Hier staat de norm NBN D51-006 'Binnenleidingen voor commercieel butaan of propaan in gasfase op werkdruk van maximum 5 Bar en plaatsing van de verbruikstoestellen - algemene bepalingen' centraal.
Wat en voor wie?

Voor wie

Voor wie: Installateurs die het certificaat wensen te behalen.

Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
23 maart 2022Aalst169,40 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Deze bijscholing behandelt de verschillen tussen:

  • De norm NBN D51-003 'Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen - algemene bepalingen'
  • De NBN D51-006 rond binneninstallaties butaan en propaan

In deze laatste norm gaat het uitsluitend om toepassingen van butaan en propaan op uitzondering van:

  • Autogas
  • Industriële installaties
  • Buizen met een diameter groter dan één duim
     
Aanvullende info

Goed om weten:

CERGA is een keurmerk. Wie het CERGA-label draagt onderscheidt zich van de niet CERGA-installateurs en toont zijn/haar meerwaarde op het vlak van technische expertise, professionalisme en verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: www.constructiv.be.

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.

Leden van Bouwunie krijgen 10% korting op het inschrijvingsgeld.

In het kader van uw erkenning zullen volgende persoonlijke cursistgegevens aan Cerga worden bezorgd: naam & voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en –plaats, ondernemersnummer, GSM nummer, e-mailadres, opleidingsinstelling en type opleiding.

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Met de steun van