Privacy en data, geen onbelangrijke begrippen - zowel in de media als voor ondernemingen en organisaties. Informatieveiligheid staat in het centrum van de belangstelling, mede dankzij de GDPR of AVG-wetgeving die sinds 25 mei 2018 in heel Europa van kracht is. De rol van data protection officer wordt daardoor cruciaal binnen elk bedrijf. Volgens een recente studie zullen er in Europa maar liefst 28.000 DPO's nodig zijn als gevolg van de invoering van de GDPR-regelgeving.

Een DPO controleert of alle data naar behoren wordt bewaard, gebruikt en gedeeld. Hij is met andere woorden verantwoordelijk voor het beveiligingsbeleid van een informatienetwerk. Je informeert en adviseert het bedrijf over GDPR. Je kan uitleggen hoe het bedrijf zich in orde kan stellen met de wetgeving en welke rechten en plichten het heeft in verband met de bescherming van data. Daarnaast heb je als DPO ook een controlerende functie. Wordt de wetgeving wel nageleefd? Is het personeel voldoende getraind? Hoe staat het met de audits? Ten slotte fungeer je als contactpunt voor externe autoriteiten. Krijgt het bedrijf te maken met een datalek, dan kan je de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) te woord staan voor meer informatie.

De job van Data protection officer is met andere woorden erg gevarieerd. Je bent zowel vertrouwenspersoon als waakhond binnen het bedrijf, en dit zowel op technisch als juridisch vlak. Beide aspecten komen uitgebreid  aan bod tijdens de opleiding, alsook de nodige vertaalslag die je moet maken om binnen een bedrijf over deze zaken te communiceren. Je moet als DPO immers met iedereen kunne praten: met de administratie, marketing, IT, management etc. Soft skills zijn dan ook van wezenlijk belang.

Deze eenjarige opleiding geeft je voldoende body om bedrijven, collega's en/of opdrachtgevers te adviseren m.b.t informatiebeveiliging en het beheer van (big) data. Toekomstmogelijkheden zijn er zowel als freelancer als intern medewerker.

 

Waar en wanneer?
Programma

Je volgt deze opleiding 1 avond per week gedurende een volledig cursusjaar. Doorheen het jaar komen volgende modules aan bod:

Module data protection (88u):

 • algemene inleiding data protection
 • data protection governance framework
 • communicatie: organisatie van data protection
 • beveiliging m.b.t. personeel
 • classificatie van gegevens en controle van bedrijfsmiddelen
 • fysieke en omgevingsveiligheid
 • operationeel beheer van de informatica en telecommunicatie
 • controle van toegang tot gegevens
 • systeemontwikkeling en -onderhoud
 • continuïteitsplanning
 • controle op naleving en bestaande contracten
 • rollen: verwerkingsverantwoordelijke en verwerker
  • overheidsorganisatie (verantwoordelijke)
  • doorsnee KMO (HR, klant- en leveranciergegevens)
  • complexe verantwoordelijke (bv. gezondheidsgegevens, gerechtelijke gegevens, zeer grote hoeveelheden, ...)
  • verwerker (software development, infrastructuur, managed service organisatie, cloud provider, ...)
 • praktische cases
 • examen

Module toegepaste bedrijfsvoering Data Protection Officer (20u):

 • investeringen
 • jezelf in de markt zetten als DPO
 • opstellen offertes en facturen
 • examen

Eindproef en module eindwerkbegeleiding (20u):

De eindproef bestaat uit een omvangrijke praktijkopdracht waarbij je een volledige (hypothetische) audit uitvoert. daarnaast stel je jezelf voor in een pitch, en promoot je je bedrijf en diensten voor een fictieve klant. Beide aspecten presenteer je aan een jury. Doorheen het cursusjaar zijn er lessen eindwerkbegeleiding waarin je rekenen op inhoudelijke en persoonlijke begeleiding door de docent. Je leert projectmatig werken en wordt in jouw traject gecoached.

Aanvullende info

Voor sommige lessen zal het noodzakelijk zijn om zelf een laptop mee te brengen naar de les. Er zijn geen systeemvereisten, behalve toegang tot het internet. Je hebt geen specifieke software of licenties nodig.


Ter preventie van corona, verlopen sommige van onze opleidingen deels online


Wat betekent dit?
Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats vanop de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort om les te volgen zonder grote verplaatsingen en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. In beide situaties stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit. Ook bij de online lessen blijven we mikken op actieve participatie en benaderen we de leerstof op verschillende manieren. Om deel te kunnen nemen aan de online lessen, heb je enkel een laptop / PC / tablet, een webcam en internetverbinding nodig.

Toelatingsvoorwaarden

Je kan deze opleiding volgen als je minstens 18 jaar bent of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

Daarnaast moet je houder zijn van een bachelor of master in de juridische wetenschappen OF een bachelor of master in de IT-wetenschappen OF een SYNTRA-getuigschrift Netwerkbeheerder

OF minstens 3 jaar werkervaring in IT-netwerkbedrijf als netwerkbeheerder kunnen aantonen op verklaring van werkgever of CV met contacteerbare referenties.

Met de steun van