Technologische en digitale evoluties zorgen voor strategische disrupties en verregaande maatschappelijke veranderingen. Dat is ook te voelen op het niveau van KMO’s. Voor veel KMO’s is er nog een lange weg te gaan én liggen tegelijk heel wat mogelijkheden open. De nood aan digitale transformatie manifesteert zich op verschillende aspecten van de onderneming. Het gaat over marketing en de relatie met de klant, het achterliggend businessmodel en de strategie. Het gaat net zo goed over interne (productie-)processen en organisatie, de bedrijfsvoering. Vaak hebben zij echter niet de expertise of het menselijke kapitaal in huis om deze digitale transformatie zelf te initiëren. Een externe coach die met kennis van zaken verandering kan realiseren op het niveau van de organisatie, kan hieraan tegemoet komen.

De coach digitale transformatie is een zelfstandige coach die de digitale transformatie van een KMO begeleidt. Hij doet dit projectmatig en biedt tijdelijk advies en begeleiding, als antwoord op een ondersteunings- en expertisevraag van een onderneming. Vanuit zijn opgebouwde netwerk en breed (maar oppervlakkig) inzicht in technologische evoluties, toepassingen en trends stelt hij gerichte en concrete oplossingen voor. Hij kan communiceren met de echte experts en deze inschakelen waar nodig (netwerk opbouwen). De coach digitale transformatie stelt ondernemingen  in staat om zich klaar te maken voor de digitale wereld, concurrentieel te blijven en waarde te creëren binnen deze wereld. Hij helpt KMO’s om technologische ontwikkelingen optimaal in te zetten in functie van de eigen doelstellingen en zo efficiënt, effectief en toekomstgericht te ondernemen.

Het stopt echter niet bij vrijblijvend advies: samen met de onderneming gaat hij op zoek naar wenselijke en realistische transformaties en ondersteunt het implementatieproces dat nodig is om deze te realiseren.  Hij heeft kennis van business strategie en trends, en de strategische keuzes die gemaakt kunnen en/of moeten worden. Strategisch advies kan hij in een concreet plan van aanpak vertalen. Desgewenst begeleidt hij het veranderingstraject als coach. Hij communiceert vlot  met de verschillende netwerken en actoren. Binnen deze rol is het een meerwaarde dat de coach een extern persoon is. Hij draagt geen organisatieverleden met zich mee dat een veranderingstraject in de weg kan staan en kan de onderneming vanop een afstand en met een open blik begeleiden.

Het doel van de opleiding is om potentiële ondernemers te vormen die de digitale transformatie van een onderneming kunnen begeleiden. Hij faciliteert en optimaliseert de interactie tussen IT en mens/organisatie. Dit betekent dat de coach digitale transformatie op basis van een scan van de bestaande situatie de onderneming kan analyseren en meenemen in een veranderingstraject.

Wat en voor wie?

Voor wie

Omdat de opleiding te kort is om beide domeinen (technologie + organisatie) diepgaand te verwerven, richt de opleiding zich op mensen met een zekere ervaring – hetzij binnen de IT-sector, hetzij binnen organisatiemanagement of coaching. Dus, voor wie al wat werkervaring heeft, seniors eerder dan juniors. De combinatie van verschillende profielen in de opleiding zorgt voor een leerrijke en inspirerende kruisbestuiving.

Waar en wanneer?
Programma

1. Inleiding (+ 1u individuele coaching)

De module inleiding coach digitale transformatie heeft als doel de lerende wegwijs te maken in het opleidingstraject. Daarnaast geeft de module een breed kader van het concept digitale transformatie en de rol van een coach digitale transformatie. Wat betekent ‘digitale transformatie’? Welke maatschappelijke en economische evoluties zijn eraan verbonden? Welke rol is er weggelegd voor een coach digitale transformatie? Wie zijn de andere betrokken actoren? Wat is de maatschappelijke en economische impact van digitale transformatie (of het uitblijven ervan)? Waar liggen de belangrijkste uitdagingen en opportuniteiten?

2. Digitale technologie en transformatie

In de module digitale technologie en transformatie wordt een breed beeld van de technologische kant van het digitale transformatieverhaal geschetst. In eerste instantie gaat het daarbij over het zich eigen maken van bepaalde terminologie en concepten. Ook technologische trends evoluties komen aan bod. Daarnaast wordt heel concreet de link gelegd naar de uitdagingen, toepassingen en mogelijkheden die eraan verbonden zijn. Cases en praktijkvoorbeelden zijn verweven doorheen de module en concretiseren de theorie. Daarnaast leer je hoe je snel in te werken in een specifieke technologie en hoe je experts kan vinden en selecteren.

3. Mens, organisatie en digitale transformatie

De module mens, organisatie en digitale transformatie biedt de lerende inzicht in het menselijke aspect van digitale transformatie. Technologie kennen en weten wat wanneer in te zetten is één ding, maar een organisatie of onderneming digitaliseren vraagt meer dan enkel IT-kennis. Minstens even belangrijk is dat je een business analyse kan maken en vertrouwd bent met nieuwe business modellen en opportuniteiten, en deze samen met jouw toekomstige klant kan ontwikkelen. Daarnaast leer je hoe een organisatie in beweging kan worden gezet, eens een nieuwe visie en strategie is uitgezet. Je verwerft inzicht in organisatieontwikkeling en verandermanagement, ontdekt wat procesbegeleiding echt betekent en wat de rol van coaching hierbinnen moet zijn.

Een transformatieproces kent verschillende stappen. Onder invloed van de digitale uitdagingen moet de hele business getransformeerd worden, het hart van de onderneming gereorganiseerd. De module is opgebouwd aan de hand van de te doorlopen stappen die een coach digitale transformatie ook in zijn werkuitvoering zal zetten. Om dit samen met een onderneming of organisatie goed te kunnen doen, moet de coach alle stappen goed begrijpen, kunnen toepassen en verschillende werkmethoden en tools kennen en kunnen om er in praktijk mee aan de slag te gaan.

4. Eindwerkbegeleiding en toegepaste bedrijfsvoering (+ 2u individuele coaching)

De module focust op de startcompetenties nodig om als zelfstandige coach digitale transformatie aan de slag te gaan. Toegepaste bedrijfsvoering maakt een belangrijk deel uit van deze module. Je leert de basis van marketing, administratie en financiën. De verschillende stappen van het consultancy-proces worden toegelicht. Je ontdekt wat commercieel en klantgericht denken in deze context betekent. 

5. Eindproef

Aanvullende info

Deze opleiding is geen ik-kom-naar-de-les-en-de-docent-zal-het-mij-wel-vertellen-opleiding. De waarde van de opleiding komt pas tot zijn recht mits een actieve participatie van de cursisten en een constructieve onderlinge samenwerking. Case, praktijkopdrachten en (groeps)taken zijn verweven doorheen de opleiding. De docenten werken vanuit hun praktijkkennis en -ervaring. Het campusleren wordt gecombineerd met afstandsleren. Dit afstandsleren kan uit verschillende leervormen bestaan: digitale leerpaden, volgen van een webinars, deelname aan een (netwerk)event etcetera.

Voor de start van de opleiding wordt een intakegesprek georganiseerd. Dit laat toe de opbouw van de opleiding te verduidelijken, en de wederzijds verwachtingen af te stemmen. Dit is een informatief en informeel gesprek zonder beoordelingsfunctie. Je ontvangt een uitnodiging na jouw inschrijving.

Je volgt les gedurende één avond per week. Voor sommige lessen breng je een laptop mee naar de les.


Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online


Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Met de steun van