Tijdens deze opleiding Dronepiloot klasse I leer je vliegen met een drone klasse I met vluchthoogte tot 90 meter.

 

Ervaren instructeurs leren je vliegen met een drone klasse I en bereiden je voor op het officiële examen 'Bestuurder van een RPA' van het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart in België. Na een theoriebad ga je aan de slag met een oefendrone, aanvankelijk in een veilige instructiehal, daarna in openlucht op een erkend oefenterrein.

 

Vanaf 1/01/2021 valt het vliegen met drones onder de Europese regelgeving. Omdat de impact hiervan op deze opleiding nog niet helemaal duidelijk is, publiceren we even geen nieuwe opstartdata. Van zodra wel zelf meer weten, lees je het hier.

 

Wat en voor wie?

Voor wie

Iedereen die het bewijs van bevoegdheid van bestuurder van een RPA (remotely piloted aircraft systems) in België wil behalen in functie van:

 • beveiligingsopdrachten
 • inspectie van gebouwen, pijpleidingen, kunstwerken, windturbines, technische installaties, landbouwpercelen, ...
 • inschatting volume grondverzet
 • vaststellingen bij ongevallen
 • fotografie en videotoepassingen
 • journalistieke reportages
 • promotie vastgoedprojecten
 • geometrische toepassingen

 

Wat na de opleiding

Deze opleiding stoomt je klaar voor het examen Bestuurder RPA Klasse I van het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart. De docenten leveren een bewijs van training af dat je nodig hebt voor je aanvraag van het officiële examen van het DGLV. Dit examen bestaat zowel uit een theoretische test als uit een vaardigheidsoefening. De kostprijs voor het examen bedraagt € 126,00 voor het theoretisch luik en € 255,00 euro voor de praktijk.

Eenmaal de bevoegdheid van bestuurder van een RPA klasse I behaald, mag je RPA's besturen met een maximum opstijgmassa van minder dan 150 kg, die beperkt zijn tot zichtbereikvluchten (VLOS) tot een hoogte van 300 voet AGL in niet-gecontroleerd luchtruim. De uitoefening van de bevoegdheden van dit bewijs is beperkt tot het grondgebied van België. Het bewijs van bevoegdheid van bestuurder van een RPA is levenslang geldig.

 

* * * UPDATE * * *

Op 1 januari 2021 wordt een nieuwe Europese verordening inzake onbemande luchtvaartuigen van kracht. Aangezien de opleidingsvoorwaarden zeer verschillend zijn, zal het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) na 31 oktober 2021 geen theoretische examens meer organiseren op basis van onze nationale regelgeving. Ook na 30 november 2021 vinden er geen praktijkexamens meer plaats. De licentie moet dan aangevraagd zijn voor 10 december 2021. Meer info vind je op de website van de FOD Mobiliteit.

Waar en wanneer?
Programma

Theorie Klasse I (8 sessies)

 • Algemene luchtvaartregelgeving :
  • Luchtvaartwetgeving en ATC procedures
  • Menselijke factoren en beperkingen
  • Meteo
  • Communicatie

 

 • Specifieke kennis:◦Algemene kennis van de technologie van het luchtvaartuig
  • Instrumenten
  • Massa en balans
  • Navigatie
  • Aerodynamica
  • Aerodynamica van de vluchtprestaties
  • Wet op de privacy

Praktijktraining Klasse I (7 sessies)

 • 4 trainingssessies en 3 observatiesessies
 • Maximaal 3 cursisten per instructeur, de overige cursisten observeren de praktijkoefeningen van hun medecursisten
 • Heeft plaats op onderling af te spreken tijdstippen met de instructeur
 • In een indoor oefenkooi in de instructiehal van campus Sint-Niklaas of in de dronecage op de luchthaven van Deurne en op een erkend outdoor oefenterrein in Hansbeke
Aanvullende info

Het inschrijvingsgeld bevat:

 • een syllabus
 • een opleidingsdrone ter waarde van € 100
 • gebruik van een door het Directoraat Generaal van de Luchtvaart (DGLV) gecertificeerde opleidingsterreinen
 • toegang tot een digitaal oefenplatform + vragendatabank als voorbereiding voor het theoretisch examen
 • voorbereiding op het DGLV-praktijkexamen
 • verzekering tijdens opleiding

De opleiding is gereglementeerd bij koninklijk besluit van 10 april 2016 - Koninklijk besluit met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim (B.S. 15.04.2016) - http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016041002&table_name=wet

Alle docenten zijn gecertificeerd door het Directoraat Generaal voor de Luchtvaart

Deze opleiding loopt in samenwerking met de Drone University van Ben-Air Flight Academy - zie http://www.bafa.be/drone-university/. BAFA is de toonaangevende ATO in België voor zowel bemande als onbemande luchtvaart. Ze hebben dan ook een aantoonbaar parcours afgelegd voor het afleveren van excellente piloten aan alle grote airliners in Belgie, Europa en de wereld. BAFA combineert meer dan 35 jaar ervaring in het trainen van professionele piloten met een moderne, dynamische en professionele aanpak.

Hierdoor is BAFA uitgegroeid tot de belangrijkste trainingsorganisatie op de Belgische markt. Met een toegewijd team van luchtvaartprofessionelen op alle vlakken, een ongeëvenaarde vloot van 6 Piper vliegtuigen, 2 volledig uitgeruste simulatoren en vestigingen in zowel Antwerpen als Oostende storten ze zich nu ook volledig op de Drone markt. Ze hebben ondertussen tal van dronepiloten met succes opgeleid en zijn vast besloten om dit, naast het trainen van piloten van bemande luchtvaart, ook in de toekomst als core business te houden.

De reputatie van BAFA als innovatief, hoog kwalitatief inzake training heeft geleid tot een unieke relatie met tal van luchtvaartgeoriënteerde organisaties zoals het ministerie van defensie, bestuur der luchtvaart, VIVES en het Florida Institute of Technology.

SYNTRA Midden-Vlaanderen is een erkende kennisinstelling bij EUKA - de dronecluster voor Vlaanderen. EUKA brengt als Innovatief Bedrijfsnetwerk ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers bij elkaar. De drone economie is wereldwijd een belangrijke toekomstsector. De snel evoluerende Internet-of-Thingsdrone technologie en de vermarkting ervan biedt omwille van de tot de verbeelding sprekende toepassingen enorm veel nieuwe uitdagingen voor een breed aantal sectoren in Vlaanderen. EUKA wenst haar clusterleden ‘hefbomen’ aan te bieden om de gemeenschappelijke noden in de drone markt te helpen oplossen of deblokkeren en om de vele nieuwe opportuniteiten die zich aanbieden in deze toekomstsector te helpen ontwikkelen.

 

Toelatingsvoorwaarden

 

Met de steun van