Bespaar tien procent brandstof door de juiste rijtechnieken toe te passen. Met de stijgende brandstofprijzen en het dagelijkse fileleed in het achterhoofd puur je meer rendement uit je vrachtwagens of autocars.

Na de theoretische benadering breng je de aangeleerde rijtechnieken meteen in de praktijk tijdens een rit in het verkeer. Op het eind van de opleiding zie je meteen welke besparing dit oplevert op jaarbasis.

De module is erkend door de FOD Mobiliteit in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs voor 7 kredietpunten. Kredietpunten zijn slechts 5 jaar geldig. Je  dient binnen de 5 jaar na de eerste cursus het totaal van 35 kredietpunten te behalen om de code nascholing (code 95) op het rijbewijs te kunnen laten vermelden.

Wat en voor wie?

Voor wie

Vrachtwagenchauffeurs, transporteurs, autocar- en autobusbestuurders.

Waar en wanneer?
Programma

Theorie (3 uur)

KRACHTOVERBRENGING

 • kenmerken van krachtoverbrenging
 • brandstofverbruik (koppel en vermogen, dekkingsdiagrammen en overbrengingsverhoudingen)
 • optimaal gebruiksbereik toerenteller

  TECHNISCHE KENMERKEN EN WERKING VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

 • eigenschappen hydropneumatisch remcircuit, remmen (motorrem, retarder defecten, aangepaste versnelling, benutting traagheid voertuig)

  ECONOMISCH EN MILIEUVRIENDELIJK RIJDEN

 • euronormen en ecoscore
 • meten is weten
 • luchtweerstand
 • rolweerstand
 • mechanische weerstand
 • benodigd vermogen voor acceleratie
 • energieverbruikers
 • verhouding snelheid - brandstofverbruik

Praktijk (4 uur)

 • brandstofverbruik optimaliseren tijdens rit op de weg (observatierit, oefenrit met coachingsessie in de cabine of autobus)

Voor de vrachtwagens gebeurt deze rit individueel, per twee of drie chauffeurs en dat op basis van de grootte van de beschikbare vrachtwagencabine. Er wordt gebruik gemaakt van het voertuig van de klant. Dit praktijkgedeelte vindt plaats op een met de docent te bespreken tijdstip, binnen de dertig dagen na het volgen van de theorie en dat zowel tijdens weekdagen, 's avonds of op zaterdagen.

Aanvullende infoSYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN is een door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit erkend opleidingscentrum met het nummer OCF-086. SYNTRA biedt deze opleiding ook aan onder de vorm van een bedrijfstraining bij de klant en met het voertuig van de klant. Interesse? vraag inlichtingen bij onze trainingsadviseurs wim.de.keyser@syntra-mvl.be, telefoon 03 760 08 25 of kristof.mory@syntra-mvl.be, telefoon 053 76 76 37.

Chauffeurs die reeds een rijbewijs uit de groep C/C/CE/CE1 bezaten voor 10 september 2009 moeten ten laatste op 9 september 2016 het attest van vakbekwaamheid voorleggen en hiermee bewijzen dat ze de voorgeschreven 35 punten (7 punten per opleiding van minstens 7 uur) nascholing hebben gevolgd in de vijf voorafgaande jaren. Wie de opleiding rij- en rusttijden volgt behaalt 7 punten.

hauffeurs die reeds een rijbewijs uit de groep D/DE/DE1 bezaten voor 10 september 2008 moeten ten laatste op 9 september 2015 het attest van vakbekwaamheid voorleggen en hiermee bewijzen dat ze de voorgeschreven 35 punten (7 punten per opleiding van minstens 7 uur) nascholing hebben gevolgd in de vijf voorafgaande jaren. Wie de opleiding rij- en rusttijden volgt behaalt 7 punten.

Bestuurders van voertuigen of combinaties van voertuigen die een maximum snelheid halen van 45 km per uur halen of waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 7,5 ton bedraagt en die gebruikt worden voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft (en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is) vrijgesteld van de vereisten voor vakbekwaamheid.

 

Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u voor deze opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS. Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving.

 

Het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek kent jaarlijks een opleidingsbudget toe aan elke werkgever uit de sector transport en logistiek. Dit budget kan de werkgever aanwenden om opleidingen te bekostigen voor zijn arbeiders die hij bij de RSZ in de categorie 083 aangeeft. Voor 2013 wordt het opleidingsbudget tweemaal toegekend als financieel opleidingssteuntje in de rug.
Deze opleiding is erkend door het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwsector, waardoor je recht hebt op een sectorpremie. Voor een avondopleiding ontvang je maximum € 250 als premie en voor een zaterdagopleiding € 50 per gevolgde zaterdag. Indien jouw werkgever akkoord gaat met deze opleiding kan ook een belangrijk gedeelte van de opleidingsfactuur vanuit het sectorfonds bouw FVB Constructiv betaald worden. Meer info op www.fvb.constructiv.be

Toelatingsvoorwaarden

Vergeet je rijbewijs en je elektronische identiteitskaart niet op de dag van de opleiding.

Examens, praktijkproeven & getuigschrift

Iedere deelnemer ontvangt na afloop een attest van nascholing waarmee het aantal uren erkende opleiding vakbekwaamheid rijbewijzen C en D kunnen aangetoond worden.

Met de steun van