Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan legt de Vlaamse overheid alle technici die er aan werken een aantal kwaliteitseisen op. Op die manier probeert de overheid de kans op lekken van koelvloeistoffen uit koeltechnische installaties te voorkomen. De maatregel werd ingegeven door de Kyotonorm. Voortaan moet iedereen die koeltechnische handelingen verricht over een certificaat van vakbekwaamheid beschikken. Bovendien zullen de koeltechnische bedrijven op regelmatige basis worden gekeurd en zullen ze moeten bewijzen dat het koeltechnisch personeel vakbekwaam is en over de nodige technische uitrusting beschikt om deze werkzaamheden op een verantwoorde en correcte wijze uit te voeren. Verder moeten ze ook nog de uitgevoerde werkzaamheden voldoende documenteren. Deze opleiding stoomt koeltechnici klaar voor het officiële examen 'Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie IV' dat deze opfrissingscursus afsluit.
Wat en voor wie?

Voor wie

Technici die werkzaamheden uitvoeren aan koeltechnische installaties (inclusief transportkoelinstallaties), zowel koeltechnisch personeel van bedrijven als zelfstandige koeltechnici.
Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Dag15 december 2021Aalst847 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma
Lekdichtheidscontrole
2 sessies
 • Milieu-impact door het gebruik van koelmiddelen: emissie ozonafbrekende stoffen, directe en indirecte emissie, koelmiddelen problematiek, energieverbruik.
 • Koelmiddelen: gereglementeerde en toegestane koelmiddelen en oliën.
 • Lekdichtheid: bepaling lekdichtheid en kennis van beproevingstechnieken, wetgeving inzake lekdetectie, kennis van maatregelen om emissies van koelmiddelen te reduceren (m.b.t. ontwerp, onderhoud en herstellingen), kennis van risico's op lekkage van bepaalde onderdelen van een koelinstallatie (naargelang van type verbinding, compressor...).
 • Kennis van de Vlaamse regelgeving en Nederlandstalige terminologie rond koelmiddelenproblematiek.
 • Lekdichtheidscontrole: technieken voor lekdichtheidscontrole (welke voldoen aan de normen), hoe te meten, invloed koelmiddel op selectie detectiemethode en calibratie van lekdetectie-toestellen.

 

Examen
1 sessie

Het examen bestaat uit 2 theoretische proeven en 1 praktijkproef:

 • Examen certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie IV - theoretisch gedeelte over koeltechniek
 • Examen certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie IV - theoretisch gedeelte over wetgeving
 • Examen certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie IV - praktische proef
Aanvullende info

Goed om weten:

Theoretische examen voorbereiden kan via volgende link: https://www.lne.be/actualisatie-examen-koeltechniek

Koeltechnische bedrijven met verschillende kandidaten kunnen opteren voor afzonderlijke les- en/of examensessies tijdens weekdagen. Vraag inlichtingen. De examensessies zijn telkens beperkt tot acht deelnemers. Opgelet: de inschrijvingskost voor een herexamen praktijk bedraagt € 300.

Retributie: vanaf 2020 niet meer 5-jaarlijks, maar jaarlijkse inning.  De inning van de retributie gebeurt door de overheid: het Departement Omgeving bezorgt elk jaar een brief met het overschrijvingsformulier, betalingsmededeling en het te betalen bedrag.

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: www.constructiv.be.

De opleiding is erkend door Volta. Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5/ uur. Vraag de premie online aan, ten minste drie werkdagen voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be/nl.

In het kader van uw erkenning zullen volgende persoonlijke cursistgegevens aan het Vlaams Departement Omgeving worden bezorgd: naam & voornaam, adres, rijksregisternummer, geboortedatum en –plaats, ondernemersnummer, GSM nummer, e-mailadres, opleidingsinstelling en type opleiding.

Deze opleiding is in samenwerking met SYNTRA Midden-Vlaanderen.

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 18 jaar zijn en werkzaam aan koeltechnische installaties.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt in het examen ontvangt het 'Certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek categorie IV' en het 'Bewijs van erkenning als koeltechnicus van categorie IV'. Het is geldig voor onbepaalde duur, maar als gebruikseis geldt het vijfjaarlijks slagen voor een actualisatie-examen, af te leggen in de periode van twaalf maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat.

Er bestaan vier categorieën certificaten, afhankelijk van de werkzaamheden die de koeltechnicus uitvoert aan koelinstallaties met ozonafbrekende stoffen en/of gefluoreerde broeikasgassen.

 • categorie I: een persoon met deze categorie van certificaat mag alle werkzaamheden uitvoeren aan alle koelinstallaties, ongeacht de koelmiddelinhoud.
   
 • categorie II: een persoon met deze categorie van certificaat mag koelinstallaties installeren, onderhouden of reviseren en ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg of, om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg. Ook de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles mogen uitgevoerd worden, op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.
   
 • categorie III: een persoon met dit certificaat mag gefluoreerde broeikasgassen uit koelinstallaties terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg, of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg.
   
 • categorie IV: een persoon met dit certificaat mag de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles uitvoeren op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.

Om erkend te kunnen worden als koeltechnicus van categorie IV moet je tevens een retributie betalen aan SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN voor de start van het examen. Het juiste bedrag van deze retributie staat aangekondigd op de website van het Departement Omgeving: https://www.lne.be/retributies-erkenningen. SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN stort het bedrag van de retributie door naar het Departement Omgeving. Het certificaat zal pas uitgereikt worden indien ook de retributie betaald werd.

Met de steun van