De opleiding spitst zich voornamelijk toe op de veilige en gasdichte plaatsing van gastoestellen tot 70 kW en de veilige en gasdichte aanleg van leidingen tot een maximale nominale diameter van DN 50 en een druk tot 100 mbar.

Voor wie inschrijft voor Antwerpen (Linkeroever): Campus Leerhaven, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen. 

Wat en voor wie?

Voor wie

Gasmonteurs binnen een CERGA-bedrijf

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Dag20 april 2022Aalst239,75 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma
  • Werken met aardgas
  • Materialen en verbindingswijzen voor gasleidingen
  • Plaatsen van gasleidingen
  • Gastoestellen
  • Toevoer van verbrandingslucht voor gastoestellen type A en B
  • Afvoer van rookgassen van gastoestellen type A en B
  • Afvoer van condenswater
  • Examen

100% aanwezigheid vereist

De evaluatie na de opleiding bestaat uit een vragenlijst met 20 vragen. De evaluatie wordt uitgevoerd als een "open boek examen" maw het handboek "Gasmonteur" mag gebruikt worden tijdens het examen. Dit handboek ontvang je bij aanvang van de opleiding en dient als leidraad doorheen de opleiding.  Bij niet slagen, eenmaal recht op een gratis herexamen.

Aanvullende info

 

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: www.constructiv.be.

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.

In het kader van uw erkenning zullen volgende persoonlijke cursistgegevens aan Cerga worden bezorgd: naam & voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en –plaats, ondernemersnummer, GSM nummer, e-mailadres, opleidingsinstelling en type opleiding.

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Met de steun van