De gezondheid van een paard is belangrijk, en eigenaar, ruiter, verzorger, trainer, dierenarts en hoefsmid dragen hiertoe bij door een team te vormen. 
Doet er zich een (nood)situatie voor - gaande van kleinere letsels tot levensbedreigende situaties - dan is belangrijk om adequaat te communiceren en te beschikken over de juiste kennis. Pas dan kan eerste hulp bij ongevallen (EHBO) geboden worden. Het is belangrijk dat de leden van het team deze hulp kunnen bieden in afwachting van professionele hulp door een dierenarts.


 
Wat en voor wie?

Voor wie

Deze opleiding richt zich tot manegehouders, starters in de paardensector, lesgevers, trainers, en (semi)professionele paardenhouders.

Wat na de opleiding

Na deze opleiding kan je de ernst van een situatie inschatten, en weet je op welke manier je gepast kan handelen en wat je zelf mag doen.  

Waar en wanneer?
Programma
 • De ernst van de situatie leren inschatten en ten gepaste tijde de dierenarts bellen en informeren.
 • Leren wat je zelf kan doen in afwachting van de dierenarts. Hierbij wordt er dieper ingegaan op het klinisch onderzoek, dwangmiddelen, het aanleggen van verbanden, toedienen van medicatie, …
 • Leren wat essentieel en/of nuttig is in een EHBO-koffer.
 • Voorbeelden van (nood)situaties en hun specifieke aanpak.
  • Koliek
  • Wonden
  • Hoefabces
  • Breuken
  • Nageltred
  • Kreupelheid
  • Dystocie
  • Bloedingen
  • Spierproblemen
  • Giftige planten
  • Allergische reacties
  • Brandwonden
  • Shock
 • Horse-Rescue: samenwerking tussen hierin opgeleide dierenartsen en de brandweer bij het redden van paarden in nood (bv. Paard in een beek).

 

Aanvullende info

Deze opleiding wordt gegeven door dierenarts Aurélie Vandenberghe https://nl-nl.facebook.com/evsaurelievandenberghe/

Met de steun van