Deze opleiding leidt de cursist op om welbevinden op de werkvloer en burn-out en stresspreventie aan te sturen. In samenwerking met het bedrijf of de organisatie stel je veranderingsstrategieën voor die wellbeing op de werkvloer bevorderen. Als intern of extern adviseur kan je bedrijven ondersteunen bij het uittekenen van een vitaliteits- en welzijnsbeleid op maat.

Organiseren, mensen coachen, resultaten bespreken en evalueren, motiveren, doelgericht nieuwe initiatieven implementeren met het oog op wellbeing van mens en bedrijf,... De rode draad in het hele verhaal is de mens... met het kenmerk zorg! Het realiseren van zorg voor lichaam en geest, zorg op de werkvloer (work-life/integratie), zorg voor de ouderwordende werknemer, aandacht voor de jongere werknemer…

Wat en voor wie?

Voor wie

De opleiding richt zich tot mensen die zich als vitaliteits- en welzijnscoach willen vestigen, hetzij als zelfstandige hetzij als werknemer binnen een organisatie.

Waar en wanneer?
Programma

Welzijnswetgeving en vitaliseren op de werkvloer (24u)

 • Wetgeving over veiligheid en gezondheid op het werk
 • De rol van preventieadviseur en preventie van psychosociale risico’s
 • Opsporen van gezondheidsrisico’s en de vitaliteitspiramide
 • Arbeids- en organisatiepsychologie
 • Motivatie verhogen en ziekteverzuim verminderen met innovatief leiderschap
 • Ergonomie, pathologie en gezondheid
 • Financiële voordelen voor de organisatie
 • Voorbeelden van succesvolle vitaliteitsprojecten

Visie en analytische organisatie (16u)

 • SWOT-positionering
 • Strategische welzijnsvisie voor het bedrijf
 • Vitaliteitsscan versus vitaliteitsbeleid
 • Visierapport en projectplan opstellen om preventieve maatregelen te nemen
 • Meetbare resultaten nastreven

Leren sensibiliseren en communiceren (16u)

 • Intern communicatieplan opstellen : tips en voorbeelden
 • Symptomen van psychosociale kwalen
 • Gedragsverandering en motivatiekunde

De rol en duurzame inzetbaarheid van medewerkers (16u)

 • Veranderingsmanagement in de praktijk
 • De rol van een interne of externe coach
 • De essentie van (loopbaan-)coaching
 • Energiemanagement voor elke individuele medewerker
 • Zelfsturende teams

Toegepaste bedrijfsvoering en consultancy skills (32u)

 • Commercieel en klantgericht denken
 • De verschillende fasen in het consultingproces
 • Administratie en financiën van de eigen zaak
 • Coaching probleemoplossend handelen

Vitaliteitsmanagement in de praktijk (28u)

 • Commerciële vaardigheden als coach optimaliseren
 • Diagnosticeren en adviseren vanuit een gezondheidsmodel
 • Planmatig en procesmatig vitaliteitsprojecten begeleiden
 • Instrumenten voor werkgevers en werknemers
 • Eindproefbegeleiding
 • Individuele coaching

Werkplekleren : coachen in de praktijk (38u)

 

Dit programma is onder voorbehoud. Bovenstaande modules en het aantal uren per module kunnen nog wijzigen.

Aanvullende info

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Minimum 3 jaar werkervaring als zelfstandige of loontrekkende, binnen een periode van maximaal 5 jaar voorafgaand aan de toelatingsvraag, te bewijzen middels een officieel uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen of duplicaat van één of meerdere afgesloten arbeidsovereenkomsten.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en diploma's zijn officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Met de steun van