In een sterk evoluerende arbeidsmarkt blijft de informatica-sector op zoek gaan naar informatica-profielen. Gezien deze bestendige vraag is het nooit te laat om die eerste stap te zetten tot informaticus of programmeur. Deze opleiding is een vooropleiding waarbij het concept van programmeren aan de hand van een logisch systeem stap voor stap uitgelegd wordt. Eens als men zich de logica heeft eigen gemaakt kan men beslissen welk pad men wil inslaan om een volleerd programmeur te worden. Er wordt een overzicht gegeven van courante programmeertalen zodanig dat men een geschikte keuze kan maken wat betreft kennisgebied.

Wat en voor wie?

Voor wie

 • Voor iedereen die een eerste stap wil zetten in de wereld van programmeren
 • Voor iedereen die met IT'ers werkt en het vakjargon eigen wil maken
Waar en wanneer?
Programma
 • Inleiding tot het programmeren
 • Het concept programmeerstructuren
 • Variabelen
 • Datatypes
 • Functies
 • Programmeerlussen en iteraties
 • Lijsten / arrays
 • Het concept databanken
 • In- en output
 • Bestanden wegschrijven en ophalen uit databanken
 • Het concept objecten & objectgeoriënteerd programmeren
 • Programmeermodel
 • Webapplicaties versus standalone toepassingen
 • Overzicht van de hedendaagse programmeertalen

Met de steun van