De 4 uur durende vrijblijvende permanente bijscholing Cerga van 2017 heeft als onderwerp vaak gestelde vragen omtrent aardgasbinneninstallaties.
Deze vragen komen rechtstreeks van de Cerga-installateurs maw de cursus staat zeer dicht tegen de praktijk, realiteit.

Voor wie inschrijft voor Antwerpen (Linkeroever): Campus Leerhaven, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen. 

 

Wat en voor wie?

Voor wie

Cerga installateurs, maar ook voor alle niet-Cerga installateurs. 

Waar en wanneer?
Programma

 

 • Leidingen
  • Goed vakmanschap bij de aanleg van PLT-leidingsysteem
  • Sectioneerkraan
  • T-stuk
  • Stopkraan
  • Gasleidingen & elektriciteit: equipotentiaalverbinding, isolatiekoppeling en elektrische continuïteit
  • Ruimtelijke schikkingen
  • Dichtheidscontrole van de gasinstallatie
  • Het attest artikel 48 & schema van de installatie
  • Europese aanduiding brandweerstand
 • Gastoestellen
  • Nieuwe type-aanduiding voor gastoestellen C(10) tot en met C(15)
  • Brandveilige doorvoeringen van rookgas- en luchttoevoerkanalen
  • Beugelen van kanalen voor gastoestellen type B en C
  • Tuberingen
  • Uitmonding van het rookgasafvoerkanaal van toestellen type C
  • Aansluiting van toestellen type C42 en C43 op dezelfde CLV
Aanvullende info

 

CERGA is een keurmerk. Wie het CERGA-label draagt onderscheidt zich van de niet CERGA-installateurs en toont zijn/haar meerwaarde op het vlak van technische expertise, professionalisme en verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: www.constructiv.be.

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.

In het kader van uw erkenning zullen volgende persoonlijke cursistgegevens aan Cerga worden bezorgd: naam & voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en –plaats, ondernemersnummer, GSM nummer, e-mailadres, opleidingsinstelling en type opleiding.

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Met de steun van