De Europese wetgeving 307/2008 en de daarvan afgeleide regionale besluiten vereisen dat elke technicus die aan de koelkring van klimaatregelsystemen werkt, ook die in de sector van de sloopbedrijven voortaan gecertificeerd moet zijn. Daarom is deze opleiding zodanig opgevat dat technici de minimale basiskennis over klimaatregelsystemen en de gebruikte koelmiddelen verwerven om met succes de eindproef af te leggen. Ook wordt basiskennis verworven over de wetgevingen in kwestie en de verplichtingen van de gecertificeerde technicus.

Wat en voor wie?

Voor wie

Technici airco's in motorvoertuigen en technici werkzaam in de autosloopsector.
Waar en wanneer?
Programma

Nieuwe wetgeving
Deze opleiding vertrekt van de Europese regelgeving. Daarom moet je de hoofdbepalingen van de Europese verordeningen en richtlijnen kennen. Ook de vertaling hiervan in Vlaamse regelgeving krijg je volledig uitgelegd met de klemtoon op de verplichtingen van de gecertificeerde technicus.

Koudekring
De werking van een koudekring en de samenstellende componenten ervan verschaffen je inzicht in de basisprincipes van de koudekring.

Broeikasgassen
Je verwerft basiskennis over het gebruik en de eigenschappen van gefluoreerde broeikasgassen als koelmiddel in klimaatregelsystemen in motorvoertuigen en over de effecten van de uitstoot van die gassen op het milieu (het vermogen ervan om de aarde op te warmen en de bijdrage ervan tot de klimaatverandering).

Herwinningwerkzaamheden
Je leert een servicetoestel/herwinningstoestel correct te gebruiken om koelmiddel uit een klimaatregelsysteem te herwinnen. Ook het omgaan met koelmiddelcilinders en het opsporen van lekken komen aan bod.

Certificeringsproef
Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. De praktische proef omvat twee opdrachten: de terugwinning van koelmiddel en het correct omgaan met een koelmiddelfles.

Aanvullende info
Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid erkent SYNTRA Midden-Vlaanderen als examencentrum voor de opleiding van technici die gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Om te slagen moet je minstens zestig procent behalen op elk onderdeel van de proef. Eénmaal geslaagd behaal je het 'Certificaat voor de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen' uitgereikt in naam van de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

Met de steun van