Circulaire economie is een nieuw economisch model. Het is erop gericht om producten en grondstoffen zo lang mogelijk mee in het systeem te laten circuleren zonder dat men inboet aan kwaliteit. Nochtans gaat circulaire economie over meer dan recycleren alleen. We moeten ook systemen opnieuw bedenken, nieuwe technologieën inzetten en grondstoffen hergebruiken.

Je begeleidt als coach bedrijven en organisaties in de omslag naar circulair denken of gaat zelf aan de slag als circulair ondernemer. Je implementeert concrete acties die hun organisatie ecologisch en financieel vooruit zullen helpen. Het opmaken van een veranderingstraject voor een organisatie is een belangrijke opdracht die van jou een stevig analytisch inzicht vraagt.

Dankzij een degelijke theoretische basis en met behulp van concrete cases en bedrijfsbezoeken willen we het idee en de mogelijkheden van circulaire economie helemaal concreet maken. Aan het einde van de opleiding ben je in staat om een eigen opdracht aan te brengen en deze uit te werken.

Jouw fysieke aanwezigheid wordt tijdens de eerste les (kennismaking), enkele examens en bedrijfsbezoeken uiteraard verwacht. De overige lessen worden hybride gegeven, wat wil zeggen dat je zowel op de campus als thuis of elders online de les kan meevolgen.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot:

 • Personen met kennis en/of ervaring binnen circulair denken, organisatiemanagement, coaching en/of financieel beleid
 • Iedereen die interesse heeft om transities concreet te maken voor bedrijven
 • Consultants
 • Medewerkers van KMO's
Waar en wanneer?
MomentStartLocatiePrijsInschrijven
Weekend16 oktober 2021Gent655 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Reglementering en circulair landschap (5 sessies)

 • Inleiding
  • Geschiedenis
  • Begrippenkader
  • Praktijkmogelijkheden
 • Reglementering en huidig circulair landschap
  • Wetgeving en reglementering
  • Subsidiemogelijkheden en politieke context
 • Moduleproef

 

Projectbeheer (16 sessies)

 • Analyse, behoefte en mogelijkheden
  • Levenscyclus
  • Behoefteanalyse
 • Projectanalyse en projectbeheer
  • Circulair (aankoop)beleid
  • Ecolabels
  • Korte keten en logistieke oplossingen
  • Afvalverwerking - afvalstoffen als grondstof - ladder van Lansink
  • Sociale economie
  • Life Cost Cycle
  • Kostprijs van de keten van een product - businessmodellen
  • Controle doorheen de keten
  • Eindproefbegeleiding
 • Bedrijfsbezoeken en businesscases
 • Moduleproef

 

Bedrijfsvoering en financieel circulair model (6 sessies)

 • Commercieel beleid
  • Strategie
 • Strategie en werkplanning
  • Werkplanning opmaken
  • Organisatie planning
 • Financieel model binnen circulaire economie
  • Gevolgen circulair denken voor huidig economisch model
  • Circulair aankoopmodel
  • Praktijkvoorbeelden
  • Risk & Race
  • Eindproefbegeleiding

Eindproef (1 sessie)

Voor de eindproef dient een eigen circulair economie project/businesscase te worden opgezet en uitgewerkt. De resultaten moeten worden opgetekend in een eindrapport dat wordt voorgesteld aan een jury.

Aanvullende info

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

 • Voorkennis is niet vereist.
 • Je bent of wordt 18 jaar in het jaar dat de cursus opstart.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de moduleproeven en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Met de steun van