de ondernemersopleiding met goed gevolg te doorlopen, maar dien je ook een aanvullende  praktijkstage van 200 dagen te doorlopen (o.l.v. een stagemeester), en dit binnen een periode van tenminste 12 en hoogstens 36 maanden. De stage wordt afgesloten met een praktisch bekwaamheidsexamen, georganiseerd door het ITAA.

Ter preventie van coronaverspreiding, verlopen sommige van onze opleidingen deels online
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimum 18 jaar zijn en voldaan hebben aan de leerplicht.
 • In het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs.
 • Wie niet over een diploma hoger secundair onderwijs beschikt, kan ook toegelaten worden mits het voorleggen van een schriftelijke motivatie én het slagen in een instaptest. Deze test gaat enkel na of de kandidaat beschikt over de nodige maturiteit en algemene basisvaardigheden, voorkennis is dus niet vereist. 

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor alle examens en de eindproef, ontvangt een diploma erkend door de Vlaamse Gemeenschap en ITAA en voldoet aan alle wettelijke bepalingen zoals gesteld in de wet van 22/4/1999 betreffende de beroepstitel en de uitoefening van het beroep.

Met de steun van