Circulaire economie is een nieuw economisch model. Het is erop gericht om producten en grondstoffen zo lang mogelijk mee in het systeem te laten circuleren zonder dat men inboet aan kwaliteit.
Nochtans gaat circulaire economie over meer dan recycleren alleen. We moeten ook systemen opnieuw bedenken, nieuwe technologieën inzetten en grondstoffen hergebruiken.

Je begeleidt als coach bedrijven en organisaties in de omslag naar circulair denken of gaat zelf aan de slag als circulair ondernemer. Je implementeert concrete acties die hun organisatie ecologisch en financieel vooruit zullen helpen.
Het opmaken van een veranderingstraject voor een organisatie is een belangrijke opdracht die van jou een stevig analytisch inzicht vraagt.

Dankzij een degelijke theoretische basis en met behulp van concrete voorbeelden (cases) en bedrijfsbezoeken willen we het idee en de mogelijkheden van circulaire economie helemaal concreet maken.
Aan het einde van de opleiding ben je in staat om een eigen opdracht aan te brengen en deze uit te werken.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot:
•Personen met kennis en/of ervaring binnen circulair denken, organisatiemanagement, consultancy/coaching, financieel beleid en iedereen die interesse heeft om transities concreet te maken voor bedrijven.
•Consultants
•Medewerkers van KMO's

Waar en wanneer?
MomentStartlessenroosterLocatiePrijsInschrijven
Weekend16 oktober 2021lessenroosterGent655 Euro
Alle prijzen inclusief BTW. In geval van meerjarige opleidingen geldt de prijs enkel voor het eerste jaar.
Programma

Module 1: Reglementering en circulair landschap (5 sessies)

Inleiding
•Geschiedenis
•Begrippenkader
•Praktijkmogelijkheden

Reglementering en huidig circulair landschap
•Wetgeving en reglementering
•Subsidiemogelijkheden en politieke context

Examen

 

Module 2: Projectbeheer (16 sessies)


Analyse, behoefte en mogelijkheden
•Levenscyclus
•Behoefteanalyse

Projectanalyse en projectbeheer
•Circulair (aankoop)beleid
•Ecolabels
•Korte keten en logistieke oplossingen
•Afvalverwerking - afvalstoffen als grondstof - ladder van Lansink
•Sociale economie
•Life Cost Cycle
•Kostprijs van de keten van een product - businessmodellen
•Controle doorheen de keten
•Eindproefbegeleiding

Bedrijfsbezoeken en businesscases

Examen

 

Module 3: Bedrijfsvoering en financieel circulair model (6 sessies)


Commercieel beleid
•Strategie

Strategie en werkplanning
•Werkplanning opmaken
•Organisatie planning

Financieel model binnen circulaire economie
•Gevolgen circulair denken voor huidig economisch model
•Circulair aankoopmodel
•Praktijkvoorbeelden
•Risk & Race

Eindproefbegeleiding

Eindproef (1 sessie )

Aanvullende info

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Voorkennis is niet vereist. Je bent 18 jaar oud of wordt 18 in het jaar dat de cursus opstart.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt een officieel getuigschrift erkend door de Vlaamse overheid.

Het getuigschrift wordt enkel toegekend aan deelnemers die regelmatig de lessen bijwonen, slagen voor de examens van de verschillende vakken, een eindwerk maken en dat met succes verdedigen voor een jury.

Met de steun van