De bedrijfswereld staat voor nieuwe uitdagingen op het gebied van computerbeveiliging: een nieuw wetelijk kader (de NIS-richtlijn, de recente Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens), de uitdagingen van de digitale economie en de cyberveiligheid, nieuwe vormen van cybercriminaliteit, …Cybersecurity is voor veel bedrijven een belangrijke kopzorg. Databeveiliging is daarbij niet meer genoeg. Organisaties en bedrijven moeten proactief bestand zijn tegen cybercriminelen die continu de grenzen verleggen en nieuwe ingangen vinden.

Dit intensief jaartraject helpt de netwerkbeheerder met veel diepgang de nodige vaardigheden te ontwikkelen om aan deze noden tegemoet te komen. De opleiding geeft je een totaalbeeld inzake pentesting, cryptografie, forensics, emergency response en risicomanagement. Hierbij wordt gefocust op een ruim toepassingsbereik van digitale beveiligingsfacetten. Via actuele cases, hands-on labo's, werkplekleren en aanvullende e-content zorgen de verschillende vakexperten voor inzicht en onmiddellijke toepasbaarheid van deze competenties. Op die manier ben je in staat om bedrijven te adviseren, analyses te maken en oplossingen op maat voor te stellen.

Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor veiligheidsadviseurs, system administrators, netwerk administrators, webadmins, netwerkdesigners en -architecten, systeemarchitecten en andere professionele profielen die de integriteit van de netwerk- en systeeminfrastructuur moeten verzekeren.

Waar en wanneer?
Programma

Het programma van de opleiding bestaat uit verschillende modules. De lessen die je volgt op de campus, worden aangevuld met e-leren (op afstand), projecten en individuele coaching. Je hebt gedurende één jaar les op een vaste avond in de week, en op een tiental keer op een tweede avond (dinsdag)

 • e-leren: Het opleidingstraject voorziet flankeren e-content om diepgaande en aanvullende kennis aan te reiken. Het traject volledig via afstandsonderwijs volgen, is niet mogelijk.
 • projectleren: De opleiding bevat 38u werkplekleren met als doelstelling om de eerder verworven kennis in de opleiding via twee vooraf gedefinieerde opdracht toe te passen binnen jouw professionele context. De aangeleerde vaardigheden worden zo onmiddellijk toegepast in de praktijk. Je wordt hierin begeleid door middel van individuele coaching.
 • Er wordt van jou een actieve inbrengen verwacht doorheen het jaar. Naar de les komen en luisteren naar de docent volstaat niet. De waarde van de opleiding zit in de actieve participatie en interactie met mede-cursisten en een constructieve onderlinge samenwerking. Cases, praktijkopdrachten en projecten zijn verweven doorheen de hele opleiding.

Module Inleiding tot cybercriminaliteit (28u)

In deze inleidende module komen verschillende basisconcepten aan bod. Eerst brengen we de beoogde doelen in kaart die we met IT-beveiliging willen bereiken. Vervolgens kijken we naar de bedreigings- en aanvalsmogelijkheden die de basis vormen voor de bedreigingen. Ten slotte worden een aantal fundamentele security-principes behandeld.

Module Bedreiging in kaart brengen en aanpakken (68u)

Dit is een praktisch onderdeel waarbij o.a. volgende aspecten aan bod komen: inschatten van risico's, port scanning, intrusion detectie, penetration testing, …

Scans vormen een essentiële stap, maar het interpreteren van de resultaten is waar de werkelijke kunst zit. Daarom gaan we een stapje verder en krijgen cursisten de kans om aan de slag te gaan met de resultaten van hun scans. Daarnaast is aan deze module een luik projectwerk gekoppeld, waarbij de aangeleerde vaardigheden binnen de werkomgeving worden toegepast.

Module Reactie bij incidenten (28u)

Topics die in deze module aan bod komen, zijn: incident response team, digital forensics, overzicht security incidenten en aanbevolen acties. Ondanks alle preventieve maatregelen valt een cyberincident nooit helemaal uit te sluiten. Wanneer een organisatie getroffen wordt, ben je best goed voorbereid. Een goed responsplan stelt je in staat om snel te reageren en zo de schade en de herstelkosten te beperken. Het efficiënt reageren op incidenten vraagt technologische aanpassingen en een gepaste rapportering. Soms dienen ook bedrijfsprocessen aangepakt te worden.

Module managementskills (8u)

In deze module gaat het om beleidskader en -documenten, business impact analyse en business continuity plan. Ook aan deze module wordt een luik projectwerk gekoppeld, waarbij de aangeleerde vaardigheden via individuele coaching geïntegreerd worden binnen jouw specifieke beroepscontext. Deze opdracht vormt meteen ook de insteek voor jouw eindproef.

Eindproef en eindproefverdediging (1u)

In het tweede deel van de opleiding werk je aan een grote opdracht, die je uiteindelijk ook voor een externe jury zal presenteren en verdedigen. Dit vormt het sluitstuk van jouw opleiding.

Aanvullende info

De lessen worden in het Nederlands gegeven, maar het cursusmateriaal is in het Engels. Zo ben je perfect voorbereid op eventuele Engelstalige certificeringsexamens.

Je brengt een eigen laptop (mac of PC) mee naar de les die beschikt over:

 • een recente configuratie
 • 60GB vrije schijfruimte
 • CPU met hardwareversnelling i.f.v. virtualisaties
 • administrator-rechten
 • een USB Flash Drive kan handig zijn om projecten te bewaren

 

Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online

 

Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Om deze opleiding te kunnen starten heb je

OF minimum 2 jaar aantoonbare professionele beroepservaring binnen de vooropgezette doelgroep, als zelfstandige of als werknemer, te bewijzen met een officieel uitreksel van de Kruispuntdatabank van Ondernemingen of een duplicaat van één of meer arbeidsovereenkomsten.

OF een kwalificatiebewijs dat voorkennis over netwerkskills in kaart brengt. Aanvaarde kwalificatiebewijzen zijn:

 • Netwerkbeheerder (SYNTRA/VDAB/HBO5)
 • ICT-technicus (SYNTRA/VDAB/HBO5)
 • bachelor of master toegepaste informatica
 • bachelor multimedia en communicatietechnologie

Deze lijst is niet exhaustief. Ook andere verworven en bewijsbare kwalificatie (bv. door middel van een binnen- of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel en soortgelijk leertraject met goed gevolg werd doorlopen), kunnen in aanmerking komen.

In deze functie heb je naar de nodige technische competenties ook excellente communicatievaardigheden en commerciële business skills nodig. Engels is bovendien de voertaal in de sector.

Met de steun van